Peamine / Info

Reeglid ja tingimused

Reisijate ja pagasi veo tingimused ECOLINES bussides

Reisijateveo reeglid

1. Kasutatavate eeskirjade terminid

1.1. Väljumise aeg – kohalik aeg, mis on näidatud piletil, on kõige varasem võimalik bussi väljumise aeg, mis võib aga muutuda hilisemaks, vedajast mittesõltuvatel põhjustel.

1.2 Reisija telefoninumber - piletis märgitud reisija telefoni number peab olema kättesaadav kogu reisi vältel ning seda kõikides reisi puudutavates riikides. 

1.3. Liiklemise graafikust kõrvalekaldumine (hilinemised) - liiklemise graafikust kõrvalekaldumiseks loetakse aega, mis ületab 10% üldisest, planeeritud reisi ajast, aga mitte vähem, kui 1 tund.

1.4. Soodustus- alandatud hind, mis vastab reisijate kategooriatele, samuti vastab kampaaniatele ja eritingimustele.

1.5. Pagas- esemed, mis on reisija isiklikuks kasutamiseks pakitud kotti või kohvrisse ja paiknevad samal reisil pagasiruumis (vt 1.10 koorem).

1.6. Pilet - reisija ja vedaja vaheline leping, mis annab reisijale õiguse kasutada bussireisi vastavalt andmetele, mis on registreeritud piletil (reisija ees- ja perekonnanimi, reisi marsruut, kuupäevad ja kellaajad.

1.7. Pileti hind – Reisija poolt valitud pileti maksumus pileti soetamise hetkel. Pileti maksumus oleneb erinevatest teguritest (hooaeg, pakkumised, ostu aeg jne) ning võib ajas muutuda

1.8. Reis - liiklemine marsruudil ühes suunas algpunktist lõpp-punktini (koos bussidevahetuste / ümberistumisega).

1.9. Volitatud ECOLINES esindaja - volitatud firmad ja ECOLINES filiaalid, mis esindavad vedajat Lätis (Riias, Liepajas, Daugavpilsis), Leedus (Vilniuses, Kaunases, Klaipedas ja Marijampoles), Eestis (Tallinnas), Venemaal (Sankt-Peterburgis, Moskvas ja Pihkvas, Kaliningradis), Valgevenel (Minskis). Kogu kontaktinformatsioon on saadaval www.ecolines.net – lahtri kontaktid all.

1.9.1. ECOLINES vedajad – vedajad, kes kasutavad oma tegevuses ECOLINES kaubamärki, Lätis „SIA-Norma-A“, Venemaal – „OOO Amron“, Eestis – „OÜ Ecolines Estonia“, Leedus-„UAB Transinesta“, Poolas - „Ecolines Polska“, Bulgaarias – „Ecolines Bulgaaria“, Valgevenes- „Avtobus Tur“, Ukrainas - “Ukrainskie Linii„.

1.10. Hilinemine - vt punkti Liiklemise graafikust kõrvalekaldumine.

1.11. Graafik - sõiduplaan, mis sisaldab marsruudil olevate peatuste aega, kohti ja järgnevaid peatusi, samuti veo teostamise päevi ja aegu.

1.12. Marsruut - määratud bussi liiklemise tee teatud punktide vahel.

1.13. Vedaja - organisatsioon, ettevõtja, mis vastavalt reisijate tellimusele või lepingule või teiste õiguste alusel, võtab omale vedaja õigused.

1.14. Reisija - füüsiline isik, kes lepingust (piletist) lähtuvalt või teiste õiguste alusel, kasutab transpordivahendit reisimiseks ja pagasi veoks, samuti kasutab teisi pakutavaid vedaja teenuseid.

1.15. Saabumise aeg - bussi saabumise aeg teatud linna, mis on näidatud orienteeruvalt, põhinedes arvestusele, kui palju aega on vaja reisi teostamiseks jälgides liikluseeskirju ja muid tee tingimusi. Määratud saabumise aeg on antud regiooni ja riigi kohalik aeg. Aeg võib muutuda vedajast mittesõltuvatel ja ettenägematutel põhjustel.

1.16. Boonusprogramm- 2.10.2017 tühistatud. Lojaalsussüsteem

1.17. Kehtivad reisidokumendid - dokumendid, mis võimaldavad ületada riigi sise- ja välispiire, mille kehtivusaeg ei ole lõppenud või ei lõpe eeldatava reisi jooksul. Lähemalt vt p. 3.2.2.

1.18. Reis avatud kuupäevaga – reisija on tasunud reisi eest ning omab õigust reisida vabalt valitud kuupäeval, juhul, kui reisija poolt valitud kuupäeval on antud marsruudi teostamine võimalik ja bussis on vabu istekohti. Ja reisi hind sulgemise momendil on võrdne või madalam kui märgitud piletil. Reisija on kohustatud enne reisile asumist registreerima avatud kuupäevaga pileti reisija poolt valitud reisile.

1.19. Käsipagas – isiklikuks tarbeks mõeldud esemed, mille mõõtmed ei ületa 45 cm х 35 cm х 20 cm (pärit 01.06.2015.) ning kaal ei ületa 5 kg (üleriided, naiste käekott, veepudel, vihmavari, laptop jne). Käsipagas paigutatakse istme alla või pea kohale riiulisse. Käsipagasi eest bussi salongis reisi vältel, peatuste jooksul ja peatuste ajal piiripunktis, vastutab reisija ise.

1.20. ÜMBERISTUMINE - bussi vahetus ühe reisi jooksul

1.21. Lojaalsussüsteem - süsteem, mis on välja töötatud vedajate poolt, pakkumaks klientidele täiendavaid soodustusi ja pakkumisi ( soodustused, cashback, voucherid ) Täpsemalt alapealkirja alt Lojaalsussüsteem.

1.22. Mobiilirakendus ECOLINES - rakendus, mis on välja töötatud soetamaks ECOLINES pileteid mobiiltelefonides ja tahvelarvutites.


2. Reeglite toimimine

2.1.  Antud reeglid märgivad ära reisija ja vedaja kohustused ja vastutuse ning laienevad rahvusvahelistele reisidele Ecolines bussides. Kui spetsiaalsetes reeglites on määratud eraldi kord, on vajalik arvesse võtta täiendatud reegleid.

2.2. Juhul, kui reeglitesse tehakse muudatusi piletitele, mis on ostetud varem, kui uued muudatused on kehtima hakanud, jäävad jõusse pileti soetamise hetkel olevad reeglid.

2.3. 2.3. Väljavõte reeglitest on märgitud pileti kaantel või piletil endal. Vaidluste korral reeglite kohaldamisel Vedaja ja Reisija vahel, lähtutakse täielikult tekstist, mis on ära toodud reeglites.

2.4. Juhul kui mõni punkt väljatoodud Reeglites on vastuolus muude kehtivate seaduste või reguleerivate aktidega, siis kõnesoleva punkti lahendamiseks järgitakse riiklikke seadusi, ning ülejäänud punktid jäävad jõusse.

2.5. Pagasiveo ja reisijateveo reeglid laienevad kõikidele ECOLINES piletitele, mis on soetatud läbi ECOLINES mobiilirakenduse. Piletites sisalduva informatsiooni tõesuse eest (piletid mis ostetakse veebist – bussijaamade veeb, BUSFOR, Infobus, Isbus jne) vastutavad erinevad partnerid lepingust tulenevatel alustel.


3. Vedaja ja reisijate õigused ja kohustused reisi ajal

3.1. Reisija on kohustatud säilitama ning alles hoidma pileti (k.a. elektroonse) reisi lõpuni ning vajadusel esitama piletit kontrollorganitele või teenindavale personalile täiendavaks kontrolliks. 

3.2. Reisija on kohustatud saabuma bussi väljumise kohta, mis on näidatud piletil ja registreerima end pardateenindaja juures mitte hiljem kui 10 minutit enne piletil märgitud bussi väljumise aega. (Lähemalt kehtivate reisidokumentide kohta vt p. 3.2.2).

3.2.1. Enne bussi sisenemist peab reisija esitama kehtivad reisi dokumendid. Reisijaid on hoiatatud sellest, et keeldudes näitamast dokumente või mistahes dokumentide puudumisel, on vedajal õigus reisijaga ühepoolselt leping lõpetada. Vedaja võib keelduda reisimast kui on kahtlus, et Reisija reisidokumendid võivad tekitada probleeme tollipunktides ja viivitada bussi graafikujärgset liikumist.

3.2.2. Kehtivad reisidokumendid - dokumendid, mis võimaldavad ületada riigi sise- ja välispiire, mille kehtivusaeg ei ole lõppenud või ei lõpe eeldatava reisi jooksul. Reisidokumentideks on: EL kodaniku pass või ID kaart EL territooriumi, Schengeni riikide või teistesse riikidesse sisenemiseks ja/või läbisõiduks, kui siseriiklik seadusandlus ei sätesta muude reisidokumentide olemasolu. Pass ja antud passi kleebitud viisa – riigi territooriumile sisenemiseks ja/või läbisõiduks, millele laieneb seadusandlusega sätestatud viisarežiim; migratsioonikaart. Lapsepass, lapse reisidokument ja antud passi kleebitud viisa, - sissesõiduks ja/või läbisõiduks, viibimiseks riigi territooriumil, millele laieneb riigi seadusandlusega sätestatud viisarežiim. Lastega reisimisel võib esineda täiendavate reisidokumentide olemasolu vajadus, ehk sünnitunnistus, notariaalselt kinnitatud volikiri lapse vanemate poolt, abielulahutuse tunnistus, kohtuotsus jne. Dokumentide loetelu sõltub selle riigi seadusandlusest, kuhu laps sisse- või väljasõidab. Diplomaatiline pass, teenistuspass ja viisa, juhul kui see on siht- või transiitriikide seadusandlusega sätestatud. Tunnistus tagasipöördumise kohta (väljastatakse konsulaarinstitutsioonide poolt).

3.2.3. Juhul, kui reisija soovib ületada reisi vältel piiripunkti erandlikul moel ning tavapärasest piiriületusest erinevalt ning seda tulenevalt reisidokumentide eripärast või spetsiifilisusest, peab reisija sellest vedajat teavitama mitte vähem, kui 7 tööpäeva enne reisi algust.

3.3. Juhul, kui reisija ei ilmu piletil märgitud ärasõidupunkti, annulleeritakse kogu reis õhes suunas (kaasa arvatud ümberistumised ja bussi vahetused) ning raha tagasimaksmisele ei kuulu. Bussi väljumisele mitte ilmunud reisijaid telefoni teel ei teavitata ega taga ei otsita ning buss neid järgi ei oota. 

3.4.1 Saabumise ja väljumise aegu kõikides peatustes, mis ei ole viimased punktid, võib täpsustada ECOLINES esindustes või saata SMS, järgides piletil olevad instruktsioone ning samuti vedaja kodulehel lahtri reis – leia minu buss – all. 

3.4.2. Buss peatub ettenähtud marsruudil vastavalt peatuste graafikule, arvestades määramatutest jõududest tekkinud tagajärgi (vt p. 7.8.1). Peatuste kestvuse määrab bussijuht või pardateenindaja. Reisija, kes ei jõua bussi pardale etteteatatud aja jooksul, peab jätkama reisi iseseisvalt ning hilisemaid pretensioone ei rahuldata ja piletite eest raha ei tagastata.

3.5.Tasuta võib vedada kuni kaks ühikut pagasit, igaühe kaal eraldiseisvana kuni 30kg ning käsipagas, mis peab paiknema bussi salongis reisija istekoha juures. Täpne informatsioon on kättesaadav reisijate ja pagasiveo reeglites.

3.6.1 Lisapagas või koorem võetakse vastu vabade kohtade olemasolul pagasiruumis ja lisatasu eest.Vaba ruumi olemasolu pagasi osakonnas määrab bussijuht peatuses, pöörates tähelepanu bussis reisijate üldarvule, jaotus linnade vahel ja teisi faktoreid. Vedajad paluvad teavitada täiendava pagasi veost eelnevalt (enne reisi algust) Alates 15.05-15.09 ning 15.12- 15.01 on lisapagasi vedu piiratud ning lisapagasit võetakse vastu vaid vedaja nõusolekul. 

3.6.2. Vedajal on õigus lisapagasi veost keelduda. Juhul, kui sellest tulenevalt loobub reisija sõidust, teeb teenindav personal reisija piletile vastava märke. Antud pileteid ei ole võimalik tagastada ega saada nende eest kompensatsiooni. Reisijal on õigus isiklikul kontol soetada uus pilet soodustusega antud reisile. (p 3.6.3)

3.6.3. Reisijad, kes on registreeritud lojaalsussüsteemis, saavad esitada reisist loobumise kohta teenindava personali märkega pileti aadressile help@ecolines,net. Samuti tuleb lisada enda ID kood.

3 tööpäeva jooksul saadetakse isiklikule kontole soodustus 90% ulatuses uue pileti soetamiseks. Täiendava pagasi vedu on vajalik kooskõlastada vedajaga varasemalt. Antud soodustuse esitamine ei tähenda automaatselt lisapagasi veo õigust.

3.7.1. Vedaja vastutab vaid pagasi (koorma) olemasolu eest, mis on reisile võetud, st. reisijale on selle kohta antud tõend (kleebis piletil), mis tõendab, et pagas või koorem on vastu võetud. Juhul kui pagas on läinud täielikult või osaliselt kaduma või on saanud kahjustada, Vedaja vastutus piirdub pagasi väärtuse taastamisele, arvestades amortisatsiooni ja mida on võimalik dokumentidega tõendada ja/või muude tõestusmaterjalidega tõendada

3.7.2. Vedaja ei võta omale vastutust mistahes esemete kahjustamise eest, mis on keelatud vedamiseks pagasiruumis vastavalt reeglitele välja toodud punktis 3.9.2, samuti õrnade, kiirestiriknevate, mitte korrektselt pakitud, hinnaliste (raha, dokumendid, elektroonika ja tehnika vahendite) esemete eest.

3.7.3. Vedaja soovitab tungivalt kindlustada esemed vastavalt nende väärtustele. Vedaja ei vastuta alalise või pealiskaudse registreeritud pagasi kahjustumise eest, eriti purunenud rataste ja käepidemete, kaotatud vööde, sidumisvahendite ja väiksemate vigastuste nagu sisselõigete, kriimustuste,või plekkide eest, mis ilmnesid tavapärase amortisatsiooni ja kasutamisega reisi ajal. Käsipagasi ohutuse eest vastutab reisija.

3.7.4. Täiendava informatsiooni pagasiveo kohta ning tariifide kohta leiate ECOLINES esindustest, bussidest või kodulehelt www.ecolines.net

3.8. Kui reisija saabub peatusesse määrdunud riietega, ebakaines olekus (selle hulka kuuluvad alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamisest tekkinud tagajärjed), käitub ebaadekvaatsena, agressiivselt, kahtlust äratavalt või muul viisil ohustab tervist või piirab teiste reisijate ja/või bussi meeskonna turvalisust, tervist või mugavust, või temal puuduvad dokumendid, mis on vajalikud piiri ületuseks, on vedajal õigus ühepoolselt katkestada leping veo sooritamiseks. Sellisel juhul reisijat reisile ei võeta. Pardateenindaja, bussijuht või mõni muu ettevõtet esindav isik teeb vastava märkuse piletile ning pretensioonide korral tuleb reisijal antud piletiga pöörduda ECOLINES esindusse, et antud juhtum üle vaadata.

3.9. Reisi ajal on keelatud:

3.9.1. Vedada loomi ja linde.

3.9.2.. Vedada esemeid ja asju, mis on eluohtlikud või tervist kahjustavad, samuti esemeid ja asju, mis võivad kahjustada teiste reisijate pagasit.

3.9.2.1. Keelatud on vedada:
 - mistahes liiki relvi (militaar, tsiviil, tööalane), relvade osi ning samuti ka arhiveeritud, muuseumi eksponaate ning makette.
 - tulirelvade lisavarustust ning padruneid;
 - tuleohtlikke ning plahvatusohtlikke aineid;
 - relvadele sarnaseid esemeid (relvalaadseid makette, relvade lisavarustust meenutavaid esemeid)
 -tooted (mehaanilised esemed) mitmeotstarbelised esemed, millest on võimalik kokku panna ning konstrueerida sõjatehnikad ning plahvatusohtlikke esemeid, mida saab kasutada eluohtlikke vigastuste ja purustuste tekitamiseks ning maise vara kahjustamiseks.

3.9.3. Tarbida alkohoolseid jooke.

3.9.4. Suitsetada bussi salongis või tualetis.

3.9.5 Oma tegevusega segada meeskonna tööd või tekitada ebameeldivusi teistele reisijatele.

3.9.6. Panna jalgu bussi istmele või takistada läbikäiku bussis.

3.9.7. Reisjatel on keelatud olla pikali istmetel ja vahekäigus.

3.9.8. Reisija turvalisuse huvides ning samuti teiste reisijate ning transpordivahendi huvides on keelatud liikuda bussi salongis ning seista vahekäigus ajal, mil buss liigub. 

3.10.1. Kui reisijal tekivad probleemid riiklike organisatsioonidega või kui reisija rikub reisijateveo reegleid, on bussi meeskonnal õigus iseseisvalt antud reisija bussist maha tõsta või pöörduda õiguskaitse organite poole ja tegutseda vastavalt õiguskaitse organite instruktsioonidele. Sellistel juhtumitel raha reisi eest ei tagastata.

3.10.2. Reisija on kohustatud korvama vedajale kahju, mis on tekkinud seoses reisija saabumisega piiriületuspunkti (transiitmaa) vedaja transpordiga, mis järgib kindlat marsruuti, omamata kaasas dokumenti (pass ja/või viisa ,mõni muu dokument), mis lubaks siseneda sihtriiki (transiitriiki).

3.10.3. Reisija on kohustatud hoidma ja käituma heatahtlikult vedaja vara, bussi ja selles sisalduva tehnikaga ning kannab materiaalset vastutust vedajale tekitatud kahjude eest ja on kohustatud maksta kahjutasu.

3.10.4. Ecolines bussides on videojälgimine. Antud seadmed on paigaldatud bussi tagamaks reisijate ning teenindava personali turvalisust reisi vältel ning ennetamaks ning avastamaks kuritegude sooritamist ettevõtte transpordivahendite pinnal. Vedaja kasutab antud informatsiooni tulenevalt isikukaitse seadusest ning teeb seda ainult ülaltoodud punktide elluviimiseks.

3.11. Erireeglid:

3.11.1. Reisijad, kes istuvad istekohtadel 1-4, on kohustatud kinnitama turvavööd, juhul kui istmed bussis on tootja tehase poolt varustatud turvavöödega

3.11.2. Istekohtadel 1-4 võivad istuda vaid reisijad vanuses üle 14. aasta.

3.11.3. Lapsed vanuses kuni 12 eluaastat, saavad reisida ainult täisealise isiku saatel

3.11.4. // Kehtetu alates 15.05.2018.

3.11.5. Ostes ühele inimesele mitu kohta, on reisija kohustatud maksma lisakoha eest vastavalt tariifile „pers > 60, disabled, additional seat”. Teisi soodustusi ei aktsepteerita.

3.11.6. Soetades pileti bussist võivad hinnad erineda hindadest ,mis on esitatud agentuurides ning internetis. Bussist soetatud piletitele ei laiene soodustused ja eripakkumised ning samuti ei saa soetatud piletite eest koguda boonuspunkte.

3.11.7. Ostes pileti bussist, võib soetatava pileti hind erineda pileti hinnast, mida pakuvad esindused ja internet. Bussist ostetud piletitele ei laiene kampaaniad ja soodustused. Samuti ei kuulu soetatud piletid lojaalsussüsteemi. Bussist saab osta pileteid vastavalt standart tariifile.


4. Pileti ostmine ja tagastamine, registreeritud andmete muutmine

4.1.1. Vedaja võtab vastutust vaid reisija kohaletoimetamise eest piletil näidatud punkti. Reisikindlustust või pagasikindlustust võib iseseisvalt sõlmida kindlustusfirma juures.

4.1.2. Reisi ajal võib vedaja osutada lisateenuseid; lisateenuste olemasolu või puudumine sõltub reisi suunast ja kestvusest - tasulised (puhvet), tasuta (pardateenindaja, video, tualett, konditsioneer, pleedid, WIFI, 220 V, kohvimasin, individuaalne integreeritud multimeediaekraan (ilma kõrvaklappideta) jne.).

4.1.3 Väljakirjutatud marsruudiplaani ei ole sisse arvestatud aega, mis kulub Tax Free/Duty Free vormistamiseks.

4.2.1. Kõik bussis olevad istekohad on võrdväärselt mugavad. Vedaja jätab endale õiguse ilma eelneva etteteatamiseta vahetada marsruudil olevat bussi ning bussis olevaid istekohti, tagamaks reisijate ning personali turvalisust ja pakkumaks maksimaalset mugavust reisi vältel. Bussi plaan pileti soetamise korral omab vaid informatiivset infot ning võimalikud on bussi muudatused, istekohtade muudatused ning vahekäikude muudatused.

4.2.2.Juhul kui iste bussis on tootja tehase poolt varustatud turvavööga, peab Reisijal olema sõidu kestel turvavöö kinnitatud.

4.3. Kui pilet on ostetud soodustusega, siis sõidu ajal peab kaasas olema soodustust tõendav dokument, mis tõendab soodustuse saamise õigsust. Juhul,kui reisi jooksul on ette nähtud soodustused, mis tulenevad vanusegruppidest (lapsed, noorukid, isikud üle 60 aasta), siis soodustus rakendub lähtuvalt isiku vanusest esimese reisi hetkel (sinna). Tudengitele soodustuse tõendamiseks tuleb esitada ISIC kaart. Juhul kui reisijal puudub soodustust tõendav dokument, on tal õigus reisida vaid sellisel juhul, kui on hüvitatud täishinna ja soodustusega pileti hinnavahe.

4.4.1. Juhul, kui andmed, mis on välja toodud piletil ei ühti reisi reaalsete andmetega(marsruut, väljumisaeg, tariifid) või juhul, kui reisija esitatavad dokumendid bussi sisenemisel ei ole korrektsed, ei ole reisijal õigust antud reisi kasutada. 

4.4.2 Piletil märgitakse ära reisija ees ja perekonnanimi täispikkuse tulenevalt reisidokumendis märgitud korrektsest nimest. Juhul, kui nimi on valesti kirjutatud ning eelpool mainitud nõue ei ole täidetud, ei oma reisija õigust reisida.

4.4.3. Sellistel juhtumitel piletid (4.4.1 ja 4.4.2) annulleeritakse ning raha antud pileti eest ei tagastata. Reisi toimumiseks peab reisija soetama uue pileti korrektsete andmetega.

4.5. Lisatasu eest, mis moodustab 10% pileti hinnast on võimalik vahetada reisija ees ja perekonnanime piletil enne esimest reisi, säilitades teised parameetrid samaväärsetena (mitte hiljem kui 24 tundi enne reisi algust) See teenus on saadaval ainult ECOLINES esindustes või reisisaatjate kaudu. Eesnime ja perekonnanime ei ole võimalik reisijal iseseisvalt vahetada, kasutades enda lojaalsuskontot.

4.6. Reisimaks veokorraldajaga ECOLINES (v.a. vedajad “UKRAINIAN LINES”, “AAZ TRADING-AUTOLUX”) on kuni esimese reisi väljumise hetkeni võimalik muuta ühe marsruudi sees väljumise/saabumise punkti. Sellist teenust pakutakse vaid ECOLINES esindustes (välja arvatud Ukrainas). Kui pileti hind muutmisega tõuseb, tuleb juurde maksta, kui hind väheneb, siis vahet ei tagastata. Saabumis ning lähtelinnade vahetamine enne reisi või reisi ajal ei ole võimalik. 

4.7. Kaotatud piletid taastatakse vaid selles agentuuris, kust need osteti, vastavalt agentuuri reeglitele. Lahtise kuupäevaga piletid taastamisele ei kuulu. Taastatud pileteid ei ole võimalik tagastada ega saada kasutamata reisi eest kompensatsiooni, samuti ei ole võimalik muuta väljumise kuupäeva.

4.8. Kui reisijal on teada pileti number ja turvakood, siis on võimalik piletit tasuta välja trükkida ECOLINES koduleheküljelt www.ecolines.net. Kui reisijal puudub antud võimalus, siis on võimalik saada pardakaarti reisimaks ECOLINES vedajaga (välja arvatud vedajaga  “UKRAINIAN LINES”, “AAZ TRADING-AUTOLUX”), pardateenindaja, bussijuhi või ettevõtet esindava isiku käest reisi väljudes või ECOLINES esindustest (välja arvatud Ukrainas).

4.9. Muuta reisi alguse kuupäeva on võimalik mitte hiljem kui 24 h piletil märgitud kuupäevast. Muuta reisi kuupäeva on võimalik ükskõik millises ECOLINES pileteid müüvas agentuuris, samuti aadressil www.ecolines.net. Kui reisi hind kuupäeva muutumise ajal on piletil märgitud hinnast kõrgem, siis pakutakse reisijale tasuda uue pileti eest. Internetis ostetud piletite puhul kantakse vana reisi maksumus ostja pangakontole. Agentuuris ostetud pileti maksumus tagastatakse ostukohas. 

Ecolines esindused pakuvad kuupäeva muutmise teenust tasuta, teised agentuurid võivad võtta lisatasu, vastavalt omadele reeglitele. Kuupäeva vahetamisel telefoni teel, pretensioone võimalike vigade eest, mis on tekkinud pileti registreerimisel, vastu ei võeta.

4.10. Lahtise kuupäevaga piletid

4.10.1. Lahtise kuupäevaga reisimine on võimalik ainult piletite korral, mis on soetatud standardmaksumusega, kaasa arvatud vanuse kategooria. Lahtise kuupäevaga pilet kehtib 1,5 aastat ostukuupäevast alates. Pileti kehtivusaeg on ära märgitud piletil. Määrata lahtise kuupäevaga reisi on võimalik ainult volitatud agentuurides või ECOLINES esindustes.

4.10.2. Enne reisi peab reisija registreerima oma avatud kuupäevaga pileti valitud reisile.  Reisijad kes omavadm registreerimata ECOLINES avatud kuupäevaga piletit ei lubata reisile.

4.10.3. Kuupäeva saab ise sulgeda veebilehel www.ecolines.net, läbi mobiilirakenduse ja kõikides agentuurides kes müüvad ECOLINES reisipileteid.

Kui reisi hind sulgemise hetkel on piletil märgitud hinnast kõrgem, siis pakutakse reisijale tasuda uue pileti eest. Internetist ostetud avatud kuupäevaga pileti puhul tagastatakse maksumus ostja pangakontole. Avatud kuupäevaga ostatud agentuurist piltite maksumus tagastatakse ostukohas.

.

4.11. Piletitele, mis on soetatud soodushinnaga või kampaania käigus, võivad rakenduda järgmised piirangud – reisi teostamise aeg, võimalus muuta kuupäeva, reisi aja muudatused, reisist loobumine, võimalus muuta reisija ees ja perekonnanime. Antud piirangud kajastuvad antud kampaania või soodustuse tingimustes ning on ära märgitud ka piletil. Soodustused ja kampaaniad kehtivad ainult teatud riikidele ja teatud valuutades. 


5. Reisist loobumine

5.1. Reisist loobumine on võimalik mitte hiljemalt kui 1.5 tund enne reisi algust. Juhul, kui reis ei ole vastavalt eeskirjadele tühistatud, kompensatsiooni ette ei nähta. Ostes kaheotsa pileti, on reisijal võimalik tühistada kogu reis tervikuna (mõlemad suunad) või ainult tagasisõidu suund. Esimest väljuvat suunda ei ole võimalik tühistada.

5.2. Reisist on võimalik loobuda:

5.2.1. Agentuurist, kust pilet oli ostetud.

5.2.2. Erandjuhtudel, kui reisijal ei ole võimalik ilmuda enne bussi väljumist peatusse või agentuuri, kus pilet oli ostetud, on võimalik ära öelda reisist ECOLINES esinduses.

5.2.3. Mitte hiljem, kui 1,5 tundi enne bussi väljumist Interneti koduleheküljel www.ecolines.net, lingi alt "Piletite annulleerimine". Pilet osutub annulleerituks peale vastava teatise saamist protseduuri läbimisest.

5.2.4. Mitte hiljem, kui 1,5 tundi enne bussi väljumist, saates SMS telefoninumbrile, mis on näidatud piletil. Pilet osutub annulleerituks peale vastava teatise saamist protseduuri läbimisest SMS teel. SMS sõnum, mis sisaldab pileti annulleerimise koodi ja juhendid on igal piletil unikaalne. 

5.2.5. Mitte hiljem, kui 1.5 tundi enne reisi algust mobiili aplikatsioonis. Tühistamine on edukas, kui reisija on saanu vastavasisulise kinnituse.

5.3. Kompensatsiooni kasutamata jäänud reisi eest makstakse:

5.3.1. Agentuuris, kust pilet oli ostetud, esitades selleks õigeaegselt tühistatud pileti, ostutšeki ja isikut tõendava dokumendi.

5.3.2. Kompensatsiooni on võimalik saada 6 kuu jooksul loobumise päevast.

5.3.3. Interneti teel ostetud piletite eest tagastatakse raha vaid arveldusarvele, kust pilet oli ostetud 15 päeva jooksul. Periood pikeneb vedajast mittesõltuvatel põhjustel, kui antud perioodile langevad riigipühad.

5.3.4. Juhul, kui pilet on soetatud Jandex raha eest, 15 päeva jooksul peale seda, kui administraator on saanud reisija avalduse raha tagastamise kohta. Periood pikeneb vedajast mittesõltuvatel põhjustel, kui antud perioodile langevad riigipühad.

5.3.5. Kompensatsioon pileti eest, mis on ostetud internetist Valgevene rublade eest läbi keskkonna WEB PAY või Easy Pay ning samuti ostud, mis on tehtud elektroonse süsteemi rahade belgi/АИС Расчет, makstakse välja ECOLINES Valgevene esinduses aadressil : Минск, ул. Бобруйская 21, пом.3.

5.3.6 Piletitele, mis on soetatud interneti keskkonnast bussijaama kodulehelt, BUSFOR, Infobus, Inbus või teiste vedajate lehtedelt, laienevad eraldi reeglid ning tagastamise kord. Esinduses palutakse esitada dokument, milleks on pass.


6. Kompensatsioon kasutamata jäänud pileti eest

6.1. 70% pileti maksumusest tagastatakse, kui reisist loobumine toimus rohkem kui 24 tundi enne bussi väljumist.

6.2. 50% pileti maksumusest tagastatakse, kui reisist loobumine toimus 24 tundi kuni 1.5 tund enne bussi väljumist.

6.3. Reisist loobumisel, kui bussi väljumiseni on jäänud vähem kui 1.5 tund või pärast bussi väljumist, reisi eest raha ei tagastata.

6.4. Kui piletid märgitud väljumise aeg on hilisem tegelikust väljumise ajast vedaja süü tõttu, reisijal on õigus loobusa reisist, esitades selleks pilet vastava märkega ja saada 100% kompensatsiooni pileti maksumusest.

6.5. Juhul kui reis on tühistatud vedaja süü tõttu, tagastatakse 100% pileti maksumusest ja kompenseeritakse otsesed kulud, mis kaasnesid reisija jõudmisel bussi lähtekohta, tõendavate dokumentide olemasolul.

6.6. Juhul kui reisija poolt piletile märgitud (kontakt/mobiil) telefoninumber ei vasta tegelikkusele, või on väär ning selle numbriga ei olnud võimalik kontakti saada või saata sms, siis vedaja-ettevõtte võtab vastutuse endalt reisijale varajase informeerimise eest, kui tekivad muutused seoses reisiga. Pretensioone sellistel juhtudel vastu ei võeta.


7. Pretensioonide ülevaatamise kord

7.1.1. Pretensioone seoses graafikust mahajäämisega vaadatakse läbi ja antakse kompensatsiooni, kui need toimusid vedaja süü läbi.

7.1.2. Reisija kannab täit individuaalset vastutust oma reisidokumentide korrektsuse ja vastavuse eest vedaja poolt läbitaval marsruudil. Juhul, kui reisijale ei võimaldata kontrolli käigus reisi jätkamist või eemaldatakse ta reisilt, kahju saamata jäänud reisi eest ei korvata ja hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

7.1.3. Reisija võtab iseseisvalt vastu otsuse kastutada bussis olevaid kuumade jookide seadmeid bussi sõidu ajal. Pretensioone maha kallatud või riietele kallatud jookide kohta ettevõte menetlemisesse ei võta ning kompenseerimisele need juhtumid ei kuulu.

7.2.1 Reisijate kaebused reisi kohta ( piletite koopiatega ning kinnitavate dokumentidega) peavad olema laekunud vedajale 90 päeva jooksul alates reisi toimumise kuupäevast. Avaldus on vajalik esitada ettevõtte kodulehel lahtri INFO-Kaebused – all. 

Vedaja soovitab saata kõik kaebusega seotud materjalid võimalikult lühikese aja jooksul peale reisi toimumist. Seda eelkõige efektiivse ning kiire lahenduse ning probleemi väljaselgitamise seisukohalt.

7.2.2. Aadressi vedajate kohta on võimalik saada agentuurist, kust pilet oli ostetud või vedajate internetileheküljelt www.ecolines.net. Vastutus reisi kvaliteedi kohta, lasub täielikult vedaja-ettevõttel.

7.2.3 Erandjuhtudel võib kaebusi, mis on teostatud vedaja ECOLINES poolt (välja arvatud  “UKRAINIAN LINES”, “AAZ TRADING-AUTOLUX” vedaja poolt), suunata mistahes ECOLINES esindusse või, või kirjutada aadressile [email protected]

7.2.4. Esindus, mis võtab pretensiooni vastu ja edastab pretensiooni vedaja-ettevõttele, ei vastuta vedaja-ettevõtte tegevuse eest avalduse läbivaatamisel ja vastuse sisu eest.

7.2.5. Avaldusi ning kaebusi menetletakse ettevõtte poolt 90 päeva jooksul alates kõiki kaebust puudutavate dokumentide laekumist vedajale.Juhul, kui avaldus vedaja- ettevõttele on esitatud keeles, mis erineb vedaja poolt opereeritava riigi keelest, siis antud juhul pikeneb avalduse läbivaatamise aeg, lähtuvalt dokumentatsiooni ning avalduse tõlkimisest, kuid mitte vähem, kui 15 päeva.

7.2.6. Avaldustele, ettepanekutele ja reisijate isiklikele küsimustele, jätab vedaja õiguse vastata suulises vormis.

7.3. Kui kasutataval marsruudil väljumise aeg hilineb vedaja süü tõttu, kuid reisija teeb valiku reisi kasutamiseks, pretensioone hilinemise kohta peatuses ja sihtkohas vastu ei võeta. Kui reisija otsustab reisi mitte kasutada on vajalik toimida vastavalt punktile 6.4.

7.3.1. Juhul kui marsruudil väljumine katkestatakse vedaja poolt ning reisija on nõus muutma reisi kuupäeva ja reisima hiljem, siis kõiki lisakulutusi, mis olid tehtud sellega seoses, ei kompenseerita.

7.4. Hädavajalikud peatused tehnilistel põhjustel reisi ajal:

7.4.1. Kui reis katkeb vedaja süü tõttu ja vedajal ei ole võimalik tagada ümberistumist vedaja teise bussi, reisija keeldumisel jätkata reisi makstakse reisijale kompensatsiooni kasutamata edaspidise reisi vahemaa eest vastavalt ostetud pileti maksumusele või vedaja kompenseerib pileti teisele bussile (või rongile tavakupees, kui antud marsruudil bussid ei liikle) kuni sihtpunktini, näidatud vedaja piletil.

7.4.2. Lubatav bussi graafikust kõrvalekaldumine vedaja süü tõttu moodustab 10% reisiajast ettenähtud liiklemise graafikust. Juhul kui vedaja süü tõttu lubatav kõrvalekaldumine on ületatud, makstakse reisijale kompensatsiooni ületatud aja eest.

7.5. Enne piletiostu on reisija kohustatud välja selgitama vajaliku ja teda huvitava informatsiooni, sh informatsiooni teostatavast reisist, täpsest marsruudist, bussis osutatavatest teenustest, piiri ületamiseks vajalikest dokumentidest jne. Seda informatsiooni, oma kompetentsuse ulatuses, võib anda suuliselt või kirjalikult ECOLINES volitatud esinduses klienditeenindaja.

7.6. Reisijal on kohustus kontrollida pileti andmed kohe peale selle saamist. Pretensioone antud pileti kohta võetakse vastu vaid pileti ostmise päeval. Hiljemate muudatuste lahendamiseks lähtutakse punktist 4.5 ja 4.6.

7.7.1. Vedaja võib endast mittetulenevatel põhjustel muuta ning tühistada reisi, teavitades reisijat sellest telefoni numbri kaudu, mille reisija märgib ära internetist, emaili teel või telefonist ostetud piletitel. 
 
7.7.2 Pakkumaks reisijatele parimat teenust, soovitab vedaja reisijatel, kelle taustainfo on puudulik või vähene, uuendada enda reisi puudutavat informatsiooni vähemalt päev enne reisi algust.Teha saab seda Minu Pilet sektsioonist. 

7.8. Vedaja ei võta vastutust:

7.8.1. Graafikust maha jäämise, mitteõigeaegselt peatusesse saabumise eest, mis on tekkinud määramatu jõu tagajärjel (k.a kuid mitte piiramatult: ilmastiku olud, ummikud teedel, riigiorganite tegevuse tõttu, piiriületuse tõttu jne, samuti reisijate endi tegevuse tõttu, mis mõjutavad kohustuse täitmist) ja teistel põhjustel (bussi tehnilised probleemid teel väljumise kohta), mida vedaja, vaatamata ettevõetud abinõule, ei saanud ette näha ja ära hoida.

7.8.2. Igasuguste kahjude eest, mis on tekkinud reisijal bussi graafikust kõrvalekaldumise tõttu, mis ei ole seotud firma tahtliku tegevusega välja arvatud vedaja-ettevõtte hooletuse või tahtliku tegevuse tõttu.

7.8.3. Igasuguste ebaõnnestunud ümberistumiste eest teistele transpordivahenditele, mille põhjustas graafikust kõrvalekaldumine, välja arvatud ümberistumised, mis on näidatud ECOLINES piletitel. Kui reisija ei jõua garanteeritud ümberistumisele, mis on piletil näidatud, ECOLINES pakub reisijale alternatiivset transpordivõimalust.

7.8.4. Võimalike kahjumite eest, mis on tekkinud reisijale teiste isikute kuritahtliku tegevuse tõttu (sh teiste reisijate, kaasliiklejate või ekipaaži poolt).

7.8.5. Probleemide eest, seoses riiklike ametiasutustega, mis seotud reisija dokumentidega (pass, viisad, kindlustus jne) või pagasi sisuga.

7.8.6. Bussi jäetud või unustatud asjad. Bussi salongist leitud esemed antakse hoiule ECOLINES Vedaja esindusse, kes teostas antud reisi. Kui leitud asjade seas on kergestiriknevaid toidukaupu, siis need utiliseeritakse viivitamatult. Kui omanikku ei ole leitud 1 kuu jooksul, antakse asjad üle Vedaja omandusse. Hoiul olnud asjade eest (rohkem kui 3 päeva) võetakse omanikule üleandmisel tasu suuruses 50 EUR.


8. Eritingimused

8.1. Igat punkti antud reeglites võib ajutiselt peatada, ilma eelnevalt ette teatamata, avaldades vastava informatsiooni piletil.

8.2. Reisija piletile, kuhu on tehtud vastav märge, ei või viidata reeglite punktile, mis kehtisid kuni eritingimuste kehtimiseni. Pretensioone selliste piletitega ülevaatamiseks ei võeta.

8.3. Reisijate vedu teostatakse järgnevatest peatustest Riia lennuvälit, Riia (Juglas iela), Riia (Plavnieki-2), Salacgriva, Aizkraukle, Valmiera, Jekabpils, Bauska, Tallinn (Vana-Pääsküla), Pärnu, Narva, Kohtla-Järve, Panevezis,AINULT eelnevalt ostetud piletite olemasolul.

8.4. Spetsiaaltingimused Soetades pileti, kinnitab ostja, et Ecolines tohib kasutada kliendi e-mail aadressi ja telefoni turunduse raames, saates Kliendile informatsiooni ( tasuta info kampaaniate ja soodustuste kohta ) SMS-i või e-posti teel.

8.5 Juhul, kui reisi ärajäämise põhjustasid vedajast mittetulenevad põhjused (force majeure), jäävad kõik piletid endiselt aktiivseks ning need tuleb vormistada avatud staatusesse. Antud pileteid ei ole võimalik tagastada.

Selliste vedajast mittetulenevate põhjuste alla kuuluvad ka riiklike organite poolt vastuvõetavad osalised või täielikud piirangud ning keelud, mis puudutavad riigisiseseid ning rahvusvahelisi reise ning reisijate vedu.


Pagasiveo reeglid

1. Terminid mida kasutatakse reeglites

1.1. Pagas – reisijate isiklikud asjad, mis mõeldud transpordiks reisi jooksul ja paigutatud samal reisil bussi pagasiruumis.

1.2. Käsipagas - väikesed asjad isiklikuks kasutamiseks, mis ei ületa suurust 45 cm х 35 cm х 20 cm ,kaaluga 5 kg (välisrõivad, naiste kott, veepudel, vihmavari, sülearvuti, jne).


2. Üldised reeglid

2.1. Vedades pagasit bussi pagasiruumis, vastutab vedaja ainult selle pagasi olemasolu eest, kuid ei vastuta selle terviklikkuse või töövõime säilimise eest. Vedaja ei oma mittemingisugust kontrolli pagasile võimalike tekkivate väikeste vigade või pindmiste kahjustuste eest, samuti lõigete, kriimude, venitus jälgede või plekkide üle, mis võivad tekkida normaalse kandmise ja kasutamisega reisi ajal. Käsipagasi eest vastutab reisija ise.

2.2. Lisapagasi tasumise eest antakse reisijale maksekviitung, mille alusel saab reisija kassatseki ECOLINES esindusest. Ilma kviitungita koormat on keelatud vedada.

2.3. Igale transporditavale pagasi kleebitakse number ning sama number kleebitakse ka reisija piletile või pileti duplikaadile.

2.4. Pagasi pagasiruumi üleandmisel peab reisija meeles pidama, et kogu reisi vältel juurdepääs isiklikele asjadele pagasiruumis on võimatu.

2.5. Pagas antakse reisijale välja vaid vastava pagasikleebise ettenäitamisel.

2.6. Vedaja soovitab reisijale kindlustada oma pagasi .

2.7. Käsipagasi olemasolu eest reisi ajal, kaasa arvatud peatustel ja riigipiiridel, vastutab Reisija ise.

2.8. Turvalisuse eesmärgil on vedajal õigus paluda reisijalt ettenäitamiseks pagasi sisu. Juhul kui reisija keeldub näitamisest, omab Vedaja õigust reisijat bussi pardale mitte lubada.

2.9. Pagasit ei transpordita ilma reisija kohalolekuta reisi jooksul.

2.10. Reisijate ja pagasiveo reeglites on välja toodud pagasi kindlad mõõtmed. Antud mõõtmete ületamine toob endaga kaasa lisatasu või esineb ka võimalus, et pagasit bussi pardale ei lubata.


3. Tasuta pagasivedu

3.1. Tasuta lubatakse vedada:

3.1.1. Käsipagasit, mis peab asuma reisijal bussi salongis. Käsipagas asub jalgade all või pagasiriiulil. Käsipagasit on keelatud paigutada bussi vahekäiku.

3.1.2. Kuni kaks ühikut pagasit, mille mõõtmed ei ületa iga ühiku kohta 30kg.

Maht jaguneb järgnevalt:

3.1.2.1. 1 pagasiühiku kohta peavad mõõtmed olema maksimaalselt 50*50*80 см, kaasa arvatud rattad, taskud, käepidemed.

3.1.2.2. 2 pagasiühiku kohta peavad mõõtmed olema iga pagasi kohta maksimaalselt 65*30*45 см, kaasa arvatud rattad, taskud, käepidemed.

3.1.2.3. Kuulub tühistamisele alates 01.03.2020

3.1.3. Reisijad-lapsed: lastekäru (ainult kokkupandav), kui muu pagas puudub.

3.1.4. Reisijad-invaliidid: invaliidikäru (ainult kokkupandav).

3.1.5 Reisiseljakottide vedu bussi pagasiruumis on piiratud ning lubatud on mitte rohkem kui üks kott reisija kohta. Reisiseljakott tuleb enne reisi vormistada kui lisapagas. Seda mitte tehes võib vedaja keelduda pagasi veost.
Juhul, kui seljakoti mõõdud ületavad tasuta veoks lubatud pagasi mõõte, rakendub lisatasu punkt 4.3 järgi. 


4. Pagas, mille eest on vaja juurde maksta

4.1. Lisapagas kuulub transportimisele ainult vaba ruumi olemasolul bussi pagasiruumis ning eraldi tasu eest. Vaba ruumi olemasolu pagasi osakonnas määrab bussijuht peatuses, pöörates tähelepanu sellele, milline on antud bussis reisijate arv, jaotus linnade vahel ja teisi faktoreid. Vedaja omab õigust ära öelda reisijale lisapagasi pealevõtmiseks. Kui antud olukorras reisija otsustab reisist ära öelda, teeb reisisaatja sellekohase märkuse piletile ja reisija omab õigust, makstes juurde 10% pileti maksumusest, muuta väljumise kuupäeva. Antud teenust on võimalik teostada volitatud ECOLINES esindustest. Selliseid pileteid ei saa tühistada, samuti ei ole võimalik saada nende eest kompensatsiooni. Vedaja palub täiendava pagasi veo kooskõlastada vedajaga vähemalt 5 tööpäeva enne reisi algust. 

4.1.1. Vedajal on õigus keelduda täiendava pagasi veost .Kui antud juhul reisija loobub reisimisest, märgib reisisaatja või ettevõtte personal piletile, et reis on tühistatud. Sellise tühistatud reisi eest piletiraha ei ole võimalik tagasi saada. Reisija võib enda isiklikul kontol vormistada uue reisi koos täiendava soodustusega. A. Reisijad, kes omavad isiklikku kontot, saavad saata vedaja aadressile [email protected] kinnitava kirja, kuhu on lisatud reisija pilet, millel on vastav märge reisi tühistamise kohta ning samuti reisija ID kood. 3 päeva jooksul saadab vedaja kinnituse, millel on ära märgitud 90% soodustus uue pileti soetamiseks.

Täiendava pagasi vedu on vajalik eelnevalt kooskõlastada vedajaga. Antud soodustuse saamine ei tähenda, et täiendava pagasi vedu on lubatud. 

4.1.2. Kui bussis on vaba pagasiruumi, siis on võimalik vedada mitte rohkem kui 2 pagasiühikut lisapagasit reisija kohta. Ühe pagasiühiku mõõtmed ei tohi ületada 50*50*80 см ning kahe pagasiühiku korral ei tohi ühe pagasiühiku mõõtmed ületada 65*30*45 см, kaasa arvatud rattad, taskud ja käepidemed.

4.2. Iga pagasi lisaühiku kohta arvestatakse reisijalt lisatasu 30 eur sularahas (kuni 30kg) Makstes teises valuutas, toimub ümberarvestus EUR kursi alusel.

4.3. Iga pagasiühiku eest, mille mõõtmed ületavad reeglite punkti 3.2.1, kuulub juurdetasumisele 20 EUR sularahas. Makstes teises valuutas, toimub ümberarvestus EUR kursi alusel.

 4.4. Perioodil alates 15.05 kuni 15.09 ja 15.12 kuni 15.01 on lisapagasi vedu piiratud ning pagas on lubatud bussi pardale ainult vedaja kirjalikul loal. 

 4.5.Reisija, sisenedes bussi ning tasudes lisapagasi või eri-gabariitse pagasi eest kinnitab, et sai vedajalt kõik vajaliku informatsioon, mis puudutab lisana tasutud summat ning pagasit puudutavat infot. Reisijal on õigus paluda fikseerida reisi alguses pagasi parameetrid (piletil või kviitungil) Antud märge teostatakse vedaja personali poolt. 


5. Eriotstarbelise pagasi vedu

5.1 Sporditarvikud

Sporditarvikute arv pagasi veol on limiteeritud. Reisija on kohustatud teavitama vedajatsporditarvikute olemasolust eelenevalt.

5.1.1.1. Jalgrattaid (kokkupandud ja pakitud kujul) võetakse vastu ainult vedaja kirjaliku nõusoleku alusel marsruudil Riia-Tallinn,Riia – Tallinn, Riia – Tartu, Riia – Vilnius, Riia – Kaliningrad, Riia – Minsk,. Riia – Marijampole, Kaliningrad – Warsaw, Kaliningrad – Gdynia, Tallinn – St.Petersburg. Tasu – 30 EUR. Antud tasu saab maksta ainult ECOLINES esindustes.

5.1.1.2. jalgrataste veoks teistel marsruutidel on vajalik eelnev vedaja teavitamine ning vedaja poolne kirjalik nõusolek jalgrataste veoks ühel või teisel eelpool mitte mainitud marsruudil.

5.1.1.3. Kokku pakitud ja lahti võetud jalgratta mõõtmed ei tohi ületada 130*100*30 см

5.1.2. Teiste sporditarvikute vedamine on võimalik ainult kokkuleppe korras vedajaga, sätestatud hinnakirja alusel ning vedaja poolse kirjaliku nõusoleku alusel. Sporditarvikute maksimaalne lineaarmõõde ei tohi ületada 1,80 m.

5.1.3. Tõukeratas (Laud, üherattaline) ja elektritõukeratas

Tõukerattad ja elektritõukerattad võetakse bussi pardale ainult vedaja kirjalikul loal ning pakitud ning kokkupandud kujul. Tühistatud alates 01.03.2020. Juhul, kui reiija veab bussi pagasiruumis ainult tõukeratas või elektritõukeratast ning see on kokkupandud ning pakitud kujul või juhul, kui lubatud üldpagas sisaldab antud esemeid ning ei ületa lubatud pagasiveo piire, (punkt 3.1.2), ei vaja reisija antud juhul eraldi kirjalikku vedaja luba. Juhul. kui kokkupandud ja pakitud eseme lineaarmõõdud ei ületa lubatud 50*50*80 см ning kaal 30kg, moodustab antud juhul tõukeratta-elektritõukeratta pagasiveo hinnaks 20 EUR. Juhul, kui üks pakitud ja kokkupandud pagasi lineaarmõõtmetest ületab lubatud 50*50*80 см ning kaal 30 kg, moodustab antud juhul tõukeratta-elektritõukeratta hinnaks 30 EUR.

5.2. Muusika instrumente
 5.2.1. Muusika instrumente, mille suurus ületab käsipagasi suuruse, on võimalik vedada bussis ainult Vedaja poolt väljastatud kirjaliku nõusoleku alusel. Juhul, kui muusikainstrumendi ( kitarr jne ) suurus ja mõõtmed lubavad teda paigutada bussi salongi, tuleb reisijal tasuda lisaistekoha eest enda kõrval. Juhul, kui reisija otsustab paigutada muusikainstrumendi bussi pagasiruumi ( tasumine vastavalt punktile 4.2 ) võtab reisija enesele vastutuse muusikainstrumendi käekäigu ja seisukorra pärast.

5.2.2. Mitme muusikainstrumendi veo korral ühe reisija poolt on pagasiveo tasu kokkuleppeline. 


6. Pagasiveost keeldumine

6.1. Vedaja ei võta reisibussi pardale ega vea eraldi suurte gabariitidega kaupu ja pakke: ehitusmaterjalid, autode varuosad, mööbliesemed, kodu ja muu elektroonika ( k.a. külmkapid, pesumasinad ja nõudepesumasinad, elektri ja gaasipliidid, televiisorid, videoseadmed ja nende lisatarvikud jne )

6.2 Vedaja võib pagasi vedamisest keelduda juhul kui :

6.2.1. Pagasi sisu, struktuur, vorm või lõhn tekitab kahju, määrib teiste reisijate pagasit, bussisalongi või pagasiruumi, või segab reisijaid või bussi meeskonda.

6.2.2 Kui vedajale tundub pagasi sisu kahtlane ja võib tekitada viivitusi piiripunktis.

6.2.3. Juhul, kui reisija keeldu lisapagasi eest tasumast ning pagas ületab lubatud mõõtmeid, mis on lubatud tasuta pagasi veoks, karjub ning käitub ebaadekvaatselt ning väljendab end muul rahulolematul moel – vedaja võib keelduda reisija veost. 


Liikumispuuetega isikute ja invaliididest reisijate vedamine

Liikumispuuetega isikute ja invaliididest reisijate vedamine

1. Välistused ja piirangud 

1.1. Eeskirjade käesolev osa puudutab järgmiseid vedajaid: SIA “ Norma-A”, OU ” Ecolines Estonia”, UAB “Transinesta”, Z.o.o. “Ecolines-Polska”.

Teiste kaubamärgi ECOLINES all tegutsevate veoettevõtete marsruutidel võib kehtida muu kord. Üksikasjalikuma informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda eelnevalt otse konkreetset vedu teostava ettevõtte poole.

1.2. Autobussi salongis võib reisijaistmena kasutada ratastooli, mis vastab standarditega DIN EN12183 või DIN EN12184 sätestatud nõuetele, mis on varustatud standardile DIN 75078-2 vastava kinnitussüsteemiga ja mille  maksimaalsed mõõdud on: laius 67 см ja pikkus 100 см ning mille kaal ei ületa 250 kg.  

1.3. Juhul, kui ratastool vastab mingitele muudele standarditele, teda on kohaldatud või kui ta on individuaalse konstruktsiooniga, peavad need muudatused olema vormistatud vastavas dokumendis ja nad peavad olema varustatud tootja poolse kinnitusega selle kohta, et antud konkreetset konstruktsiooni võib kasutada istmena autobussi salongis.

1.4. Tulenevalt autobussi konstruktiivsetest eripäradest võib bussi salongis kasutada reisija istmena ainult ühte (1) ratastooli.

1.5. Autobussi pagasiruumis võib kokkupanduna vedada 1 (ühte) pakitud ratastooli, mille mõõdud ei ületa järgmiseid näitajaid: laius 65-67 см, pikkus 100-120 см, kõrgus 70-80 см ja mille maksimaalne kaal on kuni 200 kg.   

1.6. Vedaja vastutusalasse ei kuulu autobussijaamad, bussipeatused ja muud reisijate pealetuleku- ja mahaminekukohad. Vedajate käsutuses on vaid piiratud teave eelnimetatud kohtades olemasolevate liikumispuuetega ja invaliididest reisijate teenindamiseks vajalike tingimuste kohta.

1.7. Vedajad võivad teostada vedusid mistahes marsruutidel Euroopa Liidu territooriumil. Sõidud kolmandatesse riikidesse nagu ka sõidud, millega kaasneb reisija ümberistumine mingi teise vedaja transpordile, on võimalikud piiratud mahus.

2. Vedaja teavitamine  

A/ Informatsiooni esitamise viis ja tähtajad  

2.1. Juhul, kui reisija liikumisvõime on piiratud, kui ta ei suuda käia ja kui autobussi salongis on tema istekohana vaja kasutada ratastooli, on reisija või tema esindaja kohustatud teavitama sellest vedajat eelnevalt, kuid hiljemalt 7 päeva enne reisile asumist.

2.2. Juhul, kui liikumispuudega või invaliidist reisija on võimeline iseseisvalt või teda saatva isiku abiga sisenema bussi ja sealt väljuma, on reisija või tema esindaja kohustatud teavitama sellest vedajat hiljemalt 36 tundi enne reisile asumist.

2.3. Kuna mugavama ja turvalise teenuse osutamise huvides võib tekkida vajadus reisija esitatud informatsiooni täpsustamise järele, soovitame edastada vastavalt vajalik teave vedajale 7-10 päeva enne kavandavale reisile asumist.

2.4. Punktides 2.1 ja/või 2.2 nimetatud informatsiooni esitamiseks peab reisija või tema esindaja võtma ühendust ettevõtte ECOLINES mistahes volitatud esindajaga, tehes seda tööpäeviti ajavahemikul kella 9.00 kuni kella 18.00.

2.5. Informatsiooni kavandatava reisi kohta võib saata ka veoettevõtte informatiivse teabe edastamiseks mõeldud e-posti aadressile. Elektroonilisel teel edastatud informatsioon loetakse kättesaaduks  alates pöördumise tööpäeva kella 9.00-st või pärast vedaja poolt informatsiooni kättesaamist kinnitava teate saamist.

2.6. Kui reisija või tema esindaja on teavitanud vedajat üksnes telefoni teel, mingeid hilisemaid võimalike vigadega seonduvaid pretensioone vastu ei võeta.

2.7. Vastutus liikumispuudega isiku reisimist puudutava informatsiooni edastamise eest lasub piletimüügiettevõttel, kes võttis reisijalt vastu sellekohase teate.

2.8. Piletimüügiettevõttele edastatud informatsioon sellise reisija kohta loetakse veoettevõtte poolt kättesaaduks üksnes vedaja vastava kirjaliku kinnituse korral.

2.9. Vedaja informeerimisel oma kavandatavat reisist on reisija kohustatud võtma arvesse pühasid ja töövabu päevi.

B/ Reisija poolt edastatav informatsioon:

2.10. Reisija on kohustatud edastama veoettevõttele järgmise informatsiooni:

- kavandatava reisi marsruut ja reisi kuupäev;

- pileti koopia või pileti number (juba ostetud pileti korral);

- informatsioon saatvate isikute kohta / piletite numbrid (kui reisija tuleb reisile koos saatjaga);

- info selle kohta, kas reisija suudab iseseisvalt või teise isiku abiga siseneda bussi või sealt väljuda;

- kas reisija saab, vaatamata oma füüsilisele puudele, kasutada reisijale mõeldud tavaistet või tal on vaja kasutada ratastooli;

- informatsioon võimalike pagasiruumis veetavate abivahendite ja ortopeediliste vahendite (näit. ratastool, rulaator /üksnes kokkupandud asendis/) ning nende mõõtude kohta;

- pagasikohtade arv lisaks ratastoolile;

- kontakttelefoni number.

2.11. Kinnitamaks juhtkoera olemasolu vajadust reisi ajal on reisija kohustatud esitama vastavalt vajalikud dokumendid selle kohta, et koer on läbinud pimedate isikute või invaliidide saatmiseks vajaliku väljaõppe.

2.12. Ohutu reisi tagamiseks on veoettevõttel õigus nõuda reisijalt dokumentide esitamist, mis tõestavad ratastooli vastavust punktides 1.2 ja 1.3 nimetatud standardiga sätestatud tingimustele. Juhul, kui ratastool ei vasta kehtivatele nõuetele, ei ole selle kasutamine salongis võimalik ja võimalik väljastatud õigus selle vedamiseks kaotab oma kehtivuse.

3. Tasu sõidu eest  

3.1. Liikumispuudega või invaliidist reisijate kohta kehtivad piletite ostmise, vahetamise ja tagasiandmise samasugused tingimused nagu teiste reisijate puhul.

3.2.Reisi kuupäeva muutmisel või sõidust loobumise korral on liikumispuudega reisija kohustatud informeerima sellest vedajat.   

3.3. Reisi kuupäeva muutmise korral kaotavad esialgse reisi kohta sõlmitud eelnevad kokkulepped oma kehtivuse.

Teave uuel kuupeval toimuva reisi kohta edastatakse punktis 2 „Reisija poolt edastatav informatsioon“ all ära toodud nõuete kohaselt.

3.4. Saatva isiku jaoks tuleb eraldi tasu eest osta eraldi koht.

3.5 Pimeda juhtkoerale( vastava tõendava dokumendi esitamisel ) vormistatakse eraldiseisev koht.

3.6. Juhul, kui reisijat saatev isik esitab dokumendid, mis kinnitavad pideva saatja olemasolu vajadust reisija juures, on veoettevõttel õigus heatahtežesti korras teha saatvale isikule sõidupileti ostmisel täiendava allahindluse. Veoettevõte omab õigust loobuda mistahes täiendava allahindluse võimaldamisest, seejuures kohustuseta seda põhjendada.   

4. Reisist loobumine

4.1. Liikumispuudega ja invaliidist reisijatele nagu ka neid saatvatele isikutele laienevad kõik reisija- ja pagasiveoeeskirjades sätestatud punktid.  

4.2. Punktis 2 sätestatud reisija poolse informatsiooni puudumise korral tema reisi ja pagasi kohta püüab veoettevõte teha kõik temast oleneva reisi toimumise võimaldamiseks, kuid vedajal on õigus keelduda isiku reisile lubamisest, kui sõitmine võib mõjutada reisija enda mugavust ja turvalisust.

4.3. Veoettevõttel on õigus keelduda reisijale sõidu võimaldamisest või pakkuda talle muud alternatiivset varianti, kui reisija poolt reisi kohta varem esitatud informatsioon erineb oluliselt tegelikust olukorrast, s.t. kui tegemist on väära teabega reisija, sõidu marsruudi ja kuupäeva, abivahendite mittevastavate mõõtude kohta, samuti kui ratastoolist ei ole eelnevalt teada antud jne.

4.4. Reisija poolse usaldusväärse informatsiooni puudumise korral tema reisi ja pagasi kohta ei saa veoettevõte garanteerida reisija abivahendite jaoks vajaliku vaba koha olemasolu  autobussi pagasiruumis.

5. Muu 

5.1. Veoettevõte soovitab liikumispuudega isikutele reisida koos sõprade, sugulaste või muude saatvate isikutega, kes saavad vastava vajaduse tekkimise korral osutada vajalikku abi. Autobussid läbivad peatuste vahel pikki vahemaid ja bussijuhil ei ole alati võimalust autobussi peatamiseks, et osutada reisijale tualetti mineku vajaduse korral talle abi autobussi salongis ja trepil liikumisel.


Reisijateveo reeglite täiendused piletitele, mis on soetatud internetist

Reisijateveo reeglite täiendused piletitele, mis on soetatud internetist

1. Piletid, mis on soetatud internetist peale ***/06/2016, on kehtivad lähtudes reisijate ja pagasiveo eeskirjadest, juhul kui nad ei lähe vastuollu uute muudatustega. Juhul kui informatsioon reisijateveo reeglites erineb lisades välja toodud reeglitega, rakenduvad sellistele piletitele lisad.

2. Piletitele rakenduvad järgmised hinnakategooriad:

2.1. Täiskasvanud (19-59 eluaastat)

2.2. Lapsed (0-12 eluaastat)

2.3. Noored/ISIC ( 13-18 eluaastat, ISIC kaardi omanikud)

2.4. Seeniorid/Invaliidid ( üle 60 eluaasta, invaliidsus tõendiga).

3. Kompensatsioon kasutamata pileti eest (Reisijateveo reeglid osa 6)

3.1. Piletitele, mis sisaldavad kahte reisi, rakendub lisaallahindlus , mis hõlmab mõlemat reisi. .

3.2. Juhul, kui reisija loobub ühest reisist, kaotab ta sellega automaatse võimaluse saada soodustust mõlemale reisile. Sellisel juhul käsitletakse ühte alles jäänud reisi ilma soodustuseta. Raha tagastamine pileti annulleerimise eest arvestatakse lähtuvalt summast, mis saadakse esimese pileti kompenseerimisel standardse summani.

3.3. Piletitele, mis on soetatud internetist kuni ***/06/2016, rakendub esimesest reisist loobumise korral kord, mis on sätestatud punktis 3.2, käesolevate täienduste raames.

3.4. Reisija on kohustatud tutvuma piletil välja toodud infoga koheselt peale pileti ostu. Juhul, kui reisini on jäänud rohkem kui 24 tundi, on reisijal võimalik 12 tunni jooksul alates pileti soetamise hetkest annulleerida pilet ning saada 100% ulatuses tagastus soetatud pileti eest.

Raha tagastatakse ostja arvele lähtudes reisijateveo reeglitest (p.5.3.3.. 5.3.4, 5.3.5). Antud reegel ei laiene piletitele, millel on avatud kuupäev (open date).


Konfidentsiaalsuspoliitika

Konfidentsiaalsuspoliitika

  1. Konfidentsiaalsuspoliitika ja luba andmete kasutamiseks

Teie isiklike andmete kaitse on meie jaoks väga oluline. Seetõttu pöörab ECOLINES erilist tähelepanu isikuandmete kaitsele ning nende kogumise, töötlemise ning  kasutamise ajal täidab rangelt isikuandmete kaitse Euroopa Liidu normatiivaktide nõudeid.  

Nõustudes alltoodud Konfidentsiaalsuspoliitikaga annate Te ECOLINES´le ühese, vabatahtliku nõusoleku Teie isiklike andmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks ECOLINES´i süsteemis. Teil on võimalik enda nõusolek tagasi kutsuda mis tahes ajal edaspidi.  

  1. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine.
  2. hakkab saadud informatsiooni kasutama majandustegevuse realiseerimise ning vastastikuse arvelduse elluviimisel maksimaalselt lugupidavalt ja hoolikalt.

Andmeid võidakse koguda järgmistel eesmärkidel: piletite vormistamine ja veoteenuse osutamine, piletite eest maksmine, arvete väljastamine, migratsiooni ja tolli kontrollid, haldus- ja juriidilised toimingud, süsteemide hooldus ja arendamine, programmid lojaalsetele klientidele, töö agentide ja klientidega j.p.m.  

Piletiostu vormistamiseks ja veoteenuse osutamiseks me kogume järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, reisija kontakttelefon, elektronposti aadress (internetist ostude sooritamiseks).
 Teie andmeid võidakse kasutada Teiega kontakti saamiseks nagu näiteks serveri ja süsteemi teated, pileti registreerimise kinnitused ning piletites sisalduva info edastamiseks jne.

Mõnikord, vormistades pileti, millega reisimine tähendab EL piiri ületamist, on vajalikud passi andmed. Neid andmeid ei säilitata ECOLINES´is.

Makstes pileti eest pangakaardiga, ei sisestata maksja kaardi andmeid ECOLINES leheküljele, makse vormistatakse ja autoriseeritakse firma SIA ''Worldline Latvia'' ( SIA ''First Data Latvia'')  leheküljel.

Makstes pileti eest maksesüsteemide kaudu, makse andmeid ei säilitata.   

Andmeid võidakse edasi anda firmadele-vedajatele vajalikus mahus kohustuste täitmiseks ja vedude teostamiseks.  

Põhjendatud juhtudel me jätame endale õiguse anda klientide andmeid edasi õiguskaitseorganitele, riigiasutustele ning samuti muudele reisikorralduses osalevatele organisatsioonidele, mis võib kaasa tuua andmete väljastamise EL-ist väljapoole. ECOLINES teeb kõik endast oleneva, et juhtudel, kui kliendi isikuandmed edastatakse üle piiri, oleks andmetele kindlustatud vajalikul tasemel kaitse.

Isikuandmete töötlemise all mõistetakse igasugust tegevust, teostatavat Teie andmetega ECOLINES infosüsteemis ja/või isikuandmete kartoteekides, seonduvalt nende hoidmise, uuendamise, kasutamise ja eemaldamisega.

  1. Otsene turundus ja uudiste edastamine

Meie võime kasutada Teilt saadud andmeid (näiteks elektronposti aadress) turunduse ja kommunikatsiooni eesmärkidel, täpsemalt teavitamaks erinevatest aktsioonidest ja teistest ECOLINES´i vedude pakkujatest. Teil on võimalik igal ajahetkel keelduda taolisest Teie andmete kasutamisest.

ECOLINES ei anna isikuandmeid edasi kolmandatele isikutele reklaami eesmärgil.  

  1. COOKIES

Oma leheküljel kasutab ECOLINES cookies- faile, millised sisaldavad teatud seadeid Teie brauseri ja meie süsteemi jagamiseks. Need failid aitavad meil kohandada veebilehte vastavalt Teie vajadustele ja suurendada kasutusmugavust.

Cookies on võimalik säilitada või ignoreerida, vastavalt Teie brauseri seadetele.    

  1. Osaleja isiklik kabinet

ECOLINES lehel Teie saate luua isikliku lojaalsuse süsteemis osaleja kabineti, mis on kaitstud parooliga. Teie saate kabinetis vaadata ostude ajalugu, saada personaalseid pakkumisi vedajalt j.m.  

Isiklikke andmeid sisaldavad kohustuslikke välju, mis on märgistatud tärniga (*), kasutatakse eranditult konto loomiseks ja töötlemiseks.

Informatsiooni (ees-, perekonnanimi) kasutatakse samuti automaatseks andmete sisestamiseks järgnevate piletiostude puhul. Soovi korral võib näidata ka mobiiltelefoni numbrit, juhuks, kui on vaja teavitada reisi viibimisest või marsruudi muutusest.

  1. Mobiilirakendus ECOLINES

Samuti me pakume väljaarendatud tarkvara ECOLINES piletite hankimiseks mobiiltelefonidega ja tahvelarvutitega. Hankides pileti mobiilirakendusega, kasutatakse samasuguseid andmete töötlemise ja kasutamise kaitse tingimusi, nagu ka ECOLINES internetileheküljel.

Kiirmaksete teostamiseks kasutatavaid Token pangakaarte hoitakse ainult kasutaja seadmes tingimusel, et ta on sellega ise vabatahtlikult ja üheselt nõus.

  1. Andmete kaitse

Meie veebilehe kasutajate eraelu ja selle veebilehega seotud süsteemide kaitsmiseks pakume me kõrget turvalisuse taset.  

Et garanteerida andmete ohutut edastamist võrgu kaudu, me kasutame krüpteerimise protokolli SSL(HTTPS), krüpteerimisalgorütmi RSA-2048.

Kliendi huvide kaitsmiseks meie pakume:

-ausat ja seaduslikku andmete töötlemist,

-andmete töötlemist ainult vastavalt näidatud eesmärgile ja vajalikus mahus,

-sellist isikuandmete hoidmise viisi, mis annab võimaluse identifitseerida reisijat igal vajalikul ajahetkel. Mis ei ületa perioodi, mis on ette nähtud algselt määratud andmetöötluse eesmärgil,

-isikuandmete täpsust ja nende õigeaegset uuendamist, parandamist või eemaldamist, kui andmed on mittetäielikud ja ebatäpsed.

  1. Viited kolmandate isikute veebilehtedele

Antud konfidentsiaalsuspoliitika laieneb eranditult ECOLINES veebilehele. Kuna meie veebilehel võivad olla viited teistele interneti lehekülgedele, soovitame me Teil tutvuda antud lehtede Konfidentsiaalsuspoliitikaga enne seda, kui näidata seal enda andmeid. Meie ei vastuta andmete eest, milliseid näidatakse teisi saite külastades. 

  1. Konfidentsiaalsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie lähtume sellest, et enne meie interneti lehekülje kasutamist või enne liitumist meie lojaalsussüsteemiga, Teie tutvusite käesolevate Konfidentsiaalsuspoliitika põhimõtete ja tingimustega ning samuti nõustusite nendega. Meie jätame endale õiguse vajadusel viia sisse muudatusi Konfidentsiaalsuspoliitika põhitingimustesse.

Kõigi Konfidentsiaalsuspoliitikaga ja andmete töötlemisega seonduvalt tekkivate küsimuste ja probleemide lahendamiseks aga ka juhul, kui klient soovib loobuda kommertsteadete saamisest või täielikult eemaldada andmed isiklikust kabinetist, palume Teid ühendust võtta aadressil [email protected]