Peamine / Info

Näidispilet

Allpool on toodud ECOLINES näidis pilet. Lugege sisu hoolikalt, see sisaldab olulist teavet Teie reisi kohta.

 Printides pileti välja ise või saades selle esindusest, veenduge, et pilet oleks keeles, millest Te saate täielikult aru. Hetkel on see võimalik kaheksas erinevas keeles: RU, LV, EN, DE, PL, EST, LT, BG. Lisaküsimuste korral võtke ühendust ECOLINES esindustega. 

Näidispilet ECOLINES

Seletus:

 Rida
 Seletus

 1
 Pileti number.
 Pileti turvakood.
 Firma kodulehekülje aadress.

 2
 Reisija ees- ja perekonnanimi.
 Sulgudes kontakttelefoni number (et saaks teatada võimalikke muudatuste kohta).
 Esimese reisi väljumise kuupäev ja aeg (kohalik!).

 3
 Saabumis ja väljumis punktid, sulgudes riigid, mida antud marsruut läbib.
 Reisi detailid.
 Liini number, saabumis ja väljumis punkt, võimalik ümberistumine (võib puududa), väljumise ja saabumise kuupäev, koht(ad), hind reisi osade kaupa.

 4
 Lisamärkus võimalike muudatuste kohta.

 5
 Pileti koguhind ja makse valuuta.
 Tariifi tüüp.
 Täiendavad allahindlused (võivad puududa).
 Pöörake tähelepanu allahindluse olemasolu kehtivusele.

 6
 Kontakt informatsioon.
 Müügikuupäev.
 Оperaator.
 Аgentuur, selle telefoninumber.
 Agentuuri allkiri ja tempel (internetist ostetud piletil ei ole vaja kumbagit).

 7
 Aadressid linnades väljumise, saabumise ja ümberistumise kohtades.

 8
 Lisasoodustuste kasutamise tingimused, kui need on olemas (võivad ka puududa).

 9
 Vedaja informatsioon.
 Telefoninumber bussis, iga reisi osa kohta (võivad puududa).
 Vedaja nimetus iga reisi osa kohta.

 10
 SMS teenused (piletist loobumine ja väljumisaja täpsustamine).

 11
 Info reeglite kättesaadavuse ja tutvumise koha asupaigast.

Lisainfo kindla vedaja poolt või bussipeatuse plaan, kui on tehtud hiljuti muudatusi.