Peamine / Info

Püsikliendisüsteem

Iga ostetud pileti eest tagastatakse Teile kuni 15%* pileti maksumusest. Saadav summa konverteeritakse püsikliendi-valuutasse, millega saate Te tasuda osa järgmisest reisist. Allahindluse protsent sõltub Teie püsikliendi staatusest.

10% 11%12% 13% 15%
to 250 500 € 750 € 1000 € > 1000 €

 *Allahindluse % võib muutuda tulenevalt marsruudi valikust 

Hakka juba täna meie püsikliendiks

Registreeri uus liige

Juhul, kui Te ei ole veel meie püsiklient, siis hakake selleks siin!

Logi sisse olemasolevatele liikmetele

Sisenedes püsikliendi süsteemi, avanevad Teie jaoks personaalsed soodustused. Ära maga maha võimalust reisida odavamalt!

ETTEVÕTE- JA ÄRIKLIENTE registreerimine

Ärikliendid peavad esitama äriteavet

Lohaalsussüsteemi reeglid ja terminid

 Küsimused ja isikliku konto kasutamise info: [email protected]

1. Тerminid 

1.1. ECO-boonus – summa kujutletavates eurodes, mis paikneb kliendi kontol ning mida on võimalik koguda ja kasutada pileti ostul.

1.2. ELS kasutaja – reisija, kes on registreeritud ECOLINES lojaalsussüsteemis ning omab login paroole, mis võimaldavad soetada pileteid

1.3. Personaalne ELS kasutajakonto – konto, millelt on võimalik tutvuda programmis sisalduva informatsiooniga, ostude ajalooga, kogutud ECO-boonustega ning saada personaalseid soodustusi ja pakkumisi vedajalt

1.4. ELS pakkumised – vedaja poolt koostatud spetsiaalsed täiendavad pakkumised reisijale, kes on registreeritud lojaalsussüsteemis. Soodustused võivad koosneda piletisoodustustest, ECO-boonuste kandmist reisija kontole, sooduskupongi kindlas summas või sooduskupongi reisile. Pakkumised võivad olla ajaliselt piiratud ja omada teatud kitsendusi.

2. ELS programmiga liitumine ja paroolid. 

2.1. Liituda lojaalsusprogrammiga on võimalik ainult ettevõtte kodulehel, külastades selleks ettenähtud lahtrit Minu boonus. Registreerumine on tasuta ja kättesaadav kõikidele. Registreerimist ei saa teostada ECOLINES esindustes ning edasimüüjate juures.

2.2. Äriklientide registreerimine ELS süsteemi toimub läbi administraatori ning saadetavate juhiste ja dokumentide alusel.

2.3. Registreerides end lojaalsussüsteemi, on klient kohustatud märkima ära ees ja perekonnanime, mis on vastavuses passis esitatud andmetega/ välismaalase passis esitatud andmetega. Tulenevalt sellest täidetakse pileti ostu korral ees ja perekonnanime lahtrid automaatselt ning arvesse võetakse eelnevalt sisestatud andmed.

2.4. Login paroolid võimaldavad siseneda isiku personaalsele ELS kontole

2.5. Ettevõte soovitab sisenemisel kasutada töötavat ja kasutusel olevat e-mail aadressi, millele saadetakse kinnitus ELS süsteemiga liitumise kohta. Kasutaja valib sisenemiseks paroolid iseseisvalt.

2.6. Kliendi e-mail aadressile saadetakse ununenud parooli uuendus. Parooli taastamine toimub isiklikul ELS kontol ning teostatakse 5 ECO-boonuse eest, mis arvestatakse automaatselt maha ELS kontolt.

2.7. Juhul, kui kliendi e-mail konto ei tööta või ei ole aktiivne, parooli uuendamist ei toimu ning kliendi konto suletakse. Antud juhul ei ole võimalik kaebust parooli uuendamise kohta esitada ning vajalik on teistkordne registreerimine.

2.8. Teie e-mail aadress võimaldab ettevõttel anda klientidele vajaduse korral tagasisidet ning vajalikku informatsiooni

3.Pileti soetamise ning tagastamise kord ELS süsteemi klientidele. 

3.1. Juhul, kui pileti soetamisel on ära märgitud ainult login, toimub osaline autoriseering lojaalsussüsteemis. Osaline autoriseering võimaldab reisijal valida tariifi, saada pakkumisi ning tutvuda üldiste ELS süsteemi pakkumistega ning näha ECO-boonuste kontot.

3.2. Osalise autoriseerimise võimalus on samuti olemas ECOLINES piletimüügiesinduste ning agentuurides. Soetades pileti kassast, rakenduvad kliendile ainult punktide kogumisega seotud informatsioon. Euroboonuste kandmine kontole toimub peale makse sooritamist ning piletite ostu. ECO-boonustega tasumine pileti eest kassas ei ole võimalik.

3.3. Juhul, kui pileti ostu ajal on ära märgitud login ja parool, saab klient täismahus ligipääsu enda isiklikule ELS kontole.

3.4. Osaline pileti eest tasumine ECO-boonustega on võimalik ainult lojaalsussüsteemi omanikel ELS kontolt.

3.5. Kõik toimingud, kaasa arvatud ECO-boonuste lisamine kontole, toimuvad ainult pileti soetamise hetkel online režiimis. Eco- boonuste lisamist ei teostata peale protsesside lõppu.

3.6. Bussist soetatud piletitele lojaalsussüsteemi pakkumised ning ECO-boonuste kogumised ei laiene.

3.7. Kliendi tuvastamisel süsteemis, toimub automaatselt tema nime ning perekonnanime kuvamine ekraanil. Juhul, kui reisida soovib mitu inimest, kes kuuluvad ELS süsteemi, tuleb igal kliendil teostada autoriseering ELS süsteemis ning saada nimeline pilet.

3.8. Pileti tagastamisel arvestatakse reisija ECO-boonused maha reisija kontolt automaatselt. Juhul, kui pilet soetati ECO-boonuste eest, tagastatakse reisija kontolt maha arvestatud ECO boonused reisija kontole.

3.9. Piletitele, mis on soetatud EUR valuutast erinevas valuutas, arvestatakse ECO-boonused või teised ELS soodustused arvele või arvelt maha vastavalt EUR suhtes kehtivale kursile.

3.10. Lojaalsussüsteemi omanikele rakenduvad kõik ECOLINES ettevõtte reisijateveo ja pagasiveo reeglid.

3.11. Juhul, kui reisija omab mitut parooli sisenemaks ELS süsteemi, ECO-boonuseid kontode vahel ei summeerita.

4. Erandid ja piirangud 

4.1. ELS süsteem ei laiene reisidele, mida teenindavad vedajad Клайпедский АП, Минсктранс, Пинский autobussi park.

4.2. Informatsioon piirangute kohta, mis puudutab piletite kuupäeva muutmisi, piletite tühistamisi ja teisi piletitega seonduvaid toiminguid, saab vaadata avades pileti hinnakategooria lahtri. Nõustudes ELS süsteemi pakkumistega, ei ole reisijal võimalik hilisemalt esitada pretensioone info puudumise kohta. Samuti on välja toodud piirangud, mis laienevad reisile soetatud piletil.

4.3. Reisija ees ja perekonnanime vahetust ei ole võimalik lojaalsusprogrammis teostada.

4.4. Juhul, kui bussi sisenedes ei kattu reisija andmed piletil oleva isiku andmetega (teine reisija), kaotab antud pilet kehtivuse ning reisija on kohustatud ostma uue pileti. Raha tühistatud pileti eest reisijale ei tagastata.

5. Konfidentsiaalsus. 

5.1. ECOLINES vedaja austab iga reisija privaatsust.

5.2. Registreerides end ELS lojaalsussüsteemis, annab klient sellega nõusoleku, et andmed, mis edastati reisija kohta ettevõttele, loovutati reisija poolt heatahtlikult ning reisija enda soovil.

5.3. Vedaja on kohustatud kasutama reisija andmeid tegemaks reisijale erinevaid pakkumisi ning soodustusi.