Peamine / Info

Lisapagas

Kas on võimalik taodelda luba lisapagasi veoks ECOLINES vedajaga, täites alloleva vormi

Kinnitan, et minu esitatud andmed on õiged. IKinnitan, et olen tutvunud vedaja pagasiveo reeglitega. Vedaja vastutab pagasiruumi paigutatud pagasi jõudmise eest sihtkohta, kuid ei vastuta antud pagasi korrashoiu ja heaolu eest. Vedaja ei vastuta pagasile tekkinud kahjustuste eest nagu katkised rattad ning käepidemed, kaotatud turvarihmad ning visuaalsed kahjustused nagu lõiked, kriimustused, kulumine ja plekid mis on tekkinud transportimise käigus kogu marsruudi läbimisel.. IPerioodil alates 15.05 kuni 15.09 ning samuti 15.12 kuni 15.01 on lisapagasi vedamine limiteeritud