Force majeure

Czechy, Polska, Litwa, Ukraina, Łotwa, Estonia (lista krajów w trybie aktualizacji) całkowicie zamknęły swoje granice dla wjazdu cudzoziemców. Autobusy ECOLINES do i z tych krajów zostały zawieszone do odwołania przez instytucje państwowe!

Wszystkie zakupione bilety zachowują ważność i zostaną ponownie wydane na bilety z otwartą datą. Gdy ruch do krajów zamkniętych zostanie wznowiony, pasażerowie będą mogli zmienić w bilecie datę ze statusu Open na konkretny dzień wyjazdu. Zmiany takiej będzie można dokonać na stronie internetowej www.ecolines.net

W związku z koranawirusem kasy i biura nie działają. Wszystkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: ecolines@ecolines.pl

×

Procedura przekroczenia granicy między Białorusią i Rosją

Drodzy pasażerowie!

Prosimy zwrócić uwagę na procedurę przekroczenia granicy między  Białorusią i  Rosją.

Zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej z 01.04.1993 N 4730-1 (red. 03.07.2016) O  państwowej granicy Federacji Rosyjskiej (z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, które weszły w życie z dniem 15.07.2016) przekroczenie granicy z Federacją Rosyjską w ramach uproszczonego przejścia granicznego przez które kursują linie:

    „Warszawa-Moskwa”

    „Warszawa-Petersburg”

    „Mińsk-Moskwa”

    "Mińsk-St.Petersburg"

    „Pińsk Pińsk-Moskwa”

    „Mińsk-Smoleńsk-Mińsk”

możliwe jest tylko dla obywateli Białorusi i Rosji. Obywatele innych krajów mogą wjechać na terytorium Federacji Rosyjskiej tylko przez międzynarodowe przejścia graniczne.

Dowiaduj się o nowościach i atrakcyjnych promocjach jako pierwszy