X
android apple

Procedura przekroczenia granicy między Białorusią i Rosją

Drodzy pasażerowie!

Prosimy zwrócić uwagę na procedurę przekroczenia granicy między  Białorusią i  Rosją.

Zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej z 01.04.1993 N 4730-1 (red. 03.07.2016) O  państwowej granicy Federacji Rosyjskiej (z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, które weszły w życie z dniem 15.07.2016) przekroczenie granicy z Federacją Rosyjską w ramach uproszczonego przejścia granicznego przez które kursują linie:

    „Warszawa-Moskwa”

    „Warszawa-Petersburg”

    „Mińsk-Moskwa”

    "Mińsk-St.Petersburg"

    „Pińsk Pińsk-Moskwa”

    „Mińsk-Smoleńsk-Mińsk”

możliwe jest tylko dla obywateli Białorusi i Rosji. Obywatele innych krajów mogą wjechać na terytorium Federacji Rosyjskiej tylko przez międzynarodowe przejścia graniczne.

Dowiaduj się o nowościach i atrakcyjnych promocjach jako pierwszy