X
android apple

Taisyklės ir sąlygos

 

Keleivių pervežimo taisyklės
Bagažo pervežimo taisyklės
Papildoma informacija prie keleivių pervežimo taisyklių
Neįgaliųjų ir ribotos judėsenos keleivių aptarnavimas
Privatumo politika
Keleivių pervežimo teisių reglamentas (ES) Nr. 181/2011

 

 

Keleivių pervežimo taisyklės

 1. Taisyklėse naudojamos sąvokos
 2. Taisyklių galiojimas
 3. Keleivio ir vežėjo teisės ir pareigos kelionės metu
 4. Bilieto pirkimas ir grąžinimas, užregistruotų biliete duomenų keitimas
 5. Kelionės atsisakymas
 6. Kompensacija už nepanaudotą bilietą
 7. Pretenzijų nagrinėjimo tvarka
 8. Specialios sąlygos

 

1. Taisyklėse naudojamos sąvokos

1.1. Išvykimo laikas – vietinis laikas nurodytas biliete yra anksčiausias įmanomas autobuso išvykimo laikas, kuris gali keistis į vėlesnį dėl nuo vežėjo nepriklausančių sąlygų.

1.2. Keleivio telefono numeris – telefono numeris, nurodytas perkant bilietą, kuriuo galima susisiekti  visose šalyse, per kurias važiuoja to maršruto autobusas.

1.3. Nukrypimas nuo judėjimo grafiko (vėlavimas) – vėlavimu laikomas viršytas 10 % numatytos kelionės laikas, bet ne mažiau nei viena valanda.

1.4. Nuolaida – kainos sumažinimas, taikomas tam tikroms keleivių kategorijoms, taip pat akcijų metu ir esant ypatingiems atvejams.

1.5. Bagažas – keleivio daiktai, pervežami autobuso bagažo skyriuje.

1.6. Bilietas – sutartis tarp keleivio ir vežėjo, suteikianti keleiviui teisę pasinaudoti kelione autobusu pagal biliete užregistruotus duomenis (keleivio vardą, pavardę; kelionės maršrutą; datą ir laiką).

1.7. Bilieto kaina - Keleivio pervežimo kaina pagal pasirinktus kelionės parametrus bilieto pirkimo metu. Bilieto kaina yra dinamiška ir priklauso nuo įvairių veiksnių (sezoniškumo, specialių pasiūlymų, autobusų apkrovimo, pirkimo laiko ir kt.).

1.8. Kelionė – vykimas atitinkamu maršrutu viena kryptimi nuo pradinės iki galutinės stotelės (įskaitant autobusų pakeitimus/persėdimus).

1.9. ECOLINES įgaliotos atstovybės – ECOLINES įgaliotos firmos ir filialai, atstovaujantys vežėjui Latvijoje (Rygoje, Liepojoje ir Daugpilyje), Lietuvoje (Vilniuje, Kaune ir Marijampolėje), Estijoje (Taline), Rusijoje (Sankt Peterburge, Maskvoje, Pskove, Kaliningrade), Baltarusijoje (Minske). Visa kontaktinė informacija www.ecolines.net skiltyje Kontaktai.

1.9.1. ECOLINES vežėjai – vežėjai, savo veikloje naudojantys prekinį ženklą ECOLINES, Latvijoje – SIA „Norma – A“; Rusijoje – OOO „Amron“; Estijoje – OU „Ecolines Estonia“; Lietuvoje – UAB „Transinesta“, Lenkijoje - „Ecolines Polska“, Bulgarijoje – Ecolines Bulgaria; Baltarusijoje - „Avtobus-Tur“, Ukrainoje - „Ukrainskije Linii“.

1.10. Vėlavimas – žr. Nukrypimas nuo judėjimo grafiko.

1.11. Tvarkaraštis – judėjimo grafikas, kuriame nurodyta laikų, vietų ir sustojimų seka visame maršrute, taip pat pervežimo vykdymo diena ir laikas.

1.12. Maršrutas – nustatytas autobuso judėjimo kelias tarp tam tikrų punktų.

1.13. Vežėjas – organizacija, juridinis asmuo, įsipareigojęs teikti pervežimo paslaugas pagal užsakymą, sutartį su keleiviu arba remiantis kitais teisiniais aktais.

1.14. Keleivis – fizinis asmuo, besinaudojantis transporto priemone kelionei ir bagažo pervežimui, taip pat kitomis vežėjo siūlomomis paslaugomis pagal sutartį (bilietu) arba remiantis kitais teisiniais aktais.

1.15. Atvykimo laikas – apytikslis atvykimo laikas į konkretų miestą. Atvykimo laikas apskaičiuotas remiantis būtinu laiku tam tikrų kelio atkarpų pravažiavimui, laikantis Kelių eismo taisyklių ir apsiribojant įvykiais keliuose ir kitomis aplinkybėmis. Nurodytas atvykimo laikas yra vietinis konkretaus regiono laikas. Atvykimo laikas gali keistis dėl nepriklausančių nuo vežėjo priežasčių, kurių numatyti nebuvo įmanoma.

1.16. Bonus programa - atšaukta / atnaujinta 02.10.2017 / Žr. Lojalumo sistema

1.17. Galiojantys kelionės dokumentai – suteikiantys teisę kirsti vidines ir išorines šalių sienas dokumentai, kurių galiojimas nėra pasibaigęs ir/ar nesibaigs numatytos kelionės metu. Išsamiau žr. 3.2.2 punktą.

1.18. Kelionė atvira data (Open date) – apmokėta keleivio kelionė, suteikianti teisę vykti biliete nurodytu maršrutu su sąlyga, kad pasirinktą dieną yra konkretaus maršruto reisas, autobuse yra laisvų vietų, ir kaina datos keitimo momentu yra lygi arba mažesnė už tą kainą, kuri nurodyta biliete. Keleivis privalo užregistruoti atviros datos bilietą į pasirinktą datą iki kelionės pradžios.

1.19. Rankinis bagažas – nedideli asmeninio naudojimosi daiktai, neviršijantys matmenų 45 cm х 35 cm х 20 cm ir 5kg svorio (viršutiniai drabužiai, moteriška rankinė, vandens butelis, skėtis, nešiojamasis kompiuteris ir t.t.). Rankinis bagažas dedamas po kojomis arba ant lentynos autobuso salone. Už rankinio bagažo buvimą ir saugojimą reiso, sustojimų ir pasienio punktų praėjimo metu atsakingas pats keleivis.

1.20. Persėdimas - autobusų keitimas vienos kelionės metu.

1.21. Lojalumo programa - vežėjo sukurta sistema, skirta suteikti papildomos naudos keleiviams (nuolaidos, kaupiami pinigai, nuolaidos kodai). Daugiau informacijos puslapyje Lojalumo programa.

1.22. ECOLINES mobilioji aplikacija – aplikacija ECOLINES bilietams įsigyti mobiliuosiuose telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose.

2. Taisyklių galiojimas

2.1. Šiomis taisyklėmis nustatomos keleivio ir vežėjo teisės, pareigos ir atsakomybė; taisyklės galioja kelionėse ECOLINES tarptautiniais autobusais. Pirktiems akcijų metu bilietams gali būti taikomos specialiosios taisyklės, kurios nurodomos pirktame su akcija biliete, keleivis dėl šių taisyklių informuojamas atskira tvarka. Jei specialiosiose taisyklėse nurodyta kita tvarka, tada yra remiamasi ta tvarka.

2.2. Tuo atveju, jei Keleivių pervežimo taisyklės pasikeičia (ar pasikeičia tik kai kurie punktai), bilietams, pirktiems prieš taisyklių pasikeitimą galioja buvusios bilieto pirkimo metu taisyklės.

2.3. Ištrauka iš Keleivių pervežimo taisyklių, esanti ant bilieto arba prisegtame prie bilieto buklete, yra tik informacinio pobūdžio. Jei iškilo ginčas tarp Keleivio ir Vežėjo dėl Keleivių pervežimo taisyklių taikymo, tokiu atveju reikia remtis Keleivių pervežimo taisyklių pilnu tekstu.

2.4. Jei kuris nors iš šių taisyklių punktų prieštarauja galiojantiems teisės aktams ir valstybės įstatymams, tokiu atveju reikia vadovautis pastaraisiais (teisės aktais ir valstybės įstatymais). Kiti Keleivių pervežimo taisyklių punktai lieka galiojantys.

2.5. Keleivių vežimo sąlygos ir nuostatos bei bendros bagažo vežimo sąlygos taikomos visiems bilietams, įsigytiems per ECOLINES mobiliąsias programas. Partneriai yra atsakingi dėl taisyklių, spausdinamų ant bilieto, tikslumo parduodant per kitas platformas (autobusų stočių svetaines, „BUSFOR“, „Infobus“, „Inbus“ ir kitas elektronines sistemas), su kuriais yra sudarytos sutartys.

3. Keleivio ir vežėjo teisės ir pareigos kelionės metu

3.1. Keleivis privalo saugoti bilietą (įskaitant elektroninį) iki kelionės pabaigos ir kontrolės tarnybai arba įgulai paprašius, pateikti jį pakartotiniam patikrinimui.

3.2. Keleivis turi atvykti į biliete nurodytą autobuso išvykimo vietą ir užsiregistruoti ne vėliau nei 10 minučių iki biliete nurodyto autobuso išvykimo laiko. 

3.2.1. Keleivis autobuso išvykimo aikštelėje registracijos metu privalo pateikti galiojančius kelionės dokumentus. Keleivis įspėtas, kad atsisakęs pateikti dokumentus arba neturėdamas kokių nors dokumentų gali būti neįleistas į autobusą – Vežėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį su Keleiviu. Jei autobuso ekipažas įtaria, kad dėl Keleivio kelionės dokumentų pasienio tarnybos užlaikys autobusą kertant pasienio punktus, Vežėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį su Keleiviu.

3.2.2. Galiojantys kelionės dokumentai – suteikiantys teisę kirsti vidines ir išorines šalių sienas dokumentai, kurių galiojimas nėra pasibaigęs ir/ar nesibaigs numatytos kelionės metu. Dokumentai yra: ES šalies piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė įvažiavimui ir/arba važiavimui ES, Šengeno arba kitų šalių į/iš/per šalies teritorijos (teritoriją), jei tos šalies įstatymai nenumato kitų kelionės dokumentų.

 • Pasas ir viza, įklijuota į šį pasą – įvažiavimui ir/arba važiavimui į/per šalies, kurioje pagal įstatymus taikomas vizų režimas, teritoriją; migracinė kortelė.
 • Vaiko pasas, vaiko kelionės dokumentai ir viza, įklijuota į šį pasą – įvažiavimui ir/arba važiavimui į/per šalies teritoriją, buvimui šalies teritorijoje, kurioje pagal įstatymus taikomas vizų režimas.
 • Kelionei su vaikais gali prireikti papildomų kelionės dokumentų, pavyzdžiui, gimimo liudijimo, notaro patvirtinto tėvų sutikimo, ištuokos liudijimo, teismo sprendimo ir t.t. Papildomų dokumentų turėjimas priklauso nuo šalies, į kurią ar iš kurios vyksta vaikas, įstatymų.
 • Diplomatinis pasas, tarnybinis pasas ir viza, jei to reikalauja šalies, į kurią ar per kurią vykstama, įstatymai.
 • Leidimas grįžti (Deportacijos (Repatriacijos) dokumentas) – išduotas tam tikros valstybės konsulato.

3.2.3. Jei keleivis ketina kirsti valstybės sieną pagal specialias taisykles (arba kelionės  dokumentus), kurios skiriasi nuo įprastos sienos kirtimo tvarkos su  bendru keleivių srautu, tuomet keleivis privalo suderinti savo kelionę su vežėju bent 7 darbo dienas prieš kelionę, pateikdamas patvirtinimą apie galimybę kirsti sieną.

3.3. Jei keleivis neatvyko į biliete nurodytą autobuso išvykimo stotelę, tokiu atveju kelionė į vieną pusę (taip pat ir su persėdimu) anuliuojama, pinigai už anuliuotą kelionę negrąžinami. Vežėjas neteikia keleivių paieškos paslaugų (telefonu ar kitaip), kurie neatvyko į laipinimą nurodytu laiku, taip pat nėra numatyta papildomai laukti vėluojančių keleivių.

3.4.1. Autobuso į/iš tarpinių stotelių atvykimo ir išvykimo laiką galima pasitikslinti ECOLINES atstovybėse ir nusiuntus SMS pagal biliete esančią instrukciją, taip pat vežėjo tinklalapio skiltyje Kelionė > Rasti mano autobusą.

3.4.2. Sustojimai kelionės metu vykdomi pagal tvarkaraštį ir įvertinus nenugalimos jėgos aplinkybes (žr. 7.8.1 punktą). Sustojimų trukmę skelbia vairuotojas arba stiuardesė. Praėjus paskelbtam laikui autobusas išvyksta, o pavėlavęs Keleivis likusią kelionės dalį tęsia savarankiškai, pinigai už kelionę ir su kelione susijusios išlaidos negrąžinami.

3.5. Nemokamai galima vežtis du vienetus bagažo, kiekvieno vieneto svoris neviršija 30 kg, ir rankinį bagažą, kuris turi būti autobuso salone pas keleivį. Išsami informacija dėl bagažo pervežimo skyriuje „Bagažo pervežimo taisyklės“.

3.6.1. Papildomas bagažas pervežamas tik jei bagažo skyriuje yra laisvos vietos ir tik už papildomą mokestį. Laisvos vietos bagažo skyriuje buvimą nusprendžia vairuotojas keleivių registracijos metu įvertinęs bendrą keleivių skaičių kelionės metu, pasiskirstymą kiekviename mieste ir kitus faktorius. Vežėjas rekomenduoja iš anksto susitarti dėl papildomo bagažo. Laikotarpiu nuo gegužės 15 iki rugsėjo 15 dienos ir nuo gruodžio 15 iki sausio 15 dienos vieta papildomam bagažui yra ribota ir bagažas priimamas tik gavus raštišką vežėjo sutikimą.

3.6.2. Vežėjas turi teisę atsisakyti pervežti papildomą bagažą. Jei tokiu atveju keleivis nusprendžia nepasinaudoti kelione, stiuardеsė (-as) аr laipinimo personalas atšaukia kelionę, ant bilieto užrašo keleivio sprendimą ir priežastį. Tokių bilietų grąžinti ir atgauti sumokėtus pinigus negalima. Keleivis turi teisę savo Lojalumo paskyroje įsigyti naują bilietą su nuolaida remiantis punktu 3.6.3.

3.6.3. Keleiviai, užsiregistravę Lojalumo sistemoje, gali atsiųsti prašymą kartu su patvirtinančiais dokumentais (bilieto kopija su pastaba dėl nepriimto papildomo bagažo) ir Lojalumo sistemos ID kodu el. paštu [email protected]. Keleiviui per 3 darbo dienas asmeninėje Lojalumo sistemos sąskaitoje bus suteikta 90% kelionės nuolaida, kurią keleivis gali panaudoti naujam bilietui. Dėl papildomo bagažo gabenimo reikia iš anksto susitarti su vežėju. Šios nuolaidos suteikimas nereiškia, kad keleivis gavo sutikimą dėl papildomo bagažo gabenimo.

3.7.1. Vežėjas atsakingas tik už bagažo vieneto, kurį priėmė iš Keleivio, buvimą bagažo skyriuje. Keleiviui išduodamas bagažo priėmimą įrodantis dokumentas – bagažo lipdukas. Tuo atveju, jei visas arba dalinis bagažas buvo pamestas, patirtas su bagažu susijęs nuostolis – Vežėjas atlygina tik atstatomąją vertę išskaičiavus natūralų nusidėvėjimą vykstant amortizacijai, jei vertė yra nurodyta ir įrodyta teisinę galią turinčiuose dokumentuose ir/arba kitais teisėtais metodais.

3.7.2. Vežėjas neprisiima atsakomybės dėl draudžiamų daiktų, kurie nurodyti 3.9.2 punkte, bagažo skyriuje pažeidimo. Taip pat Vežėjas neatsako už dūžtančius, greitai gendančius, netaisyklingai supakuotus, brangius ir vertingus (pinigus, dokumentus, elektronines, technines priemones ir t.t.) daiktus.

3.7.3. Vežėjas rekomenduoja vertingus daiktus apdrausti. Taip pat Vežėjas neatsako už nežymius ar paviršinius užregistruoto (atiduoto į bagažo skyrių) bagažo pažeidimus, už sulaužytus ratukus ir rankenėles, pamestus, nutrūkusius diržus ir smulkius pažeidimus (įpjovimus, įbrėžimus, įlinkimus ar dėmes), atsiradusius dėl natūralios amortizacijos ir nusidėvėjimo kelionės metu. Už rankinį bagažą atsako pats Keleivis.

3.7.4. Išsamesnę informaciją apie bagažo gabenimą ir tarifus galite rasti ECOLINES kasose, autobusuose arba svetainėje www.ecolines.net .

3.8. Jei Keleivis į autobuso išvykimo aikštelę atvyksta nešvaria apranga, yra neblaivus (įskaitant ir alkoholio bei/ar narkotinių medžiagų vartojimo pasekmes) ar kitokiu būdu gali apriboti ar pakenkti kitų keleivių ir/arba ekipažo saugumui, sveikatai ar komfortui, Keleivis elgiasi neadekvačiai, agresyviai, įtartinai arba neturi valstybių pasienio kirtimui reikalingų dokumentų - visais išvardytais atvejais Vežėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį su Keleiviu, Keleivis į autobusą neįleidžiamas. Stiuardesė, vairuotojas ar kitas Vežėjo atstovas ant Keleivio bilieto užrašo sutarties nutraukimo priežastį, Keleivis gali kreiptis į ECOLINES atstovybę reikšdamas pretenzijas ir pateikdamas bilieto originalą, ir tik pateikus bilieto originalą konkretus atvejis bus nagrinėjamas.

3.9. Reiso metu keleiviams draudžiama:

3.9.1. Vežti gyvūnus ir paukščius.

3.9.2. Vežti žmogaus gyvybei ir sveikatai pavojingus medžiagas ir daiktus, o taip pat daiktus ir medžiagas, galinčius pakenkti kitų keleivių turtui.

3.9.2.1. Draudžiami vežti:

 • Visų rūšių ginklai (kariniai, tarnybiniai, civiliniai ir kiti), jų dalys ir komponentai, įskaitant antikvarinius, istorinius, suvenyrinius;
 • Šaudmenys ginklams ir užtaisams;
 • Degūs mišiniai ir sprogstamosios medžiagos;
 • Daiktai, struktūriškai panašūs į ginklus (buitiniai ir pramoniniai įrankiai, muliažai ir modeliai imituojantys ginklų, šaudmenų ir daiktų, kurių žalingas poveikis yra pagrįstas sprogstamo ar degaus užtaiso panaudojimu, sporto įrangos, struktūriškai panašios į ginklus ir šaudmenis);
 • Prekės (prietaisai) ir dvejopo naudojimo technologijos, kurias galima naudoti ginklų ir karinės technikos kūrimui, taip pat kitiems tikslams, keliantiems pavojų gyvybei, sveikatai, turtui.

3.9.3. Gerti alkoholinius gėrimus.

3.9.4. Rūkyti autobuso salone ir tualete.

3.9.5. Savo elgesiu trikdyti ekipažo darbą arba kelti nepatogumus kitiems keleiviams.

3.9.6. Užsikelti kojas ant sėdynių arba blokuoti praėjimą autobuse.

3.9.7. Gulėti ant sėdynių ar grindų autobuse.

3.9.8. Paties Keleivio saugumo sumetimais, taip pat norint išvengti nuostolių kitiems keleiviams bei transporto priemonei, autobuso judėjimo metu be svarbios priežasties draudžiama vaikščioti autobuso salone ir/ar stovėti praėjime.

3.10.1. Jei kelionės metu Keleiviui iškyla problemų su valstybinių institucijų atstovais arba jei Keleivis pažeidžia Keleivių pervežimo taisykles, autobuso ekipažas turi teisę savarankiškai išlaipinti Keleivį iš autobuso arba kreiptis į teisėsaugos atstovus ir veikti pagal jų nurodymus. Tokiu atveju pinigai už bilietą Keleiviui negrąžinami.

3.10.2. Jei Keleivis atvyksta Vežėjo transporto priemone į šalies, į kurią ar per kurią keliaujama, pasienio patikros punktą be dokumentų (paso ir/arba vizos, kitų dokumentų), leidžiančių kirsti šalies (ar kelių šalių) sieną, ir dėl to Vežėjas patyrė kokių nors nuostolių, tokiu atveju Keleivis privalo atlyginti Vežėjo patirtą žalą.

3.10.3. Keleivis privalo atsakingai elgtis su autobuso įranga ir jos negadinti. Keleivis yra materialiai atsakingas už jo sugadintą autobuse įrangą ir privalo Vežėjui kompensuoti žalą.

3.10.4. Autobusuose gali būti įtaisytos vaizdo kameros siekiant išaiškinti ar užkirsti kelią galimiems nusikaltimams; nustatyti asmenis, padariusius žalą, nuostolius, tvarkos pažeidimus; užtikrinti keleivių bei įgulos sveikatą ir gyvybę. Vežėjas įsipareigoja naudoti, perduoti ir saugoti informaciją tik ankščiau išvardintiems tikslams.

3.11. Išskirtinės taisyklės:

3.11.1. Keleiviai, sėdintys autobuso numeruotose vietose 1, 2, 3, 4 privalo prisisegti saugos diržus.

3.11.2. Keleiviai jaunesni nei 14 metų negali sėdėti vietose, numeruotose 1, 2, 3, 4.

3.11.3. Vaikai iki 12 metų gali vykti tik lydimi pilnamečio asmens.

3.11.4. /Panaikintas nuo 15.05.2018/

3.11.5. Perkant kelias vietas vienam asmeniui, už kiekvieną papildomą vietą taikoma tarifo kategorija „Asmenys 60+, neįgalieji, papildoma vieta“. Kitos nuolaidos netaikomos.

3.11.6. /Panaikintas nuo 21.08.2017/

3.11.7. Bilieto kaina perkant autobuse gali skirtis nuo kainos internete arba agentūrose. Autobusuose nėra jokių nuolaidų ar specialių pasiūlymų, taip pat šie bilietai nedalyvauja lojalumo programoje. Bilietai parduodami už standartinę kainą.

4. Bilieto pirkimas ir grąžinimas, užregistruotų biliete duomenų keitimas

4.1.1. Vežėjas įsipareigoja Keleivį nuvežti į jo biliete nurodytą atvykimo vietą. Į bilieto kainą neįskaičiuotas sveikatos ir bagažo draudimas. Sveikatos ir bagažo draudimo polisą galima įsigyti savarankiškai draudimo kompanijoje.

4.1.2. Reiso metu Vežėjas gali teikti papildomas paslaugas, kurios gali skirtis priklausomai nuo maršruto krypties ir trukmės ir kurios į bilieto kainą neįskaičiuotos. Mokamos paslaugos – bufetas, nemokamos – stiuardesės paslaugos, video, cheminis tualetas, kondicionierius, pledai, bevielis internetas (Wi-Fi), rozetės (220V), karštų gėrimų aparatas, individualus integruotas lietimui jautrus multimedinis ekranas (be ausinių) ir t.t.

4.1.3. Autobuso maršruto vykimo grafike nėra numatyta laiko Tax Free / Duty Free formalumams.

4.2.1. Visos vietos autobuse vienodai patogios. Vežėjas pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti Keleivio vietą dėl autobuso pakeitimo, taip pat jei tai būtina dėl keleivių ir ekipažo saugumo ir/ar tinkamo ir kokybiško pervežimo vykdymo. Autobuso schema perkant bilietą yra tik informacinio pobūdžio, galimi autobuso modelio, sėdimų vietų ir praėjimų pasikeitimai.

4.2.2. Jei autobuse firmos-gamintojos yra sėdynėse įrengti saugos diržai, keleiviai privalo segėti saugos diržus visos kelionės metu.

4.3. Jei bilietas pirktas su nuolaida, Keleivis kelionės metu privalo turėti su savimi nuolaidą patvirtinantį dokumentą. Jei pasirinktam kelionės maršrutui yra taikomos nuolaidos tam tikroms amžiaus grupėms (vaikams, jaunimui, vyresniems nei 60 metų asmenims), nuolaidos taikomos atsižvelgiant į keleivio amžių pirmai (jei kelionė pirkta į abi puses - „pirmyn-atgal“) kelionei. Studentams nuolaidą patvirtinantis dokumentas yra ISIC (tarptautinis studento pažymėjimas). Jei nuolaidą patvirtinančio dokumento nėra, Keleivis gali važiuoti tik sumokėjęs priemoką iki standartinės (be nuolaidų) bilieto kainos.

4.4.1 Jei užregistruoti biliete duomenys nesutampa su reiso duomenimis (maršrutas,  išvykimo laiko, kryptis ir/ar tarifo kategorija) arba su pateiktų Keleivio dokumentų duomenimis, Keleivis neturi teisės pasinaudoti kelione. 

4.4.2. Ant bilieto yra nurodomas pilnas keleivio vardas (vardas ir pavardė be santrumpų, mažybinių formų ar slapyvardžių) pagal tai, kaip duomenys nurodomi kelionės dokumente. Jei šis reikalavimas nevykdomas, keleivis neturi teisės naudotis kelione.

4.4.3. Bilietas tokiais atvejais (4.4.1 punktas, 4.4.2 punktas) anuliuojamas, pinigai už bilietą negrąžinami. Norėdami vykti į kelionę, keleivis turi nusipirkti naują bilietą su teisingais duomenimis.

4.5. Iki kelionės pradžios (ne vėliau kaip 24 valandos iki pirmos kelionės pradžios, turint bilietą į abi puses) galima pakeisti Keleivio vardą ir/arba pavardę nekeičiant kitų reiso duomenų (maršruto, galutinės stotelės, krypties ir tarifo kategorijos) tik sumokėjus priemoką, kuri lygi 10 % bilieto kainos. Šią paslaugą teikia tik ECOLINES atstovybės. Pakeisti vardą ir pavardę biliete keleivio, kuris yra lojalumo programos dalyvis, negalima.

4.6. Kelionėms ECOLINES vežėjų autobusais (išskyrus „Ukrainskie Linii“ ir «AAZ TRADING-AUTOLUX» LLC vežėjus) iki pirmos kelionės pradžios ir nekeičiant maršruto biliete galima pakeisti išvykimo/atvykimo miestą. Šią paslaugą teikia tik įgaliotos ECOLINES atstovybės (išskyrus Ukrainos). Jeigu naujas bilietas yra brangesnis, Keleivis turi sumokėti kainų skirtumą. Jeigu Keleivio pageidaujamo naujo bilieto kaina yra žemesnė, nei nurodyta pradiniame biliete, kainų skirtumas Keleiviui negrąžinamas. Išvykimo / atvykimo miestų keitimas laipinimo į autobusą ar kelionės metu nėra numatytas.

4.7. Pamesti bilietai atstatomi agentūroje, kurioje buvo įsigyti, vadovaujantis agentūros taisyklėmis. Bilietai su atvira data (Open Date) neatstatomi. Atstatyto bilieto negalima grąžinti ir gauti kompensaciją už nepanaudotą kelionę, taip pat negalima keisti išvykimo datos.

4.8. Jei Keleivis žino bilieto numerį ir apsaugos kodą, bilietą galima nemokamai atsispausdinti ECOLINES tinklalapyje www.ecolines.net. Jei keleivis tokios galimybės neturi, bilietą kelionei ECOLINES vežėjų autobusais (išskyrus „Ukrainskie Linii“ ir «AAZ TRADING-AUTOLUX» LLC vežėjus) galima gauti iš stiuardesės, vairuotojo ar kito vežėjo atstovo, taip pat ECOLINES atstovybėse (išskyrus Ukrainos). Neturint bagažo, keleiviui užtenka pateikti tik elektroninį bilietą.

4.9. Keisti kelionės datą galima likus ne mažiau nei 24 valandoms iki biliete nurodyto išvykimo laiko. Išvykimo datą galima pakeisti bet kurioje parduodančioje ECOLINES bilietus agentūroje ir tinklalapyje www.ecolines.net. Jei keičiant datą kaina yra didesnė už tą, kuri nurodyta biliete, tuomet keleiviui sistema pasiūlys apmokėti naują bilietą. Jei pirminis bilietas pirktas internetu, pinigai bus grąžinti į banko sąskaitą, iš kurios buvo pirktas bilietas. Jei bilietas pirktas atstovybėje ar agentūroje, pinigus galima bus atsiimti toje vietoje, kur pirktas šis bilietas. ECOLINES atstovybėse data keičiama be papildomo mokesčio, kitose agentūrose gali būti taikomas mokestis vadovaujantis tos agentūros taisyklėmis. Keičiant kelionės datą telefonu, pretenzijos dėl galimų bilieto registracijos klaidų nepriimamos.

4.10. Bilietas atvira data (Open Date)

4.10.1. Kelionė atvira data (Open date) galima tik įsigijus bilietą standartine kaina su keleiviui pagal amžių priklausančia tarifo kategorija. Bilietas su atvira kelionės data (Open date) galioja 1,5 metų nuo bilieto įsigijimo dienos. Tokio bilieto galiojimas parašytas ant paties bilieto. Bilietą su fiksuota kelionės data pakeisti į bilietą su atvira (Open date) galima tik ECOLINES agentūrose ar įgaliotose atstovybėse.

4.10.2. Kelionę su atvira data (Open date) keleivis turi užregistruoti prieš kelionės pradžią. Keleiviai, turintys ECOLINES vežėjų bilietus su neregistruota data, neįleidžiami į autobusą.

4.10.3. Užregistruoti (užfiksuoti) kelionės datą galima savarankiškai www.ecolines.net, mobiliojoje programėlėje, ir bet kurioje agentūroje, kuri parduoda ECOLINES bilietus. Jei registruojant datą kaina yra didesnė už tą, kuri nurodyta biliete, tuomet keleiviui sistema pasiūlys apmokėti naują bilietą. Jei pirminis bilietas atvira data pirktas internetu, pinigai bus grąžinti į banko sąskaitą, iš kurios buvo pirktas šis bilietas. Jei bilietas atvira data pirktas atstovybėje ar agentūroje, pinigus galima bus atsiimti toje vietoje, kur pirktas šis bilietas.

4.11. Pirktiems akcijų metų ir/ar su nuolaidomis bilietams gali būti taikomi vykimo laikotarpio/datos/laiko/miesto/vardo/pavardės keitimo, kelionės atsisakymo apribojimai ar bet kokie kiti bilieto pakeitimai. Šie apribojimai nurodyti akcijų ar nuolaidų sąlygose ir biliete. Nuolaidos ir akcijos gali galioti tik vykstant į tam tikras šalis arba mokant tik tam tikra valiuta.

5. Kelionės atsisakymas

5.1. Atsisakyti kelionės (atlikti tam tikrus formalumus) būtina ne vėliau nei likus 1 valandai iki biliete nurodyto autobuso išvykimo. Kompensacija išmokama tik laiku atsisakius kelionės. Keleivis, įsigijęs bilietą į abi puses (pirmyn – atgal), turi teisę grąžinti visą bilietą arba tik atgalinę kelionę. Atsisakyti tik pirmos kelionės neįmanoma.

5.2. Kelionės atsisakyti galima:

5.2.1. Agentūroje, kurioje buvo pirktas bilietas.

5.2.2. Jei keleivis negali atvykti į autobuso išvykimo vietą ar agentūrą, kurioje buvo pirktas bilietas, atsisakyti kelionės galima ECOLINES atstovybėse.

5.2.3. Likus ne mažiau nei 1,5 valandos iki biliete nurodyto autobuso išvykimo tinklalapyje www.ecolines.net skyriuje „Anuliuoti bilietą“. Tik gautas patvirtinimas apie atliktą operaciją laikomas sėkmingu kelionės atsisakymu.

5.2.4. Likus ne mažiau nei 1,5 valandos iki biliete nurodyto autobuso išvykimo išsiųsti trumpąją žinutę (sms) vadovaujantis instrukcija biliete. Tik gautas patvirtinimas telefonu (sms) apie atliktą operaciją laikomas sėkmingu kelionės atsisakymu. Pagal instrukcijas ant bilieto žinutė (SMS) su atšaukimo kodu kiekvienam bilietui turi būti siunčiama atskirai.

5.2.5. Mobiliojoje programėlėje, ne vėliau kaip likus 1,5 valandos iki autobuso išvykimo. Atsisakymas laikomas įvykdytu tik gavus tinkamą patvirtinimą apie atliktą operaciją.

5.3. Kompensacija už nepanaudotą kelionę išmokama:

5.3.1. Agentūroje, kurioje pirktas bilietas, pateikus bilietą su laiku įformintu kelionės atsisakymu, kasos čekį ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

5.3.2. Kompensacija išmokama per 6 mėnesius nuo atsisakymo įforminimo dienos.

5.3.3. Jei bilietas įsigytas internetu, per 15 darbo dienų kompensacija pervedama į banko sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta už bilietą. Dėl valstybinių švenčių – nuo Vežėjo nepriklausančių sąlygų – kompensacijos grąžinimo terminas gali būti pratęstas.

5.3.4. Jei bilietas pirktas už specialiuosius „Jandex-pinigus“ (Яндех-деньги), kompensacija grąžinama per 15 darbo dienų nuo kliento administratoriui pateikto prašymo. Dėl valstybinių švenčių – nuo Vežėjo nepriklausančių sąlygų – kompensacijos grąžinimo terminas gali būti pratęstas.

5.3.5. Kompensacija už bilietą, kuris buvo pirktas internetu per sistemas WEB PAY ar Easy Pay apmokant Baltarusijos rubliais, taip pat jei už bilietą buvo mokėta per elektroninių pinigų sistemą belgi/ АИС Расчет, išmokama ECOLINES Baltarusija biure, įsikūrusiame adresu Bobruiskaja g. 21 – 3, Minskas pateikus pasą.

5.3.6 Bilietams, parduodamiems per partnerių platformas (autobusų stočių svetaines, „BUSFOR“, „Infobus“, „Inbus“ ir kitas elektronines sistemas), taip pat taikoma partnerių bilietų pardavimo ir grąžinimo procedūros ir taisyklės.

6. Kompensacija už nepanaudotą bilietą

6.1. Kelionės atsisakius likus daugiau nei 24 valandoms iki biliete nurodyto autobuso išvykimo grąžinama 70% kelionės vertės.

6.2. Kelionės atsisakius likus 24 valandoms, bet ne mažiau nei 1,5 valandos iki biliete nurodyto autobuso išvykimo grąžinama 50% kelionės vertės.

6.3. Kelionės atsisakius vėliau nei likus 1,5 valandos iki biliete nurodyto autobuso išvykimo ir po autobuso išvykimo pinigai už nepanaudotą kelionę negrąžinami.

6.4. Jei dėl Vežėjo kaltės autobuso išvykimo laikas vėlesnis, nei nurodytas biliete, keleivis turi teisę atsisakyti kelionės ir pateikęs bilietą su įformintu atsisakymu gali gauti kompensaciją, kuri lygi 100% kelionės vertės.

6.5. Jei dėl Vežėjo kaltės reisas atidėtas, Keleiviui grąžinama 100% kelionės vertės ir kompensuojamos tiesioginės išlaidos už kelionę iki autobuso išvykimo vietos pateikus išlaidas patvirtinančius dokumentus.

6.6. Jei keleivis bilieto pirkimo metu atsisakė nurodyti telefono numerį arba nurodė neteisingą ar neveikiantį telefono numerį ir jei šiuo numeriu buvo neįmanoma susisiekti su keleiviu ar nusiųsti trumpąją žinutę (sms), kompanija – vežėja atsakomybės už keleivio neinformavimą dėl pasikeitimų ar reiso atšaukimo neprisiima, pretenzijos nebus priimamos.

7. Pretenzijų nagrinėjimo tvarka

7.1.1. Pretenzijos dėl nukrypimo nuo judėjimo grafiko nagrinėjamos ir kompensacijos išmokamos tik jeigu vėlavimas įvyko dėl vežėjo kaltės.

7.1.2. Keleivis yra atsakingas už savo asmens dokumentų bei kitų dokumentų, reikalingų valstybių, per kurias vykstama konkrečiu maršrutu, sienų kirtimui tinkamumą ir/ar netinkamumą. Jei keleiviui nėra leidžiama vykti arba keleivis išlaipinamas patikrinimo metu, pinigai už kelionę negrąžinami ir pretenzijos nepriimamos.

7.1.3. Keleivis pats savarankiškai ir sąmoningai nusprendžia naudotis bufetu (įskaitant gėrimus iš kavos aparato) kelionės metu, autobusui judant. Pretenzijos vežėjui dėl aplietų/suteptų drabužių ar daiktų nėra svarstomos ir nėra kompensuojamos.

7.2.1. Keleivių skundai ir pretenzijos (su bilietų originalų kopijomis ir kitais skundo nagrinėjimui reikalingų dokumentų kopijomis) turi būti adresuoti Vežėjui per 90 kalendorinių dienų nuo kelionės pabaigos.Paraiška turi būti pateikta vežėjo tinklalapyje, meniu skiltyje Info > Nusiskundimai. Vežėjas, norėdamas atlikti išsamų operatyvinį vidaus tyrimą ir visų įvykio aplinkybių nustatymą, taip pat pašalintų galimus pagrįstus trūkumus ir užkirstų kelią naujų atsiradimui, rekomenduoja nusiųsti nusiskundimus ir pastabas kuo skubiau po kelionės.

7.2.2. Vežėjo adresą galima sužinoti agentūroje, kurioje pirktas bilietas arba Vežėjų tinklalapyje www.ecolines.net. Už kelionės kokybę atsako firma – vežėja.

7.2.3. Skundus dėl kelionių ECOLINES vežėjų autobusais (išskyrus vežėją „Ukrainskije Linii“, «AAZ TRADING-AUTOLUX» LLC) galima parašyti bet kurioje ECOLINES atstovybėje arba siųsti elektroniniu paštu [email protected].

7.2.4. Skundus priimanti ir perduodanti juos Vežėjui atstovybė nėra atsakinga už Vežėjo veiksmus nagrinėjant skundus ir atsakymų turinį.

7.2.5. Vežėjas išnagrinėja skundą per 90 kalendorinių dienų tik gavęs visus reikalingus skundo nagrinėjimui dokumentus. Jei skundas ir/arba kiti keleivio pateikti dokumentai nėra parašyti vežėjui suprantama valstybine kalba, tokiu atveju skundo nagrinėjimas gali užsitęsti dėl paties skundo ir/ar kitų dokumentų vertimo, bet ne mažiau nei 15 darbo dienų.

7.2.6. Vežėjas pasilieka teisę į Keleivio pareiškimus, pasiūlymus ir asmeninius klausimus atsakyti žodžiu. 7.3. Jei dėl Vežėjo kaltės autobuso išvykimo laikas vėlesnis, nei nurodytas biliete, tačiau Keleivis nusprendžia pasinaudoti kelione, pretenzijos ir skundai dėl vėlesnio išvykimo ir atvykimo nepriimami. Jei Keleivis nusprendžia kelionės atsisakyti, būtina vadovautis punktu 6.4.

7.3.1. Jei reisas atšaukiamas dėl Vežėjo kaltės, tačiau Keleivis sutinka pakeisti išvykimo datą ir vykti vėliau, skundai dėl kompensacijų už papildomas išlaidas nepriimami.

7.4. Priverstiniai sustojimai dėl techninių priežasčių reiso metu:

7.4.1. Jei reisas nutrauktas dėl Vežėjo kaltės ir Vežėjas negali persodinti Keleivio į kitą paties Vežėjo autobusą, Keleiviui (jeigu jis atsisakė tęsti kelionę) už nenuvažiuotą atkarpą išmokama kompensacija. Taip pat Vežėjas kompensuoja išlaidas kitam autobuso bilietui (arba traukinio bilietui, jei konkrečiu maršrutu nevažiuoja autobusai), kurio maršrutas atitinka Vežėjo biliete nurodytą maršrutą.

7.4.2. Leistinas autobuso vėlavimas dėl Vežėjo kaltės sudaro 10% kelionei numatyto laiko. Jei autobuso vėlavimas dėl Vežėjo kaltės viršija leistiną, Vežėjas keleiviui išmoka kompensaciją už papildomą kelyje praleistą laiką.

7.5. Keleivis prieš įsigydamas bilietą privalo išsiaiškinti visą jam reikalingą ir jį dominančią informaciją, taip pat informaciją dėl reiso vykdymo, tikslų maršrutą, autobuse teikiamas paslaugas, valstybių pasienių punktų praėjimui reikalingų dokumentų ir t.t. Tokią informaciją žodžiu arba raštu gali suteikti klientų aptarnavimo specialistas įgaliotose ECOLINES atstovybėse.

7.6. Įsigijęs bilietą Keleivis privalo nedelsdamas patikrinti duomenų teisingumą biliete. Pretenzijos dėl neteisingų duomenų biliete priimamos tik bilieto pirkimo dieną. Vėliau duomenis galima pakeisti pagal taisyklių 4.5 ir 4.6 punktuose numatytas sąlygas.

7.7.1. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, Vežėjas turi teisę keisti/atšaukti reisus, informuodamas apie tai keleivius telefonu, nurodytu bilieto pirkimo metu (internetu įsigytiems bilietams –  el. paštu ir/ar telefonu).

7.7.2. Siekdami užtikrinti  kokybiškesnį aptarnavimą, taip pat tais atvejais, kai keleivis neturi prieigos prie savo ryšio priemonių (telefonu, el. paštu), ECOLINES vežėjai primygtinai rekomenduoja ne anksčiau kaip para prieš kelionę pasižiūrėti bilietą skyrelyje „Mano bilietas“ ir pasitikrinti informaciją apie reisą.

7.8. Vežėjas neatsako:

7.8.1. Už nukrypimus nuo judėjimo grafiko, ne laiku atvykusią transporto priemonę, jei tai įvyko dėl nepriklausančių nuo Vežėjo priežasčių – nenugalimos jėgos (nepalankių oro sąlygų, transporto spūsčių, valstybinių institucijų atstovų veiklos, prastovų pasienio praėjimo punktuose ir t.t., taip pat ir pačių keleivių veiklos, turinčios įtakos Vežėjo pareigų vykdymui) arba kitų aplinkybių (techninių autobuso nesklandumų pakeliui į atvykimo vietą), kurių Vežėjas, nors ir imdamasis tam tikrų veiksmų negalėjo numatyti ir pašalinti.

7.8.2. Už Keleivio patirtus nuostolius, kilusius dėl autobuso nukrypimo nuo judėjimo grafiko (išskyrus kompanijos – vežėjo aplaidumo ar tyčinio įsipareigojimų nevykdymo atvejus).

7.8.3. Už nepavykusius persėdimus į kitas transporto priemones dėl autobuso nukrypimo nuo judėjimo grafiko (išskyrus nurodytus ECOLINES bilietuose persėdimus). Jei Keleivis nespėja į garantuotą persėdimą, kuris nurodytas biliete, ECOLINES pasirūpina alternatyviu transportu.

7.8.4. Už Keleivio patirtus nuostolius, kurie susiję su fizinių asmenų (kitų keleivių, eismo dalyvių ar autobuso ekipažo) nusikalstama veikla.

7.8.5. Keleiviui iškilus problemoms su valstybinių institucijų atstovais dėl Keleivio asmens dokumentų (paso, vizos, draudimo ir kt.) ir/ar dėl Keleiviui priklausančio bagažo turinio.

7.8.6. Už autobuso salone paliktus ar pamirštus daiktus. Autobuso salone rasti daiktai saugojami reisą vykdžiusio Vežėjo biure. Rastuose daiktuose esantys greitai gendantys maisto produktai sunaikinami iš karto. Jei per 1 mėnesį savininkas daiktų neatsiima, daiktus Vežėjas panaudoja savo nuožiūra. Už daugiau nei 3 dienų paliktų daiktų saugojimą savininkui taikomas 50 eurų mokestis.

8. Specialios sąlygos

8.1. Bet kurie šių taisyklių punktai be išankstinio perspėjimo gali būti paskelbti laikinai negaliojančiais. Laikiną bet kurių taisyklių punktų negaliojimą pažymi užrašas ant bilieto.

8.2. Keleivis, turintis bilietą su 8.1 punkte aprašytu užrašu negali vadovautis iki specialiųjų sąlygų įvedimo galiojusiu šių taisyklių punktu. Skundai dėl tokių bilietų nenagrinėjami.

8.3. Keleivių įlaipinimas stotelėse Ryga/Airport (oro uostas), Ryga (Juglas g.), Ryga (Plavnieki-2), Salacgryva, Aizkrauklė, Valmiera, Jekabpilis, Bauska, Tallinn (Vana-Pääsküla), Piarnu, Narva, Kohtla-Jarve, Vilnius (Ukmergės g.), Panevėžys vykdomas TIK turint iš anksto įsigytą bilietą.

8.4. Įsigydamas bilietą klientas sutinka, kad ECOLINES gali panaudoti kliento elektroninį paštą ir telefono numerį tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. klientui siunčiant komercinę informaciją (nemokamą informaciją apie nuolaidas ir akcijas).

8.5. Jei reiso atšaukimo priežastis yra nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), visi atšaukto reiso bilietai lieka galioti ir yra performuojami į bilietus su atvira data. Tokių bilietų grąžinti negalima.

Šiose taisyklėse minimos nenugalimos jėgos aplinkybės apibrėžia ir valstybinių (teisėsaugos) organų sprendimus dėl judėjimo apribojimo šalies viduje ir/arba tarp šalių (dalinis arba visiškas draudimas vykdyti tarptautinius keleivių pervežimus arba keleivių pervežimus šalies viduje).

 

 

Bagažo pervežimo taisyklės

 1. Terminai, naudojami taisyklėse
 2. Bendros taisyklės
 3. Nemokamas bagažo pervežimas
 4. Bagažas, už kurį reikia primokėti
 5. Ypatingo bagažo pervežimas
 6. Teisė atsisakyti pervežti

1. Terminai, naudojami taisyklėse

1.1.Bagažas – keleivio daiktai, pervežami autobuso bagažo skyriuje.

1.2.Rankinis bagažas - nedideli asmeninio naudojimosi daiktai, neviršijantys matmenų 45 cm х 35 cm х 20 cm ir 5kg svorio (viršutiniai drabužiai, moteriška rankinė, vandens butelis, skėtis, nešiojamasis kompiuteris ir t.t.).

2. Bendros taisyklės

2.1. Pervežant bagažą autobuso bagažo skyriuje Vežėjas prisiima atsakomybę tik už bagažo buvimą, tačiau negarantuoja jo sveikumo ir tinkamumo naudoti išsaugojimo. Vežėjas neprisiima atsakomybės už nežymius ar paviršinius bagažo pažeidimus, už sulaužytus ratukus, rankenas, pamestus/nutrūkusius diržus ir kitus nežymius bagažo pažeidimus (įpjovimus, įbrėžimus, įlinkimus ar dėmes), atsiradusius dėl natūralios amortizacijos ir nusidėvėjimo kelionės metu. Už rankinį bagažą atsako pats Keleivis.

2.2. Apmokant už papildomą bagažą, Keleiviui išduodamas apmokėjimo kvitas, pagal kurį Keleivis gali gauti griežtos atskaitomybės kvitą ir kasos čekį ECOLINES atstovybėse. Vežti papildomą bagažą be apmokėjimą patvirtinančio kvito – draudžiama.

2.3. Ant kiekvieno vežamo bagažo vieneto priklijuojamas lipdukas su numeriu, atitinkamas lipdukas su tuo pačiu numeriu priklijuojamas ant keleivio bilieto arba ant bilieto dublikato.

2.4. Atiduodamas bagažą į bagažo skyrių keleivis turi įvertinti, kad viso reiso metu prieiga prie asmeninių daiktų bagažo skyriuje bus negalima.

2.5. Bagažas atiduodamas keleiviui tik pateikus atitinkamą bagažo lipduką su bagažo numeriu.

2.6. Vežėjas rekomenduoja prieš kelionę savo bagažą apdrausti.

2.7. Už rankinio bagažo buvimą ir saugojimą reiso, sustojimų ir pasienio punktų praėjimo metu atsakingas pats Keleivis.

2.8. Vežėjas saugumo sumetimais turi teisę paprašyti Keleivio parodyti bagažo turinį. Jei Keleivis atsisako, Vežėjas turi teisę neleisti Keleiviui vykti.

2.9. Bagažas be keleivio nepervežamas.

2.10. Keleivių ir bagažo vežimo sąlygos ir taisyklės nustato didžiausius galimus vežti linijinius bagažo matmenis. Viršijus nurodytus dydžius, už bagažo gabenimą imamas papildomas mokestis arba atsisakoma gabenti limitus viršijantį bagažą.

3. Nemokamas bagažo pervežimas

3.1. Nemokamai leidžiama vežti:

3.1.1. Rankinį bagažą, kuris turi būti autobuso salone pas keleivį. Rankinis bagažas dedamas po kojomis arba ant lentynos autobuso salone. Rankinį bagažą dėti autobuso salono praėjime draudžiama.

3.1.2. Iki 2 (dviejų) vienetų bagažo, kurių kiekvieno svoris neviršija 30 kg.

Tūris apskaičiuojamas taip:

3.1.2.1. Vieno bagažo vieneto linijiniai matmenys negali viršyti 50 x 50 x 80 cm., įskaitant bagažo ratus, kišenes ir rankenas.

3.1.2.2. Du bagažo vienetai, kurių kiekvieno linijiniai matmenys negali viršyti 65 x 30 x 45 cm., įskaitant bagažo ratus, kišenes ir rankenas.

3.1.2.3. // Atšaukta 2020 03 01. //

3.1.3. Keleiviams – vaikams: vaikišką vežimėlį (tik sulankstytą), nevežant kito bagažo.

3.1.4. Keleiviams – neįgaliesiems: neįgaliojo vežimėlį (tik sulankstytą).

3.1.5. Turistinės kuprinės gali būti vežamos tik po vieną vienam keleiviui. Vežant turistinę kuprinę, kitas papildomas bagažas nepriimamas vežti be išankstinio raštiško vežėjo leidimo.

4. Bagažas, už kurį reikia primokėti

4.1. Papildomas bagažas priimamas pervežti, jei bagažo skyriuje yra laisvos vietos ir tik už papildomą mokestį. Laisvą vietą bagažo skyriuje nustato vairuotojas keleivių registravimo metu, atsižvelgdamas į bendrą autobuso keleivių skaičių, pasiskirstymą miestuose ir kitus faktorius. Vežėjai rekomenduoja papildomą bagažą suderinti iš anksto su vežėju (-ais) (likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki išvykimo).

4.1.1. Vežėjas turi teisę atsisakyti priimti papildomą Keleivio bagažą. Jei tokioje situacijoje Keleivis nusprendžia atšaukti kelionę, stiuardesė ar įlaipinimo personalas keleivio bilietą anuliuoja ir ant bilieto pažymi priežastį. Bilietas yra negrąžinamas. Keleivis turi teisę įsigyti naują bilietą su nuolaida naudodamasis savo asmenine sąskaita Lojalumo sistemoje.

4.1.1.1. Keleiviai, užsiregistravę Lojalumo sistemoje, gali atsiųsti prašymą kartu su patvirtinančiais dokumentais (bilieto nuotrauka su pastaba dėl nepriimto papildomo bagažo) ir Lojalumo kodu el. paštu [email protected]. Keleiviui per 3 darbo dienas asmeninėje sąskaitoje bus suteikta 90% kelionės nuolaida, kurią keleivis gali panaudoti naujam bilietui.

Dėl papildomo bagažo gabenimo reikia iš anksto susitarti su vežėju. Šios nuolaidos suteikimas nereiškia, kad keleivis gavo sutikimą dėl papildomo bagažo gabenimo.

4.1.2. Tik esant laisvai vietai bagažo skyriuje galima vežti ne daugiau kaip 2 (du) vienetus papildomo bagažo vienam keleiviui. Norint pervežti 1 (vieną) vienetą papildomo bagažo, matmenys neturi viršyti 50*50*80 cm; norint pervežti 2 (du) vienetus papildomo bagažo, kiekvieno vieneto matmenys neturi viršyti 65*30*45 cm įskaitant bagažo ratus, kišenes ir rankenas.

4.2. Už kiekvieną papildomą bagažo vienetą imamas mokestis grynaisiais 30 EUR (iki 30 kg). Mokant kita valiuta mokestis apskaičiuojamas pagal tą dieną galiojantį banko valiutos kursą EUR.

4.3. Jei bagažo matmenys viršija 3.1.2. punkte nurodytus, Keleivis primoka 20 EUR grynaisiais už kiekvieną pervežamo bagažo vienetą, kurio matmenys viršija nustatytus. Mokant kita valiuta mokestis apskaičiuojamas pagal tą dieną galiojantį banko valiutos kursą EUR.

4.4. Laikotarpiu nuo 05.15 (gegužės 15 d.) iki 09.15 (rugsėjo 15 d.) ir nuo 12.15 (gruodžio 15 d.) iki 01.15 (sausio 15 d.) papildomo bagažo pervežimas yra ribojamas. Šiuo laikotarpiu papildomas bagažas priimamas tik su raštišku vežėjo leidimu.

4.5. Įlipant į autobusą ir sumokant mokestį už papildomo bagažo gabenimą arba jo gabaritų ir svorio viršijimą, keleivis patvirtina, kad iš vežėjo gavo visą reikiamą informaciją apie bagažo mokesčio dydį ir jo surinkimo pagrindą. Keleivis turi teisę įlaipinimo metu prašyti raštu (biliete ar kvite) dokumentuoti bagažo matmenis. Šie duomenys įrašomi vežėjo darbuotojo.

5. Ypatingo bagažo pervežimas

5.1.Sportinis inventorius

Kiekviename reise yra pervežamas ribotas sportinio inventoriaus rinkinių skaičius, todėl keleiviai, ketinantys vežtis sportinį inventorių, turi apie tai pranešti iš anksto.

5.1.1.Dviračiai

5.1.1.1.Dviračiai (sulankstyti ir supakuoti) pervežami su raštišku vežėjo leidimu tik vykstant maršrutais Ryga - Talinas, Ryga - Tartu, Ryga - Vilnius, Ryga - Kaliningradas, Ryga - Minskas. Ryga - Marijampolė, Kaliningradas - Varšuva, Kaliningradas - Gdynia, Talinas - Sankt Peterburgas.  Paslauga kainuoja 30 EUR. Susimokėti už paslaugą galima iš anksto ECOLINES atstovybėse.

5.1.1.2.Dviračiai pervežimui kitais maršrutais priimami tik gavus raštišką Vežėjo leidimą ir už sutartinę kainą.

5.1.1.3. Sulankstyto ir supakuoto dviračio linijiniai matmenys neturi viršyti 130 x 100 x 30 cm.

5.1.2.Kitas sporto inventorius

Sporto inventorius pervežamas autobuso bagažo skyriuje tik su raštišku Vežėjo leidimu už sutartinę kainą.

Didžiausi leidžiami išorės matmenys neturi viršyti 1,80 m.

5.1.3. Paspirtukai (riedžiai, vienračiai) ir elektriniai paspirtukai

Paspirtukai ir elektriniai paspirtukai yra pervežami tik sulankstyti ir supakuoti su raštišku Vežėjo leidimu.

// Atšaukta 2020 03 01. //

Jei supakuoto inventoriaus matmenys neviršija 50*50*80 cm ir 30 kg svorio, tai paspirtuko ar elektrinio paspirtuko pervežimas kainuoja 20 EUR.

Jei nors vienas supakuoto inventoriaus matmuo viršiją leistiną 50*50*80 cm, ar sveria daugiau nei 30 kg, tai pervežimas kainuoja 30 EUR.

5.2.Muzikos instrumentai

5.2.1.Muzikos instrumentai, viršijantys rankinio bagažo išmatavimus, pervežami tik su raštišku Vežėjo sutikimu. Jei pagal išmatavimus muzikos instrumentas telpa autobuso salone (gitara, violončelė ir t.t.), tokiu atveju Keleivis privalo išsipirkti šalia esančią vietą. Jei Keleivis nusprendžia muzikos instrumentą atiduoti į bagažo skyrių (mokestis pagal punktą 4.2), tokiu atveju pats Keleivis atsako už instrumento tinkamumo naudoti ir sveikumo išsaugojimą.

5.2.2. Jei keleivis ar keleivių grupė nori vežtis kelis muzikos instrumentus, pervežimo kaina yra sutartinė.

6. Teisė atsisakyti pervežti

6.1.Vežėjas nepriima pervežimui bagažo skyriuje stambių gabaritų krovinių: statybinių medžiagų, automobilių detalių, baldų ar jų dalių, buitinės ir elektroninės technikos, įskaitant ir bet kokios rūšies šaldytuvus, skalbimo mašinas ir indaploves, elektrines ir dujines virykles, televizorius, vaizdo ir muzikos prietaisus ir t.t.

6.2.Vežėjas turi teisę atsisakyti pervežti bagažą, jeigu:

6.2.1.Bagažo turinys, struktūra, forma ar kvapas gali pakenkti, ištepti kitų keleivių bagažą, autobuso saloną ar bagažo skyrių, arba trukdo keleiviams ar autobuso ekipažui.

6.2.2.Autobuso ekipažui kilo įtarimų, kad dėl bagažo turinio galimas autobuso užlaikymas pasienio punktų praėjimo metu.

6.2.3. Jei keleivis atsisako sumokėti už bagažą, kuris viršija nustatytą nemokamai pervežti kiekį ir/ar išmatavimus, šaukia, verkia, elgiasi iššaukiančiai ar kitokiu emociniu ar fiziniu būdu reiškia savo nepasitenkinimą ekipažui dėl mokesčio už bagažą arba atsisakymo pervežti bagažą, tokiu atveju ekipažas turi teisę bagažo arba keleivio nevežti.

Papildoma informacija prie keleivių pervežimo taisyklių, kuri taikoma bilietams, įsigytiems internetu

1. Bilietams, kurie buvo nusipirkti internetu vėliau nei 2016 – 06 – 09, galioja bendros keleivių ir bagažo pervežimo taisyklės, jeigu tik jos neprieštarauja informacijai, pateiktai žemiau. Jei informacija keleivių pervežimo taisyklėse ir šiuose papildymuose skiriasi, tokiu atveju bilietams taikoma ši papildoma žemiau pateikta informacija.

2. Bilietams taikytinos šios tarifų kategorijos:

2.1. Suaugę (19 – 59 metai)

2.2. Vaikai (0 – 12 metų)

2.3. Jaunimas / ISIC (13 – 18 metų, ISIC)

2.4. Senjorai / Neįgalieji (vyresni nei 60 metų; keleiviai su neįgaliojo pažymėjimu).

3. Kompensacija už nepanaudotą bilietą (Keleivių pervežimo taisyklės, 6 skyrius)

3.1. Perkant bilietą (-us) kelionei į abi puses („pirmyn – atgal“) papildoma „nuolaida 2 kelionėms“ taikoma abiems kelionėms.

3.2. 3.2. Jei keleivis norės atsisakyti kurios nors kelionės, tokiu atveju jis neteks teisės gauti „nuolaidos 2 kelionėms“.  Tai reiškia, jog neatsisakyta kelionė biliete bus matoma su nuolaida, tačiau pinigų už atsisakytą kelionę bus grąžinta tiek, kiek liks atėmus "2 kelionių nuolaidą" ir pritaikius standartines bilietų atsisakymo sąlygas (Žiūrėti Keleivių pervežimo taisyklių 6 punktą).

3.3. Bilietams, kurie buvo įsigyti internetu iki 2016 – 06 – 09, taikomos šių papildymų punkte 3.2. įvardintos taisyklės, jei yra atsisakoma pirmos kelionės.

3.4. Keleivis privalo patikrinti duomenis biliete (-uose) iš karto nusipirkęs bilietą (-us). Jei iki kelionės pradžios liko daugiau nei 24 valandos, keleivis per 12 valandų nuo bilieto įsigijimo gali anuliuoti bilietą ir atgauti 100% mokėtos sumos. Pinigai į sąskaitą yra pervedami vadovaujantis bendromis keleivių pervežimo taisyklėmis (taisyklių punktais 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5). Šios taisyklės netaikomos bilietams su atvira data (OPEN DATE).

Neįgaliųjų ir ribotos judėsenos keleivių aptarnavimas

Neįgaliųjų ir ribotos judėsenos keleivių aptarnavimas

1. Išimtys ir apribojimai

1.1. Šis keleivių pervežimo taisyklių skyrius yra taikomas pervežimams, vykdomiems šių vežėjų: SIA “ Norma-A”, OU ” Ecolines Estonia”, UAB “Transinesta”, Z.o.o. “Ecolines-Polska”.
Kitiems maršrutams, kurie yra vykdomi kitų vežėjų naudojant ECOLINES prekinį ženklą, gali būti taikoma kita tvarka. Dėl išsamios informacijos yra būtina kreiptis tiesiogiai į vežėją, vykdantį konkretų maršrutą.

1.2. Autobuso salone vietoje keleivio sėdynės gali būti naudojamas neįgaliojo vežimėlis, atitinkantis standartus  DIN EN12183 arba DIN EN12184, kuriame yra įrengta fiksavimo sistema pagal standartus  DIN 75078-2, neįgaliojo vežimėlis neturi viršyti šių matmenų: pločio 67 cm, ilgio 100 cm, ir bendro svorio 250 kg.

1.3. Jei neįgaliojo vežimėlis atitinka kitus standartus, yra specialiai pritaikytas arba turi individualią konstrukciją, tokiu atveju neįgaliojo vežimėliui privalo būti dokumentai, kuriuose visi pakeitimai yra patvirtinti gamintojo, taip pat dokumentuose gamintojas patvirtina, kad vežimėlis su tokia konstrukcija gali būti naudojamas vietoje sėdynės autobuse.

1.4. Dėl autobusų konstrukcijos ypatybių, salone vietoje keleivio sėdynės gali būti tik 1 (vienas) neįgaliojo vežimėlis.

1.5. Autobuso bagažo skyriuje neišrinktas gali būti vežamas 1 (vienas) supakuotas neįgaliojo vežimėlis, neviršijantis šių matmenų: pločio 65 – 67 cm, ilgio 100 – 120 cm, aukščio 70 – 80 cm, svorio iki 200 kg.

1.6. Autobusų stotys, stotelės ir bet kurios kitos keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo vietos, pasienio kontrolės punktai nėra vežėjo atsakomybė. Vežėjai neturi pakankamai informacijos apie sąlygas neįgaliesiems ar asmenims su ribota judėsena šiose vietose.

1.7. Keleivių pervežimai gali būti vykdomi bet kuriais vežėjų maršrutais Europos Sąjungos teritorija. Kelionėms į trečiąsias šalis, taip pat ir kelionėms su persėdimu į kitus vežėjus gali būti taikomi apribojimai.

2. Vežėjo informavimas

A/Laiko terminai ir informacijos pateikimo būdai
 
2.1. Jei keleivio judėsena yra ribota, keleivis negali vaikščioti, ir yra būtina neįgaliojo vežimėlį naudoti vietoje sėdimos vietos autobuso salone, tokiu atveju pats keleivis arba keleivio atstovas privalo informuoti vežėją iš anksto, ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki kelionės pradžios.

2.2. Jei keleivis su ribota judėsena ar neįgalumu gali savarankiškai arba lydinčiojo padedamas įlipti ir išlipti iš autobuso, o autobuso salone naudotis įprasta keleivio sėdyne, tokiu atveju pats keleivis arba keleivio atstovas privalo informuoti vežėją ne vėliau kaip prieš 36 valandas iki kelionės pradžios.

2.3. Vežėjai rekomenduoja kreiptis likus 7 – 10 dienų iki kelionės pradžios dėl būtinybės keleiviui užtikrinti komfortišką ir saugią kelionę bei galimybės vežėjui pasitikslinti informaciją, kurią pateikė keleivis.

2.4. Norėdami informuoti vežėją pagal punktus 2.1 ir/arba 2.2, keleivis ar keleivio atstovas/lydintis asmuo privalo kreiptis darbo dienomis nuo 9 iki 18 valandos į bet kurią įgaliotą vežėjų ECOLINES atstovybę.

2.5. Informaciją apie planuojamą kelionę galima atsiųsti ir vežėjų elektroninio pašto adresais. Išsiųsta elektroniniu paštu informacija laikoma gauta pirmą darbo dieną nuo 9:00 arba po vežėjo raštiško patvirtinimo apie laiško gavimą.

2.6. Jei keleivis arba keleivio atstovas informavo vežėją apie planuojamą kelionę tik telefonu, tokiu atveju pretenzijos dėl galimų klaidų priimamos nebus.

2.7. Agentūra, parduodanti vežėjo bilietus, gavusi iš keleivio su ribota judėsena ar neįgaliojo informaciją apie jo planuojamą kelionę, yra atsakinga už šios informacijos savalaikį perdavimą vežėjui.

2.8. Jei informaciją keleivis perdavė agentūrai, parduodančiai vežėjo bilietus, tuomet informacija laikoma gauta vežėjo, kai tik pats vežėjas atsiunčia keleiviui raštišką patvirtinimą, kad informaciją gavo.

2.9. Keleivis ar keleivio atstovas, informuodami vežėjus apie planuojamą kelionę, turi atsižvelgti į šventines dienas ir nedarbo laiką.

B/Keleivio pateikiama informacija:

2.10. Keleivis privalo pateikti vežėjui:
- maršrutą ir planuojamą kelionės datą,
- bilieto kopiją arba bilieto numerį (jau įsigijus bilietą),
- informaciją apie keleivį lydinčius asmenis / lydinčiųjų asmenų bilietų numerius (jei keleivis bus lydimas kito asmens (-ų))
- ar gali keleivis savarankiškai įlipti/išlipti iš autobuso, ar jam yra reikalinga kito asmens pagalba,
- ar gali keleivis, nepaisant jo ribotos judėsenos, autobuso salone naudotis keleivio sėdyne, ar jam yra būtinas neįgaliojo vežimėlis,
- informaciją apie esamas pagalbines, ortopedines priemones, kurios bus pervežamos bagažo skyriuje, bei šių priemonių matmenis (pavyzdžiui, neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė (tik sulankstyta) ir t.t.),
- bagažo vienetų skaičių, išskyrus neįgaliojo vežimėlį,
- kontaktinį telefono numerį.

2.11. Jei keleiviui kelionės metu yra reikalingas šuo – vedlys, tokiu atveju keleivis ar keleivį atstovaujantis asmuo privalo pateikti dokumentus, kad šuo yra apmokytas lydėti akluosius ir/ar neįgaliuosius.

2.12. Kad kelionė būtų įvykdyta saugiai, vežėjas turi teisę paprašyti keleivio pateikti dokumentus, kuriuose yra nurodyta, kad neįgaliojo vežimėlis atitinka punktuose 1.2 ir 1.3 nurodytus standartus. Jei neįgaliojo vežimėlis neatitinka reikalavimų, naudoti vežimėlio autobuso salone nebus įmanoma, teise į kelionę nebus galima pasinaudoti.

3. Kelionės apmokėjimas

3.1. Keleiviai su ribota judėsena arba neįgalieji gali laisvai įsigyti, keisti ir grąžinti bilietus tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kiti keleiviai.

3.2. Keleivis su ribota judėsena, keisdamas kelionės datą arba atšaukdamas kelionę privalo informuoti vežėją.

3.3. Jei kelionės data buvo pakeista, tai prieš tai sudaryti susitarimai su vežėju konkrečiai kelionei netenka galios.
Informacija apie naują kelionės datą vežėjui turi būti išsiųsta vadovaujantis taisyklių punktu 2 „Vežėjo informavimas“.

3.4. Asmeniui, lydinčiam keleivį su ribota judėsena arba neįgalųjį (su neįgaliojo vežimėliu), suteikiamas nemokamas bilietas.

3.5. Šuniui – vedliui yra perkamas atskiras bilietas su tarifu „Vaikai“ (nuolaida bilietui 50%).

3.6. Jei lydintysis asmuo pateikia dokumentus, kuriuose pažymima, kad keleiviui reikalinga nuolatinė priežiūra ir palyda, kompanija – vežėjas savo gera valia lydinčiajam asmeniui gali suteikti papildomą nuolaidą bilietui. Vežėjas taip pat pasilieka teisę be paaiškinimo nesuteikti papildomos nuolaidos.

4. Kelionės nutraukimas

4.1. Keleiviams su ribota judėsena arba neįgaliesiems bei lydintiesiems asmenims yra taikomi visi keleivių ir bagažo pervežimo taisyklių punktai.

4.2. Jei vežėjas negavo informacijos iš keleivio apie jo kelionę ir bagažą (taisyklių punktas 2), vežėjas dės visas pastangas, kad užtikrintų keleiviui kelionę, tačiau pasilieka teisę neleisti keleiviui vykti, jei kelionė turės įtakos paties keleivio saugumui ir komfortui.

4.3. Vežėjas pasilieka teisę neleisti keleiviui vykti arba pasiūlyti alternatyvų kelionės variantą, jeigu keleivio deklaruota informacija vežėjui iš esmės skiriasi nuo realios, t. y. informacija apie keleivį, kelionės data ir maršrutas, neatitinka pagalbinių priemonių išmatavimai, yra iš anksto nedeklaruotas neįgaliojo vežimėlis ir kt.

4.4. Jei keleivis pateikė neteisingą informaciją apie savo kelionę ir bagažą, vežėjas negali garantuoti laisvos vietos bagažo skyriuje keleivio pagalbiniams reikmenims ir/ar prietaisams.

5. Kita informacija

5.1. Vežėjas rekomenduoja keleiviams su ribota judėsena keliauti kartu su draugais, giminaičiais arba kitais lydinčiaisiais asmenimis, kurie prireikus galėtų suteikti pagalbą. Autobusai važiuoja gana didelius atstumus tarp stotelių, todėl ekipažas ne visada galės sustoti, kad padėtų keleiviui judėti salone bei esančiais autobuse laipteliais jam prireikus pasinaudoti tualetu.

 

Privatumo politika

1. Privatumo politika ir leidimas naudoti duomenis

Jūsų asmens duomenų apsauga mums yra labai svarbi. Todėl ECOLINES skiria ypatingą dėmesį asmens duomenų apsaugai, o duomenis gaunant, apdorojant ir naudojant griežtai laikomės Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos.

Sutikdami su žemiau aprašyta Privatumo politika, Jūs savanoriškai ir vienareikšmiškai leidžiate ECOLINES rinkti, apdoroti ir naudoti Jūsų duomenis ECOLINES sistemoje. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.

2. Asmens duomenų rinkimas, apdorojimas ir naudojimas

ECOLINES gautą informaciją naudos ekonominių santykių ir atsiskaitymų tikslais, duomenys bus naudojami remiantis pagarbos ir atidumo principais. Duomenys gali būti renkami: parduodant bilietą (-us) ir suteikiant pervežimo paslaugą, apmokant bilietą (-us), formuojant sąskaitas, reikalaujant bei kontroliuojant  migracijos tarnyboms ir muitinės pareigūnams, atliekant administracinius ir juridinius veiksmus, palaikant ir vystant sistemas, lojalių klientų programoms, dirbant su agentūromis bei klientais ir kt.

Formuodami bilietus ir teikdami pervežimo paslaugas, renkame šiuos duomenis: vardą, pavardę, keleivio kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą (perkant bilietus internetu).

Jūsų duomenys gali būti naudojami susisiekti su jumis, pavyzdžiui: siunčiant paslaugų ar sistemos pranešimus, laiškus, registracijos patvirtinimą, informaciją apie bilietus ir kt.

Jei reisas yra vykdomas per ne Europos sąjungos šalis (kertant ne vien tik ES sienas), bilietui suformuoti yra būtini asmens dokumento duomenys. Šie duomenys nėra saugomi ECOLINES sistemose.

Mokant už bilietą banko kortele, mokėtojo kortelės duomenys nėra įvedami į ECOLINES sistemas, mokėjimai yra formuojami ir autorizuojami kompanijos SIA „Worldline Latvia“ puslapyje (SIA „First Data Latvia“). Mokant už bilietą per mokėjimo sistemas, mokėjimo duomenys neišsaugomi.

Kad būtų įvykdyti įsipareigojimai iš Vežėjo pusės, taip pat įvykdytas pervežimas, reikalingi duomenys gali būti perduoti Kompanijoms – Vežėjams.

Esant tam tikriems atvejams su pagrįstomis aplinkybėmis, mes pasiliekame teisę kliento duomenis perduoti teisėsaugos pareigūnams, valstybinėms institucijoms, taip pat kitoms organizacijoms, kurios yra įtrauktos į vežimo organizavimo procesą, neapsiribojant duomenų perdavimu Europos Sąjungos ribose. ECOLINES dės visas pastangas, kad asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti, jei šie duomenys bus perduodami už valstybės ribų. Asmens duomenų apdorojimas yra suprantamas kaip bet koks veiksmas, atliekamas ECOLINES informacinėje sistemoje ir/arba asmens duomenų kartotekose, susijęs su duomenų apie Jus saugojimu, atnaujinimu, panaudojimu ir sunaikinimu.

3. Tiesioginis marketingas ir naujienlaiškių siuntimas

Mes galime panaudoti iš Jūsų gautus duomenis (pavyzdžiui, elektroninio pašto adresą) marketingo ir komunikacijos tikslais, kad perduotume informaciją apie ECOLINES vežėjų skelbiamas akcijas ir kitus pasiūlymus. Jūs bet kuriuo metu galite atsisakyti tokio Jūsų duomenų naudojimo.

ECOLINES neperduoda asmens duomenų tretiesiems asmenims reklamos sumetimais.

4. COOKIES (Slapukai)

ECOLINES savo tinklalapyje naudoja slapukus – duomenų rinkinėlius, kuriuose sukomponuoti įvairūs mūsų sistemos nustatymai. Slapukai padeda mums pritaikyti tinklalapį prie Jūsų poreikių, kad naudotis būtų dar patogiau. Slapukai gali būti išsaugomi arba ignoruojami, tai priklauso nuo Jūsų naršyklės nustatymų.

5. Dalyvio (kliento) paskyra

ECOLINES tinklalapyje Jūs galite susikurti asmeninę Lojalumo programos paskyrą, kuri bus apsaugota slaptažodžiu. Savo paskyroje galėsite peržiūrėti pirkimų istoriją, gauti asmeninių pasiūlymų iš Vežėjo ir kt. Informacija, kurią prašome įrašyti žvaigždute (*) pažymėtuose laukuose, ir kuri yra asmeniniai duomenys, naudojama tik paskyrai sukurti bei ją tvarkyti.

Kliento informacija (vardas, pavardė) bus automatiškai įvedama perkant bilietus. Jei klientas pageidauja, gali nurodyti savo mobilaus telefono numerį, kad, reisui vėluojant ar esant pasikeitimams kelionėje, galima būtų su klientu susisiekti ir jį informuoti.

6. ECOLINES mobilioji programėlė

Siūlome Jums specialiai sukurtą mobilią programėlę, kad per išmaniuosius įrenginius – telefonus ir planšetinius kompiuterius – galėtumėte įsigyti ECOLINES bilietus. Perkant bilietus per mobiliąją programėlę, taikomi tokie patys asmens duomenų apsaugos, apdorojimo ir naudojimo principai, kaip ir įsigyjant bilietus ECOLINES tinklalapyje.

Banko kortelės duomenys greitam apsipirkimui yra saugomi tik naudotojo įrenginyje su sąlyga, kad jis savanoriškai ir vienareikšmiškai sutiko su šių duomenų saugojimu.

7. Duomenų saugumas

Mūsų tinklalapio ir su juo susijusių sistemų vartotojų privatumui apsaugoti mes siūlome aukšto lygio saugumą.

Kad užtikrintume saugų duomenų perdavimą, mes naudojame šifravimo protokolą SSL 3.0, šifravimo algoritmas RSA-2048.

Norėdami apsaugoti klientų interesus, mes užtikriname: – sąžiningą ir teisėtą duomenų apdorojimą, – kad duomenys būtų apdorojami tikslingai ir nustatytose ribose, – tokį asmens duomenų apsaugos tipą, kuris prireikus leidžia identifikuoti keleivį mažiausiomis laiko sąnaudomis, – asmens duomenų tikslumą ir savalaikį apdorojimą, taisymą arba pašalinimą, jei duomenys yra nepilni arba netikslūs.

8. Nuorodos į trečiųjų asmenų tinklalapius

Ši Privatumo politika taikoma tik ECOLINES tinklalapiui. Mūsų tinklalapis gali turėti nuorodų į kitus tinklalapius, todėl mes rekomenduojame Jums susipažinti su šių tinklalapių Privatumo politika prieš suvedant savo duomenis. Mes nesame atsakingi už duomenis, kurie buvo suvesti kituose tinklalapiuose.

9. Privatumo politikos sąlygos ir pakeitimai

Mes tikime, kad prieš naršymą mūsų tinklalapyje arba prieš prisijungdami prie Lojalumo sistemos Jūs susipažinote su Privatumo politikos sąlygomis ir sutikote su jomis. Mes pasiliekame teisę prireikus atlikti pakeitimus Privatumo politikos sąlygose.

Kilus klausimams ar nesklandumams, kurie susiję su Privatumo politika ar duomenų apdorojimu, taip pat jeigu norite atsisakyti naujienlaiškių arba ištrinti duomenis iš savo paskyros, prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu [email protected]