X

Vēlies ceļot izdevīgāk?

PIERAKSTIES JAUNUMIEM

uzzini pirmais par akcijām

X
android apple

Noteikumi

Pasažieru pārvadāšanas noteikumi starptautiskos reisos
Bagāžas pārvadāšanas noteikumi
Ceļošana pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām un invaliditāti
Grozījumi noteikumos par pasažieru pārvadāšanu biļetēm, kuras iegādātas internetā
Privātuma Politika
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 181/2011(Autobusu pasažieru tiesības)
Citu pārvadātāju noteikumi (privāti):
Pārvadātāja "AUTOBUS-TOUR" pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumi
Biļešu pārdošanas kārtība, pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumi (SIA "AAZ Trading-Autolux")

 

Pasažieru pārvadāšanas noteikumi starptautiskos reisos

 1. Noteikumos lietotie termini
 2. Noteikumu darbība
 3. Pasažiera un pārvadātāja tiesības un pienākumi reisa laikā
 4. Biļetes iegāde un tajā reģistrēto datu mainīšana
 5. Atteikums no brauciena
 6. Kompensācijas par neizmantotu braucienu
 7. Pretenziju izskatīšanas kārtība
 8. Īpašie nosacījumi

1.1. Atiešanas laiks – vietējais laiks, kas norādīts biļetē kā agrākais iespējamais autobusa izbraukšanas laiks no pieturvietas, kas var mainīties uz vēlāku laiku dažādu, no pārvadātāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
1.2. Pasažiera telefons - Pasažiera telefona numurs, kas norādīts, iegādājoties biļeti, pa kuru saziņa ir pieejama visā teritorijā, kur kursē autobusa maršruts.

1.3. Atkāpe no kustības saraksta (kavēšanās) - par atkāpi no kustības grafika tiek uzskatīts laiks, kas pārsniedz 10% no kopējā braucienam plānotā laika, bet ne mazāk kā vienu stundu.

1.4. Atlaide – cenas samazinājums, kas ir piešķirts noteiktām pasažieru kategorijām, kā arī dažādu akciju un īpašu situāciju gadījumā.

1.5. Bagāža - pasažieru personīgai lietošanai paredzētās mantas, kas iepakotas somās vai čemodānos, atrodas autobusa bagāžas nodalījumā un ir marķētas ar bagāžas uzlīmi ar numuru.

1.6. Biļete - līgums starp pasažieri un pārvadātāju, kas pasažierim dod tiesības izmantot autobusa braucienu tikai saskaņā ar biļetē reģistrētajiem datiem (pasažiera vārdu, uzvārdu, brauciena maršrutu, datumu un laiku).

1.7. Biļetes cena – maksa par Pasažiera pārvadāšanu atbilstoši izvēlētajiem ceļojuma parametriem biļetes iegādes brīdī. Biļetes cena ir dinamiska un dažādu faktoru ietekmē (sezonalitāte, īpašie piedāvājumi, pieprasījums, iegādes laiks utt.) var mainīties.

1.8. Brauciens - kustība pa maršrutu vienā virzienā no sākuma līdz galapunktam (ieskaitot autobusa maiņu/pārsēšanos).

1.9. ECOLINES pilnvarotās pārstāvniecības - ECOLINES pilnvarotās firmas un filiāles, kuras pārstāv pārvadātāju Latvijā (Rīgā, Liepājā un Daugavpilī), Lietuvā (Viļņā, Kauņā un Marijampolē), Igaunijā (Tallinā), Krievijā (Sanktpēterburgā, Maskavā, Pleskavā, Kaļiņingradā), Baltkrievijā (Minskā). Detalizēta kontaktinformācija pieejama www.ecolines.net, sadaļā Kontakti.

1.9.1. ECOLINES pārvadātāji – ir pārvadātāji, kuri savā darbības sfērā izmanto tirdzniecības zīmi ECOLINES, Latvijā – SIA „Norma-A”; Krievijā ООО «Амрон» , Igaunijā – OU „Ecolines Estonia”; Lietuvā – UAB „Transinesta”, Polijā „Ecolines Polska”, Bulgārijā – „Ecolines Bulgaria”; Baltkrievijā - «Автобус-Тур» , Ukrainā - «Украинские Линии».

1.10. Kavēšanās - skat. atkāpe no kustības grafika.

1.11. Kustības saraksts - pārvadājuma veikšanas režīms, kurā noteikta pieturvietu secība, laiks un vieta, kā arī pārvadājuma izpildes laiki un dienas.

1.12. Maršruts - iepriekš noteikts autotransporta līdzekļa kustības ceļš starp divām pieturvietām.

1.13. Pārvadātājs - komersants, kas pēc pasūtījuma vai līguma ar pasažieri vai uz cita tiesiska pamata uzņemas pārvadājuma saistību.

1.14. Pasažieris - persona, kas saskaņā ar līgumu (biļeti) vai uz cita tiesiska pamata, izmanto autotransporta līdzekli braukšanai un bagāžas pārvadāšanai, kā arī izmanto citus pārvadātāja sniegtos pakalpojumus.

1.15. Pienākšanas laiks - autobusu ierašanās laiks konkrētā pilsētā, kas norādīts orientējoši un balstīts uz laika aprēķinu, kas nepieciešams, lai veiktu attiecīgo ceļa posmu, ievērojot CSN, ceļa un citus apstākļus. Norādītais laiks var mainīties no pārvadātāja neatkarīgu un neparedzamu iemeslu dēļ. Norādīts ierašanās laiks ir konkrētā reģiona vietējais laiks.

1.16. Bonusa programma – /atcelts 02.10.2017./ skatīt sadaļu Lojalitātes sistēma

1.17. Spēkā esoši ceļošanas dokumenti - dokumenti, kas ļauj šķērsot iekšējās un ārējās valsts robežas, un kuru derīguma termiņš nav beidzies vai nebeigsies brauciena laikā. Sīkākai informācijai skatieties punktu Nr.3.2.2.

1.18. Biļete ar atvērto datumu – biļete, kas dod tiesības Pasažierim veikt jau iepriekš apmaksātu braucienu biļetē norādītajā maršrutā sev izdevīgā laikā ar nosacījumu, ka izvēlētajā dienā autobuss kursē pa norādīto maršrutu un autobusa salonā ir brīvas vietas un biļetes cena aizverot atvērtā datuma biļeti ir vienāda vai mazāka par tās cenu. Pirms iekāpšanas autobusā pasažierim ir jāreģistrē biļete ar atvērto datumu uz izvēlēto reisu.

1.19. Rokas bagāža – neliela izmēra personīgai lietošanai paredzētas mantas, kuru izmērs nepārsniedz 45 cm х 35 cm х 20 cm (no 01.06.2015.) un svars 5kg (virsdrēbes, sieviešu somiņa, ūdens pudele, lietussargs, klēpjdators u.t.t.). Rokas bagāžu izvieto zem sēdekļa vai bagāžas plauktā. Par rokas bagāžas drošību reisa laikā, tajā skaitā pieturvietās un robežpunktos, atbild pats pasažieris.

1.21. Pārsēšanās - autobusu maiņa viena brauciena ietvaros.

1.22. Lojalitātes sistēma - programma, kuru radījis pārvadātājs, lai nodrošinātu pasažierus ar papildus priekšrocībām (atlaides, cashback, kuponi). Vairāk informācijas lapā Lojalitātes sistēma.

1.23. ECOLINES mobilā aplikācija - izstrādāta aplikācija ECOLINES biļešu iegādei mobilajos tālruņos un planšetdatoros.

2.1. Šie noteikumi nosaka Pasažiera un Pārvadātāja tiesības, pienākumus un atbildību un attiecas uz braucieniem ar ECOLINES starptautiskajiem autobusiem. Biļetēm, kuras iegādātas īpašu akciju laikā, iespējami īpaši noteikumi, par kuriem Pasažieris tiek informēts atsevišķi un kuri ir norādīti biļetē, kas iegādāta ar atlaidi. Ja īpašajos noteikumos ir noteikta cita kārtība, ir jāpiemēro šie īpašie noteikumi.

2.2. Gadījumā, ja pasažieru pārvadāšanas noteikumos tiek ieviestas izmaiņas, uz biļetēm, kas iegādātas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, attiecas tie noteikumi, kas bija spēkā biļetes iegādes brīdī.

2.3. Noteikumu izvilkums, kas izvietots uz biļetes vāciņa vai biļetes, ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Ja starp Pasažieri un Pārvadātāju rodas domstarpības par šo noteikumu piemērošanu, ir jāievēro šo noteikumu pilns teksts.

2.4. Gadījumā, ja kāds no spēkā esošo noteikumu punktiem ir pretrunā ar likumdošanu un normatīvajiem aktiem, tad uz šo punktu attiecas normatīvajos aktos minētie noteikumi, turpretī - pārējie noteikumu punkti paliek spēkā. Dotie noteikumi sastādīti un izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

2.5. Pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumi attiecas arī uz visām biļetēm, kas iegādātas ar ECOLINES mobilo aplikāciju.

Atbildību par norādītās informācijas precizitāti biļetēs, kuras sagatavotas caur agregatoriem (autoostu lapas, BUSFOR, Infobus, Inbus un citas elektroniskās sistēmas), uzņemas konkrētie partneri kā daļu no līgumattiecībām.

3.1. Pasažierim ir pienākums saglabāt biļeti (ieskaitot elektronisko) līdz brauciena beigām un uzrādīt to pēc kontroles dienesta un/vai apkalpes pieprasījuma atkārtotai pārbaudei.

3.2. Pasažierim ir jāierodas biļetē norādītajā autobusa atiešanas vietā ne vēlāk kā 10 minūtes pirms biļetē norādītā autobusa atiešanas laika.

3.2.1. Iekāpšanas laikā pasažierim jāuzrāda ceļošanai derīgi dokumenti. (Precīzāk par ceļošanai derīgiem dokumentiem skat. punktu 3.2.2.). Pasažieris ir brīdināts par to, ka atsakoties uzrādīt dokumentus vai arī pie dokumentu neesamības, Pārvadātājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu ar Pasažieri. Pārvadātājam ir tiesības atteikt braucienu, ja autobusa apkalpei ir aizdomas, ka ceļošanas dokumenti var pasažierim radīt problēmas ar robežšķērsošanas dienestiem un kavēšanos, šķērsojot robežu.

3.2.2. Spēkā esoši ceļošanas dokumenti - dokumenti, kas ļauj šķērsot iekšējās un ārējās valsts robežas, un kuru derīguma termiņš nav beidzies vai nebeigsies brauciena laikā. Šādi dokumenti ir:

 • Pase vai ID karte Eiropas Savienības pilsoņiem, lai iebrauktu un/vai izbrauktu no ES valstu teritorijas, Šengenas zonas valstīm vai citām valstīm, ja konkrētās valsts iekšējā likumdošana nepieprasa pasažierim citus ceļošanas dokumentus.
 • Pase un vīza, kas ielīmēta pasē, lai iebrauktu un/vai izbrauktu no valsts, kuras likumdošanā noteikts vīzu režīms, migrācijas karte.
 • Bērnu pase, bērna ceļošanas dokuments un vīza, kas ielīmēta pasē, lai iebrauku un/vai izbrauktu no konkrētās valsts, kuras likumdošanā noteikts vīzu režīms.
 • Braucot ar bērniem iespējama papildus ceļošanas dokumentu uzrādīšana, tādu kā dzimšanas apliecība, notariāli apstiprināta vecāku atļauja, apliecība par šķiršanos, tiesas lēmums utt. Minēto dokumentu esamību brauciena laikā nosaka tās valsts likumdošana, no kuras vai uz kuru brauc bērns.
 • Diplomātiskā pase, dienesta pase un vīza, gadījumā ja tas ir paredzēts Valsts likumdošanā vai šķērsojot tranzītvalstis. Atgriešanās apliecība (izdod konsulārā iestādē).

3.2.3. Ja pasažieris plāno šķērsot valstu robežas saskaņā ar īpašiem noteikumiem (vai ceļošanas dokumentiem), kas atšķiras no standarta robežas šķērsošanas procedūras ar kopēju pasažieru plūsmu, tad pasažierim vismaz 7 darba dienas pirms brauciena jāsaskaņo savs ceļojums ar pārvadātāju, sniedzot apstiprinājumu par robežas šķērsošanas iespēju.

3.3. Gadījumā, ja pasažieris neierodas biļetē norādītajā autobusa atiešanas vietā, brauciens vienā virzienā, ieskaitot pārsēšanos/autobusa maiņu, tiek atcelts un nauda par atcelto braucienu netiek atgriezta.

Netiek nodrošināta pasažieru, kuri nav ieradušies uz autobusa atiešanas vietu, meklēšana (ieskaitot pa telefonu) un/vai papildu gaidīšana pasažiera aizkavēšanās gadījumā.

3.4.1. Ierašanās un atiešanas laiku visām pieturvietām, kas nav galapunkti, var precizēt ECOLINES pārstāvniecībās, sūtot SMS saskaņā ar instrukciju uz biļetes, kā arī pārvadātāja mājaslapā, sadaļā Ceļo - Meklēt autobusu.

3.4.2. Maršruta laikā autobuss apstājas pieturvietās saskaņā ar kustību sarakstu, ņemot vērā neparedzētos apstākļus (skat. punktu 7.8.1.). Pieturvietas un to ilgumu paziņo autobusa šoferis vai stjuarte. Beidzoties noteiktajam laikam, autobuss dodas prom, bet pasažieris, kurš ir nokavējis, turpina maršrutu patstāvīgi. Nauda netiek kompensēta.

3.5. Bez maksas bagāžas nodalījumā drīkst pārvadāt līdz divām bagāžas vienībām, kuru katras vienības svars nepārsniedz 30 kg, un rokas bagāžu, kurai jāatrodas autobusa salonā pie pasažiera. Detalizēta informācija pieejama Bagāžas pārvadāšanas noteikumos.

3.6.1. Papildu bagāža tiek pārvadāta tikai tad, ja autobusa bagāžas nodalījumā ir brīva vieta, un par šo pakalpojumu tiek iekasēta papildu maksa. Vietas pieejamību bagāžas nodalījumā nosaka autobusa vadītājs pasažieru iekāpšanas brīdī, ņemot vērā kopējo pasažieru skaitu autobusā, pilsētu sadalījumu un citus faktorus. 

Pārvadātāji iesaka papildu bagāžu iepriekš saskaņot ar pārvadātāju/pārvadātājiem. Laika posmā no 15.05. līdz 15.09. un no 15.12. līdz 15.01. papildu bagāžas pārvadāšana ir ierobežota, tā tiek pieņemta tikai ar pārvadātāja rakstisku atļauju.

3.6.2. Pārvadātājam ir tiesības atteikt Pasažierim papildu bagāžas pārvadāšanu. Ja šajā gadījumā Pasažieris pieņem lēmumu atteikties no brauciena, stjuarte vai personāls anulē braucienu un veic atzīmi uz biļetes. Nav iespējams šādu biļeti nodot un par to saņemt kompensāciju.

Pasažierim ir tiesības noformēt jaunu braucienu ar atlaidi, izmantojot savu privāto profilu Lojalitātes sistēmā, saskaņā ar p.3.6.3.

3.6.3. Pasažieriem, kuri ir reģistrējušies Lojalitātes sistēmā, iesniegumu kopā ar apliecinošiem dokumentiem (biļete ar atzīmi par brauciena atteikumu papildu bagāžas dēļ) un ID kodu jāsūta uz e-pastu [email protected]

Pasažiera privātajā profilā 3 darba dienu laikā tiks ieskaitīta atlaide 90% apmērā no brauciena, kuru būs iespējams izmantot nākamā brauciena noformēšanai. Par papildu bagāžu iepriekš jāvienojas ar pārvadātāju. Šīs atlaides piešķiršana nenozīmē, ka ir saņemta piekrišana papildu bagāžas pārvadāšanai.

3.7.1. Pārvadātajs nes atbildību tikai par to bagāžas vai kravas vienību, kura ir tikusi pieņemta pārvadāšanai bagāžas nodalījumā, t.i., par kuru pasažierim ticis izsniegts dokuments (bagāžas uzlīme), kas apstiprina bagāžas vai kravas pieņemšanu. Gadījumā, ja bagāža ir tikusi nozaudēta pilnībā vai daļēji vai arī tai ir nodarīti bojājumi, Pārvadātajs ir atbildīgs tikai par atjaunošanas izdevumiem, ņemot vērā nolietojumu. Zaudējumu atlīdzības apmērs ir tāds, kā norādīts dokumentos un/vai citos lietiskos pierādījumos.

3.7.2. Pārvadātājs neuzņemas atbildību par jebkāda veida nodarīto kaitējumu lietām, kuras nav atļauts pārvadāt bagāžas nodalījumā saskaņā ar punktu 3.9.2., kā arī par trauslām, ātrai bojāšanai pakļautām, nepareizi iepakotām un vērtīgām mantām (nauda, dokumenti, elektroniskas un tehniskas ierīces utml.).

3.7.3. Pārvadātājs iesaka mantas ar lielu materiālo vērtību apdrošināt. Pārvadātājs neuzņemas atbildību par nenozīmīgiem vai virspusējiem piereģistrētās bagāžas bojājumiem, piemēram, tādiem kā nolauzti riteņi un rokturi vai nozaudētas drošības siksnas, kā arī sīkiem bojājumiem, tādiem kā griezumi, skrāpējumi, lūzumi un traipi, kas radušies amortizācijas rezultātā un izmantojot bagāžu brauciena laikā. Par rokas bagāžas drošību ir atbildīgs pasažiers pats.

3.7.4. Detalizēta informācija par bagāžas pārvadāšanu un tarifiem pieejama ECOLINES pārstāvniecībās, autobusos vai mājaslapā www.ecolines.net

3.8. Ja pasažieris ierodas uz reisu netīrā apģērbā, alkohola reibumā (ieskaitot alkoholisko dzērienu/narkotisko vielu lietošanas radītās sekas) vai citā stāvoklī, kas apdraud vai ierobežo pārējo pasažieru un/vai ekipāžas drošību, veselību un komfortu, uzvedas neadekvāti, agresīvi, aizdomīgi vai pasažierim nav robežu šķērsošanai nepieciešamo dokumentu, pārvadātājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt pārvadāšanas līgumu. Šajā gadījumā pasažierim tiek liegta iespēja izmantot šo braucienu. Stjuarte, vadītājs vai cits pārvadātāja pārstāvis atzīmē biļetē līguma laušanas iemeslu. Pretenziju gadījumā pasažierim ar šo biļeti jādodas uz ECOLINES pilnvaroto pārstāvniecību, kur konkrētais gadījums tiks izskatīts.

3.9. Reisa laikā pasažieriem aizliegts:

3.9.1. Pārvadāt dzīvniekus un putnus.

3.9.2. Pārvadāt cilvēka dzīvībai un veselībai bīstamas vielas un priekšmetus, kā arī vielas un priekšmetus, kas varētu bojāt citu pasažieru bagāžu.

3.9.2.1. Aizliegts pārvadāt:
jebkura veida ieročus (militāros, dienesta, civilos un citus), to sastāvdaļas un detaļas, ieskaitot antīkus,
vēsturiskus, suvenīru;
-munīciju ieročiem un patronas;
uzliesmojošus maisījumus un sprādzienbīstamas vielas;
- izstrādājumus, kas strukturāli līdzinās ieročiem (mājsaimniecības un rūpniecības izstrādājumi, maketi un modeļi, kas imitē ieroču,
munīcijas un priekšmetu izskatu, kuru postošā iedarbība ir balstīta uz degošu vielu izmantošanu,
sporta aprīkojumu, kas strukturāli līdzīgs ieročiem un munīcijai);
- preces (ierīces) un divējāda lietojuma tehnoloģijas, kuras var izmantot
ieroču un militārā aprīkojuma radīšanā, kā arī citiem mērķiem, kas apdraud dzīvību, veselību, īpašumu.

3.9.3. Lietot alkoholiskos dzērienus.

3.9.4. Smēķēt autobusa salonā un tualetē.

3.9.5. Ar savu uzvedību traucēt autobusa apkalpes darbu un radīt neērtības citiem pasažieriem.

3.9.6. Aizšķērsot eju starp sēdekļiem un novietot kājas uz sēdekļiem.

3.9.7. Gulēt uz sēdekļiem vai autobusa grīdas.

3.9.8. Lai nodrošinātu paša Pasažiera drošību, kā arī izvairītos no zaudējumu radīšanas citiem pasažieriem un transportlīdzeklim, ir aizliegts bez vajadzības autobusa kustības laikā pārvietoties pa salonu un stāvēt ejā.

3.10.1. Ja pasažierim reisa laikā rodas domstarpības ar valsts iestādēm vai ja pasažieris pārkāpj autobusa kārtības noteikumus, ekipāžai ir tiesības patstāvīgi izsēdināt pasažieri vai vērsties tiesībsargājošās institūcijās un rīkoties saskaņā ar to norādījumiem. Šādos gadījumos biļetes vērtība netiek atmaksāta.

3.10.2. Pasažierim ir pienākums kompensēt pārvadātajam zaudējumus, kuri radušies pasažierim ieceļojot galamērķa valsts (tranzītvalsts) robežā ar pārvadātāja transportlīdzekli, bez dokumentiem (pases un/vai vīzas vai tamlīzīgiem dokumentiem), kas dod tiesības ieceļot galamērķa valstī vai tranzītvalstī.

3.10.3. Pasažierim nepieciešams uzmanīgi attiekties pret autobusa aprīkojumu, nepieļaujot tā bojāšanu. Pasažieris nes materiālu atbildību par transportlīdzeklim nodarītiem zaudējumiem, un tā pienākums ir tos atlīdzināt.

3.10.4. Lai novērstu noziegumu vai identificētu apstākļus un/vai pārkāpuma izdarītājus, nodrošinātu pasažieru un ekipāžas, kā arī īpašuma drošību, ECOLINES autobusu salonos ir iespējams izvietot videonovērošanas sistēmas. Pārvadātājs apņemas izmantot, pārsūtīt un saglabāt saņemto informāciju tikai iepriekšminēto mērķu sasniegšanai.

3.11. Īpašie noteikumi:

3.11.1. Pasažieriem ar sēdvietu numuriem no 1 līdz 4 brauciena laikā ir obligāti jāpiesprādzējas.

3.11.2. Sēdvietās 1. - 4. tiesības sēdēt ir tikai tām personām, kas vecākas par 14 gadiem.

3.11.3. Bērni līdz 12 gadu vecumam tiek uzņemti autobusā tikai pieaugušo pavadībā.

3.11.4. / Atcelts 15.05.2018 /

3.11.5. Iegādājoties vienam pasažierim vairākas vietas, katra papildus vieta jāiegādājas par cenu, kas atbilst tarifa kategorijai "Pers >60, disabled, additional seat", citas atlaides netiek piemērotas.

3.11.6. /Atcelts 21.08.2017/

3.11.7. Iegādājoties biļeti autobusā, biļetes cena var atšķirties no cenas, kas tiek piedāvāta aģentūrās vai internetā. Uz biļetēm, kas iegādātas autobusā, neattiecas akcijas piedāvājumi un atlaides, kā arī tās netiek reģistrētas Lojalitātes sistēmā. Biļete autobusā tiek pārdota par standarta cenu.

4.1.1. Pārvadātājs ir atbildīgs tikai par pasažiera nogādāšanu biļetē norādītajā vietā. Veselības un bagāžas apdrošināšana jāiegādājas atsevišķi apdrošināšanas firmās.

4.1.2. Reisa laikā pārvadātājs var sniegt papildus pakalpojumus, kuru esamība vai iztrūkums atkarīgs no reisa virziena un tā ilguma. Maksas pakalpojumus (bufete), kā arī bezmaksas (stjuarte, video, tualete, gaisa kondicionieris, pledi, internets, strāva, kafijas aparāts, individuālā iebūvētā multimediju ierīce (bez austiņām) u.c. ).

4.1.3. Autobusu kustības grafikā nav paredzēts laiks Tax Free / Duty Free noformēšanai.

4.2.1. Visas sēdvietas autobusā ir vienlīdz komfortablas. Pārvadātājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma aizstāt autobusu, mainīt pasažiera vietu gadījumos, kad tiek mainīts autobuss, vai, ja vēlas nodrošināt pasažieru un/vai ekipāžas drošību un pēc iespējas maksimāli kvalitatīvu braucienu. Autobusa shēmai, iegādājoties biļeti, ir tikai informatīvs raksturs, iespējamas izmaiņas autobusa modelī, sēdvietu un eju izvietojumā.

4.2.2. Gadījumā, ja izgatavotājrūpnīca autobusā paredzējusi drošības jostas, pasažierim brauciena laikā jāpiesprādzējas.

4.3. Ja biļete ir iegādāta ar atlaidi, pasažierim brauciena laikā ir jābūt līdzi dokumentam, kas apliecina atlaides pamatotību. Ja maršrutā paredzētas atlaides īpašām vecuma grupām (bērni, jaunieši, personas virs 60 gadiem), atlaide tiek piemērota saskaņā ar vecumu pirmā brauciena laikā (turpceļā). Studentu biļetēm ar atlaidi apliecinošs dokuments ir ISIC karte. Gadījumā, ja nav dokumenta, kas apstiprinātu atlaides piemērošanas pamatotību, pasažierim jāiegādājas jauna biļete.

4.4.1. Ja biļetē reģistrētie dati neatbilst reisa parametriem (maršruts, izbraukšanas laiks, brauciena galapunkts, tarifa kategorija) vai dokumentiem, kurus pasažieris uzrāda, iekāpjot autobusā, pasažierim nav tiesību izmantot šo braucienu.

4.4.2. Biļetē tiek norādīts pasažiera pilns vārds un uzvārds (vārds un uzvārds bez saīsinājumiem, vārda pamazināmām formām jeb deminutīviem, pseidonīmiem) atbilstoši tam, kā dati tiek norādīti ceļošanas dokumentā. Ja prasība netiek izpildīta, pasažierim nav tiesību izmantot šo braucienu.

4.4.3. Šādos gadījumos (p. 4.4.1., p.4.4.2.) biļete tiek anulēta, nauda par biļeti netiek atmaksāta. Lai veiktu braucienu, pasažierim ir jāiegādājas jauna biļete ar pareizi norādītiem datiem.

4.5. Piemaksājot 10% no biļetes vērtības, ir iespējams mainīt Pasažiera vārdu un (vai) uzvārdu (ne vēlāk kā 24 stundas pirms pirmā brauciena), saglabājot pārējos parametrus (maršruts, galapunkts un tarifa kategorija). Šis pakalpojums ir pieejams tikai ECOLINES pilnvarotajās pārstāvniecībās. Biļetēm, kuras iegādātas, izmantojot Lojalitātes sistēmas biedra privāto profilu, nav iespējams mainīt vārdu un uzvārdu.

4.6. ECOLINES pārvadātāju apkalpotajos maršrutos (izņemot pārvadātājus “Ukrainskie Linii” un «AAZ TRADING-AUTOLUX» LLC) līdz pirmajam braucienam biļetē var mainīt izbraukšanas/ierašanās vietu viena maršruta ietvaros. Šis pakalpojums pieejams tikai ECOLINES pilnvarotajās pārstāvniecībās (izņemot Ukrainu). Ja izmainītais brauciens maksā dārgāk, pasažierim jāveic piemaksa, savukārt, ja brauciens ir lētāks, starpība izmaksāta netiek.  Iekāpšanas brīdī vai reisa laikā nav iespējams mainīt iekāpšanas/izkāpšanas pilsētu.

4.7. Nozaudētās biļetes ir iespējams atjaunot aģentūrā, kurā biļete iegādāta, atbilstoši šīs aģentūras noteikumiem. Nozaudētas biļetes ar atvērto datumu atjaunot nav iespējams. Atjaunotās biļetes nav iespējams nodot vai saņemt kompensāciju par neizmantotu braucienu, kā arī nav iespējams veikt datuma maiņu.

4.8. Ja pasažierim ir zināms biļetes numurs un drošības kods, biļeti bez maksas var izprintēt ECOLINES mājaslapā www.ecolines.net. Ja pasažierim nav tādas iespējas, tad biļetes dublikātu uz reisiem ar pārvadātāju ECOLINES (izņemot pārvadātāju 'Ukrainskie Linii" «AAZ TRADING-AUTOLUX» LLC) var saņemt pie stjuartes, vadītāja vai cita pārvadātāja pārstāvja, kā arī ECOLINES pilnvarotajās pārstāvniecībās (izņemot Ukrainu).

Ja bagāžas nav, pasažierim ir atļauts izmantot tikai elektronisko biļeti.

4.9. Mainīt izbraukšanas datumu uz citu iespējams ne vēlāk kā 24 stundas pirms vecā ceļojuma datuma, kas norādīts biļetē. Datuma maiņu var veikt jebkurā aģentūrā, kurā tiek tirgotas biļetes uz ECOLINES maršrutiem, kā arī mājaslapā www.ecolines.net. Ja biļetes cena maiņas brīdī ir lielāka par cenu, kas norādīta uz biļetes, pasažierim tiks piedāvāts apmaksāt jaunu biļeti. Internetā pirktajām biļetēm, vecās biļetes cena tiks atgriezta uz pircēja kontu. Aģentūrās pirktajām biļetēm nauda tiek atgriezta tirdzniecības vietā. ECOLINES pilnvarotajās pārstāvniecībās datuma maiņas pakalpojums ir bez maksas, citās aģentūrās par to var tikt iekasēta maksa atbilstoši šīs aģentūras noteikumiem. Veicot datuma maiņu telefoniski, pretenzijas par iespējamām kļūdām netiek pieņemtas.

4.10. Atvērtais datums.

4.10.1. Atvērtais datums iespējams tikai tām biļetēm, kuras iegādātas par standarta cenu, ieskaitot vecuma kategorijas atlaidi. Biļete ar atvērto datumu ir derīga 1,5 gadus, skaitot no biļetes iegādes datuma. Atvērt brauciena datumu var tikai ECOLINES pilnvarotajās aģentūrās un pārstāvniecībās.

4.10.2. Pirms iekāpšanas autobusā pasažierim ir jāreģistrē biļete ar atvērto datumu uz izvēlēto reisu. Pasažieri ar nereģistrētām atvērtā datuma biļetēm ECOLINES reisos netiek uzņemti.

4.10.3. Aizvērt biļetes datumu var veikt jebkurā aģentūrā, kurā tiek tirgotas biļetes uz ECOLINES maršrutiem, kā arī mājaslapā www.ecolines.net un mobilajā aplikācijā. Ja biļetes cena maiņas brīdī ir lielāka par cenu, kas norādīta uz biļetes, pasažierim tiks piedāvāts apmaksāt jaunu biļeti. Internetā pirktajām biļetēm, vecās biļetes cena tiks atgriezta uz pircēja kontu. Aģentūrās pirktajām biļetēm nauda tiek atgriezta tirdzniecības vietā.

4.11. Biļetēm, kuras iegādātas akciju laikā vai ar atlaidi, var tikt piemēroti sekojoši ierobežojumi: brauciena termiņš, iespēja mainīt brauciena datumu, iespēja mainīt brauciena laiku, iespēja atteikties no brauciena, iespēja mainīt pasažiera vārdu un uzvārdu. Dotie ierobežojumi tiek norādīti akcijas vai atlaides noteikumos, kā arī pašā biļetē. Atlaides un akcijas var darboties tikai atsevišķās valstīs vai maksājuma valūtās.

5.1. Atteikumu no brauciena var noformēt ne vēlāk kā 1.5 stundu līdz autobusa atiešanai. Ja brauciens netiek atteikts laicīgi, kompensācija par neizmantoto braucienu netiek aprēķināta. Pērkot biļeti abos virzienos, pasažierim ir tiesības atteikties no brauciena pilnībā (turp un atpakaļ) vai arī tikai no atpakaļbrauciena. Atteikties tikai no turp brauciena nav iespējams.

5.2. Atteikties no brauciena var:

5.2.1. Ierodoties aģentūrā, kurā biļete iegādāta.

5.2.2. Ārkārtas gadījumos (kad pasažierim nav iespējas ierasties aģentūrā, kur biļete tika iegādāta) atteikties no brauciena var Ecolines pilnvarotajās pārstāvniecībās.

5.2.3. Ne vēlāk kā 1.5 stundu pirms brauciena internetā www.ecolines.net sadaļā ''Atteikties no brauciena''. Atteikums skaitās noformēts pēc atbilstoši saņemta apstiprinājuma par izpildītu operāciju.

5.2.4. Ne vēlāk kā 1.5 stundu pirms brauciena, nosūtot SMS uz biļetē norādīto tālruni pēc biļetē norādītā parauga. Atteikums skaitās noformēts, saņemot SMS apstiprinājumu par izpildītu operāciju.

Par katru biļeti atsevišķi tiek nosūtīts ziņojums (SMS) ar atcelšanas kodu saskaņā ar norādījumiem uz biļetes.

5.2.5. Ne vēlāk kā 1.5 stundu pirms brauciena, izmantojot mobilo aplikāciju. Atteikums skaitās noformēts pēc atbilstoši saņemta apstiprinājuma par izpildītu operāciju.

5.3. Kompensācija par neizmantotu braucienu tiek izmaksāta:

5.3.1. Aģentūrā, kurā biļete iegādāta, uzrādot biļeti ar savlaicīgi noformētu atteikumu, kases čeku un personu apliecinošu dokumentu.

5.3.2. Kompensāciju var saņemt 6 mēnešu laikā pēc atteikuma veikšanas.

5.3.3. Par internetā iegādātām biļetēm kompensācija tiek pārskaitīta atpakaļ uz bankas kontu, no kura tika veikta apmaksa par biļeti, 15 darba dienu laikā. Valsts svētku dienu laikā kompensācijas pārskaitīšanas termiņš var būt garāks, no Pārvadātāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

5.3.4. Ja biļete bija iegādāta pa Yandex-naudu, tad kompensācija tiek atgriezta 15 dienu laikā, no brīža, kad administrātors ir saņēmis no klienta aizpildītu iesniegumu. Valsts svētku dienu laikā kompensācijas pārskaitīšanas termiņš var būt garāks, no Pārvadātāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

5.3.5. Kompensācija par biļetēm, kuras tikušas iegādātas internetā, izmantojot Baltkrievijas rubļus, caur WEB PAY, tiek pārskaitīta uz bankas kontu, no kura tika veikts maksājums par biļetēm, līdz 15 darba dienām, ja maksājums ticis veikts ar karti, ko ir izdevusi Baltkrievijas banka, un līdz 30 darba dienām, ja maksājums ticis veikts ar karti, kas izdota ārpus Baltkrievijas Republikas. Kompensāciju par biļetēm, kuras iegādātas, izmantojot elektronisko naudas sistēmu belgi/ АИС Расчет, var saņemt ECOLINES Baltkrievijas ofisā Minskā, Babrujskaja ielā 21, 3. telpā (ул. Бобруйская 21, пом.3), uzrādot pasi.

5.3.6. Biļetēm, kuras sagatavotas caur agregatoriem (autoostu lapas, BUSFOR, Infobus, Inbus un citas elektroniskās sistēmas), papildus ir spēkā partneru biļešu pārdošanas un atgriešanas kārtība un noteikumi.

6.1. Ja atteikums no brauciena ir noformēts vairāk nekā 24 h pirms autobusa atiešanas laika, tiek atmaksāti 70% no biļetes vērtības.

6.2. Ja atteikums no brauciena ir noformēts laika periodā no 24 stundām līdz 1.5 stundai līdz braucienam, tiek atmaksāti 50% no biļetes vērtības.

6.3. Ja atteikums no brauciena ir noformēts vēlāk nekā 1.5 stundu līdz braucienam un pēc autobusa izbraukšanas, kompensācija par neizmantotu braucienu netiek izmaksāta.

6.4. Ja biļetē norādītais atiešanas laiks tiek kavēts pārvadātāja vainas dēļ, pasažieris var atteikties no brauciena un, uzrādot biļeti ar noformētu atteikumu, saņemt 100% biļetes vērtības kompensāciju.

6.5. Ja reiss tiek atcelts pārvadātāja vainas dēļ, tiek kompensēti 100% biļetes vērtības kā arī tiešie izdevumi, kas saistīti ar nokļūšanu līdz autobusa atiešanas vietai, uzrādot izdevumus apstiprinošus dokumentus.

6.6. Gadījumā, ja biļetē norādītais pasažiera kontakttālrunis/ mobilais tālrunis izrādījies nepareizs un pa to nav bijis iespējams sazināties vai nosūtīt sms, pārvadātājs nenes atbildību par pasažiera iepriekšēju informēšanu par izmaiņām, kas saistītas ar reisa izpildi. Šādos gadījumos pasažiera pretenzijas netiek pieņemtas.

7.1.1. Pretenzijas par atkāpēm no kustības saraksta tiek izskatītas un kompensētas tikai tad, ja tās radušās pārvadātāja vainas dēļ.

7.1.2. Pasažieris nes pilnu atbildību par robežu šķērsošanai nepieciešamiem dokumentiem. Gadījumā, ja pasažieris netiek pielaists pie brauciena vai tika izsēdināts no autobusa brauciena laikā, nauda par braucienu netiek atgriezta un pretenzijas šajā gadijumā netiek izskatītas.

7.1.3. Pasažieris patstāvīgi un apzināti izvēlas izmantot bufeti (tostarp dzērienu sagatavošanu no kafijas automāta) autobusa kustības laikā. Pretenzijas pret pārvadātāju par aplietu vai sasmērētu apģērbu netiek izskatītas, un netiek piedāvāta jebkāda veida kompensācijas.

7.2.1. Pasažiera sūdzības un pretenzijas, kas saistītas ar braucienu (kopā ar biļetes kopiju un citiem apstiprinošiem dokumentiem), jāadresē konkrētā reisa pārvadātājam 90 dienu laikā pēc veiktā brauciena datuma. Iesniegums jāiesniedz pārvadātāja mājaslapā, sadaļā Info - Sūdzības. 

Lai būtu iespējams veikt rūpīgu, operatīvu iekšējo izmeklēšanu, noskaidrot negadījuma apstākļus, kā arī lai būtu iespējams novērst pamatotos trūkumus un jaunu trūkumu veidošanos, Pārvadātāji rekomendē sūdzības un pretenzijas iesniegt neilgi pēc brauciena.

7.2.2. Pārvadātāja adresi var uzzināt aģentūrā, kurā nopirkta biļete vai pārvadātāja mājas lapā www.ecolines.net. Par brauciena kvalitāti pilnībā atbild tas uzņēmums, kurš veicis konkrēto braucienu.

7.2.3. Ārkārtas situācijā ar sūdzību par pārvadātāju ECOLINES reisu (izņemot pārvadātāju “Ukrainskie linii”«AAZ TRADING-AUTOLUX» LLC) var vērsties kādā no ECOLINES pārstāvniecībām vai pa e-pasta adresi [email protected].

7.2.4. Pārstāvniecība, kas pieņem sūdzību un nododot to pārvadātāja firmai, nenes atbildību par pārvadātāja firmas sūdzības izskatīšanu un atbildes sniegšanu.

7.2.5. Sūdzības tiek izskatītas 90 dienu laikā no brīža, kad ir saņemti visi sūdzību pamatojošie dokumenti. Gadījumā, ja Pasažieris iesniedzis sūdzību un/vai tās apstiprinošos dokumentus valodā, kura atšķiras no firmas-pārvadātāja valsts valodas, tad pretenzijas izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts sakarā ar pretenzijas un/vai dokumentu tulkošanu, bet ne mazāk par 15 darba dienām.

7.2.6. Pārvadātājs ir tiesīgs uz pasažieru iesniegumiem, ierosinājumiem un jautājumiem atbildēt mutiski.

7.3. Gadījumā, ja autobusa atiešanas laiks tiek kavēts pārvadātāja vainas dēļ, bet pasažieris izvēlas izmantot braucienu, tad pretenzijas par atiešanas un pienākšanas laiku kavējumiem netiek pieņemtas. Ja pasažieris izvēlas neizmantot braucienu, jārīkojas saskaņā ar p. 6.4.

7.3.1. Gadījumā, ja reiss tiek atcelts pārvadātāja vainas dēļ un pasažieris piekrīt mainīt izbraukšanas datumu un izmantot braucienu vēlāk, pretenzijas attiecībā uz papildus izdevumu kompensēšanu netiek pieņemtas.

7.4. Piespiedu apstāšanās tehnisku problēmu dēļ reisa laikā:

7.4.1. Ja brauciens tiek pārtraukts reisa laikā pārvadātāja vainas dēļ, un ja pārvadātājs nevar nodrošināt pārsēšanos uz citu pārvadātāja autobusu, tad pasažierim, kurš atsakās no brauciena, tiek izmaksāta kompensācija par neveikto ceļu atbilstoši iegādātās biļetes vērtībai, vai pārvadātājs kompensē biļetes vērtību uz citu autobusu (vai vilcienu vietkaršu vagonā, ja šādā maršrutā autobuss nekursē) līdz pieturai, kas norādīta pārvadātāja biļetē.

7.4.2. Ja brauciens tiek turpināts un ierašanās pienākšanas vietā ir ar kavēšanos, kas ir ilgāka par 10 % no kopējā laika, kas paredzēts ceļam, pārvadātājs kompensē biļetes vērtības daļu, atņemot 10% kopējā laika, kas ir atbilstoša starpībai laikā starp plānoto un faktisko.

7.5. Pasažiera pienākums ir uzzināt visu sev interesējošo un nepieciešamo informāciju pirms biļetes iegādes, tajā skaitā, bet ne tikai informāciju par reisa izpildi, precīzu maršrutu, autobusā pieejamo servisu, nepieciešamajiem dokumentiem robežu šķērsošanai u.c. Šādu informāciju savas kompetences ietvaros mutiski vai rakstiski var sniegt klientu apkalpošanas darbinieks ECOLINES pilnvarotajās pārstāvniecībās.

7.6. Pasažiera pienākums ir pārbaudīt biļetē ievadīto datu pareizību uzreiz pēc tās saņemšanas. Pretenzijas par biļešu datu pareizību tiek pieņemtas tikai biļetes pirkšanas dienā. Vēlāk izmaiņas biļetes datos tiek veiktas tikai saskaņā ar šo noteikumu 4. punkta 5. vai 6. apakšpunktu.

7.7. 1.Neparedzētu apstākļu gadījumā pārvadātājam ir tiesības mainīt/atcelt braucienus, par to informējot pasažierus pa tālruni, kas norādīts biļetes iegādes brīdī (internetā iegādātajām biļetēm, e-pastā un/vai telefoniski).
7.7.2. Lai nodrošinātu labāku  apkalpošanu, kā arī gadījumos, kad pasažieris pieļauj sakaru trūkuma iespēju (telefons, e-pasts), ECOLINES pārvadātāji stingri iesaka ne agrāk kā dienu pirms brauciena doties uz ecolines.net sadaļu "Manu biļete" un atjaunināt brauciena informāciju.

7.8. Pārvadātājs nenes atbildību:

7.8.1. Par neiekļaušanos kustības grafikā, reisu atcelšanu un autobusa nokavētu ierašanos, kas notikusi nepārvaramu spēku ietekmē (laika apstākļi, satiksmes sastrēgumi, varas iestāžu darbības, robežu šķērsošanas u.c., kā arī pašu pasažieru darbības, kas ietekmē saistību izpildi) vai citu no pārvadātāja neatkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, tehniskas problēmas ar autobusu ceļā uz tā atiešanas vietu), kurus pārvadātājs, neskatoties uz veiktajiem darbiem nespēja paredzēt un novērst.

7.8.2. Par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies pasažieriem sakarā ar atkāpēm no kustības saraksta, izņemot gadījumus, kad tie radušies apzinātas firmas-pārvadātāja ļaunprātības vai nolaidības dēļ.

7.8.3. Par jebkādu pārsēšanos uz jebkādiem citiem transporta līdzekļiem, izņemot pārsēšanos, kas uzrādītas vienā ECOLINES biļetē. Ja atkāpju no kustības saraksta dēļ nevar tikt nodrošināta pārsēšanās ECOLINES maršrutos, ECOLINES nodrošina alternatīvu transporta veidu.

7.8.4. Par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies jebkuras privātpersonas (tai skaitā citu pasažieru, satiksmes dalībnieku vai ekipāžas) noziedzīgu darbību rezultātā.

7.8.5. Par pasažiera domstarpībām ar valsts iestādēm par dokumentiem (pasēm, vīzām, apdrošināšanu utt.) vai pasažiera bagāžas saturu.

7.8.6. Par autobusā atstātām, aizmirstām mantām. Autobusa salonā atrastās mantas tiek nodotas glabāšanā attiecīgā Pārvadātāja ofisā. Ja starp atstātajām mantām ir ātri bojājošies pārtikas produkti, tie tiek nekavējoties utilizēti. Ja mantu īpašnieks nepiesakās 1 mēneša laikā, mantas pāriet Pārvadātāja īpašumā. Par atstāto mantu (vairāk kā 3 dienas) glabāšanu un izsniegšanu īpašniekam, pārvadātājs ietur samaksu - 50 EUR apmērā.

8.1. Atsevišķu punktu darbība var tikt uz laiku apturēta bez iepriekšēja brīdinājuma, par ko liecina attiecīgs paziņojums uz biļetes.

8.2. Pasažieris ar biļeti, kurā ir dotais paziņojums, nevar atsaukties uz noteikumu punktu, kas bijis spēkā līdz īpašo nosacījumu stāšanās spēkā. Pretenzijas par šādām biļetēm netiek pieņemtas izskatīšanai.

8.3. Iekāpšana pieturās Riga / Airport, Riga (Juglas iela), Riga (Plavnieki-2), Salacgriva, Aizkraukle, Valmiera, Jekabpils, Bauska, Tallinn (Vana-Pääsküla), Parnu, Narva, Kohtla-Jarve, Panevezis ir iespējama TIKAI, ja pasažierim ir ieprekš iegādāta biļete.

8.4. Iegādājoties biļeti, Klients piekrīt tam, ka ECOLINES var izmantot Klienta e-pastu un telefona numuru mārketinga nolūkos, jo īpaši, lai nosūtītu Klientam komerciālu informāciju (bez maksas informāciju par atlaidēm un akcijām), ko ir radījis ECOLINES, izmantojot e-pastu vai SMS. 

8.5. Ja reisa atcelšanas iemesls ir nepārvaramas varas apstākļi (force majeure), tad visas biļetes, kas iegādātas uz atcelto reisu, paliek spēkā un tiek atkārtoti izdotas, pārformējot tās par biļetēm ar atvērtu datumu. Šādas biļetes nav atmaksājamas.

Force majeure (nepārvarama vara) šo noteikumu ietvaros arī nozīmē valsts institūciju lēmumus ierobežot satiksmi valstī un / vai starp valstīm (daļējs vai pilnīgs vietējās un / vai starptautiskās pasažieru satiksmes aizliegums).

Bagāžas pārvadāšanas noteikumi

 1. Noteikumos lietotie termini
 2. Vispārīgie noteikumi
 3. Bagāžas bezmaksas pārvadāšana
 4. Bagāža, par kuru jāpiemaksā
 5. Speciālās bagāžas pārvadāšana
 6. Tiesības atteikties pārvadāt

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. Bagāža – pasažiera mantas, kuras ir paredzētas nodošanai autobusa bagāžas nodalījumā.

1.2. Rokas bagāža – neliela izmēra, personīgai lietošanai paredzētas mantas, kuru izmērs nepārsniedz 45 cm х 35 cm х 20 cm un ar svaru līdz 5kg (virsdrēbes, sieviešu soma, ūdens pudele, lietussargs, klēpjdators, utt.).

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Pārvadājot bagāžu bagāžas nodalījumā, pārvadātājs ir atbildīgs tikai par bagāžas vienības esamību, bet neatbild par bagāžas viengabalainību un tās tehnisko stāvokli. Pārvadātājs neuzņemas atbildību par nenozīmīgiem vai virspusējiem bagāžas bojājumiem, pārsvarā tādiem kā nolauzti riteņi un rokturi, nozaudētas drošības siksnas, un sīkiem bojājumiem, tādiem kā griezumi, skrāpējumi, lūzumi un traipi, kas radušies amortizācijas rezultātā un izmantojot bagāžu brauciena laikā. Brauciena laikā par rokas bagāžu atbildīgs ir pats pasažieris.

2.2. Maksājot par papildus bagāžu, pasažieris saņem maksājuma kvīti, uz kuras pamata var saņemt stingrās uzskaites kvīti un kases čeku ECOLINES pārstāvniecībās. Bagāžu bez kvīts par apmaksu pārvadāt aizliegts.

2.3. Katrai bagāžas vienībai tiek uzlīmēta uzlīme ar bagāžas numuru, attiecīga uzlīme ar tādu pašu numuru tiek uzlīmēta arī uz pasažiera biļetes vai biļetes dublikāta.

2.4. Nododot bagāžu, pasažierim jāņem vērā, ka brauciena laikā pieeja personīgajām mantām, kas atrodas bagāžas nodalījumā, ir liegta.

2.5. Bagāža tiek izsniegta tikai uzrādot saņemto uzlīmi ar bagāžas numuru.

2.6. Pārvadātājs iesaka pasažierim savu bagāžu apdrošināt.

2.7. Par rokas bagāžas drošību reisa laikā, tajā skaitā pieturvietās un robežpunktos, atbild pats pasažieris.

2.8. Drošības nolūkos Pārvadātājs ir tiesīgs lūgt pasažierim uzrādīt bagāžas saturu. Gadījumā, ja pasažieris atsakās, Pārvadātājam ir tiesības atteikt pasažierim braucienu.

2.9. Bagāža bez pasažiera netiek pārvadāta.

2.10. Pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumos ir noteikti bagāžas maksimālie lineārie izmēri. Norādīto izmēru pārsniegšana nozīmē papildu maksu par bagāžu vai pārvadāšanas atteikumu.

3. Bagāžas bezmaksas pārvadāšana

3.1. Bezmaksas drīkst pārvadāt:

3.1.1. Rokas bagāžu, kurai jāatrodas autobusa salonā pie pasažiera. Rokas bagāža jānovieto zem kājām vai plauktā virs sēdvietas. Novietot rokas bagāžu autobusa ejā ir aizliegts.

3.1.2. Līdz 2 (divām) bagāžas vienībām, kuru katras vienības svars nepārsniedz 30 kg.

Šis apjoms dalās sekojošā veidā :

3.1.2.1. Vienā bagāžas vienībā, kuras lineārie izmēri nedrīkst pārsniegt 50 x 50 x 80 cm, ieskaitot riteņus, kabatas un rokturus.

3.1.2.2. Divās bagāžas vienībās, kuru katras vienības lineārie izmēri nedrīkst pārsniegt 65 x 30 x 45 cm, ieskaitot riteņus, kabatas un rokturus.

3.1.2.3. / Atcelts 01.03.2020. /

3.1.3. Pasažieriem bērniem – bērnu ratiņus (tikai saliktā veidā), ja netiek vesta cita bagāža.

3.1.4. Pasažieriem invalīdiem – invalīdu ratiņus (tikai saliktā veidā).

3.1.5. Pārgājienu mugursomu pārvadāšanai bagāžas nodalījumā ir ierobežots daudzums - uz vienu personu viena vienība. Nododot pārgājienu mugursomu pārvadāšanai, papildu bagāža netiek pieņemta bez iepriekšējas vienošanās ar pārvadātāju.

4. Bagāža, par kuru jāpiemaksā

4.1. Papildu bagāža tiek pārvadāta tikai tad, ja autobusa bagāžas nodalījumā ir brīva vieta, un par šo pakalpojumu tiek iekasēta papildu maksa. Vietas pieejamību bagāžas nodalījumā nosaka autobusa vadītājs pasažieru iekāpšanas brīdī, ņemot vērā kopējo pasažieru skaitu autobusā, pilsētu sadalījumu un citus faktorus.

Pārvadātāji iesaka papildu bagāžu iepriekš saskaņot ar pārvadātāju/pārvadātājiem (vismaz 5 darba dienas pirms brauciena).

4.1.1. Pārvadātājam ir tiesības atteikt Pasažierim papildu bagāžas pārvadāšanu. Ja šajā gadījumā Pasažieris pieņem lēmumu atteikties no brauciena, stjuarte vai personāls anulē braucienu un veic atzīmi uz biļetes. Nav iespējams šādu biļeti nodot un par to saņemt kompensāciju. Pasažierim ir tiesības noformēt jaunu braucienu ar atlaidi, izmantojot savu privāto profilu Lojalitātes sistēmā.

Pasažieriem, kuri ir reģistrējušies Lojalitātes sistēmā, iesniegumu kopā ar apliecinošiem dokumentiem (biļete ar atzīmi par brauciena atteikumu papildu bagāžas dēļ) un ID kodu jāsūta uz e-pastu [email protected]. Pasažiera privātajā profilā 3 darba dienu laikā tiks ieskaitīta atlaide 90% apmērā no brauciena, kuru būs iespējams izmantot nākamā brauciena noformēšanai.

Par papildu bagāžu iepriekš jāvienojas ar pārvadātāju. Šīs atlaides piešķiršana nenozīmē, ka ir saņemta piekrišana papildu bagāžas pārvadāšanai.

4.1.2. Gadījumā, ja autobusā ir brīva vieta, pasažierim ir iespējams pārvadāt ne vairāk kā 2 papildu bagāžas vienības. Vienas papildu bagāžas vienības lineārie izmēri nedrīkst pārsniegt 50 x 50 x 80 cm. Pārvadājot divas papildu vienības, katras vienības lineārie izmēri nedrīkst pārsniegt 65 x 30 x 45 cm, ieskaitot riteņus, kabatas un rokturus.

4.2. Par katru papildu bagāžas vienību no pasažiera tiek iekasēts 30 EUR skaidrā naudā (līdz 30 kg).Maksājuma gadījumā citā valūtā aprēķins tiek veikts pēc bankas kursa no ekvivalenta - EUR.

4.3. Par katru bagāžas vienību, kuras parametri pārsniedz 3.1.2.punktā noteiktos izmērus,no pasažiera tiek iekasēts 20 EUR skaidrā naudā. Maksājuma gadījumā citā valūtā aprēķins tiek veikts pēc bankas kursa no ekvivalenta - EUR.

4.4. Laika posmā no 15.05. līdz 15.09. un no 15.12. līdz 15.01. papildus bagāžas pārvadāšana ir ierobežota, tā tiek pieņemta tikai ar pārvadātāja rakstisku atļauju.

4.5. Iekāpjot autobusā un samaksājot maksu par papildu bagāžas pārvadāšanu vai tās gabarītu un svara pārsniegšanu,
pasažieris apliecina, ka ir saņēmis no pārvadātāja visu nepieciešamo informāciju par bagāžas nodevas apmēru un tās iekasēšanas pamatojumu.
Pasažierim ir tiesības pie iekāpšanas pieprasīt rakstiski (biļetē vai kvītī) dokumentēt bagāžas izmērus. Šo atzīmi dokumentē pārvadātāja darbinieks.
 

5. Speciālās bagāžas pārvadāšana

5.1. Sporta inventārs

Katram reisam ir noteikts sporta inventāra vienību skaits, tādēļ pasažieriem, plānojot ceļojumā līdzi ņemt sporta inventāru, par to ir jāinformē iepriekš.

5.1.1. Velosipēdi

5.1.1.1. Velosipēdus (saliktā un iepakotā veidā) pārvadāšanai pieņem ar rakstisku atļauju maršrutos Rīga – Tallina, Rīga – Tartu, Rīga – Viļņa, Rīga – Kaļiņingrada, Rīga – Minska, Rīga – Marijampole, Liepāja – Marijampole, Kaļiņingrada – Varšava, Kaļiņingrada – Gdiņa, Tallina - Sanktpēterburga. Pakalpojuma cena - 30 EUR. Šo pakalpojumu ir iespējams apmaksāt iepriekš ECOLINES pārstāvniecībās.

5.1.1.2. Velosipēdu pārvadāšanā citos maršrutos ir iespējama, ja ir panākta vienošanās ar Pārvadātāju par atsevišķu līgumcenu un ir iegūta rakstiska atļauja.

5.1.1.3. Saliktā un iepakotā veidā velosipēda lineārie izmēri nedrīkst pārsniegt 130 x 100 x 30 cm.

5.1.2. Cita veida sporta inventārs

Sporta inventāru pieņem pārvadāšanai tikai gadījumā, ja ir panākta vienošanās ar Pārvadātāju par atsevišķu līgumcenu un ir iegūta rakstiska atļauja.

Maksimālais līnijas izmērs nedrīkst pārsniegt 1,80 m.

5.1.3. Skūteri (giroskūteri, unicikli) un elektroskūteri

Skūterus un elektroskūterus pārvadāšanai pieņem tikai saliktā un iepakotā veidā un ar Pārvadātāja rakstisku atļauju.

/ Atcelts 01.03.2020. /

Ja lineārie izmēri iepakotam inventāram nepārsniedz izmēru 50 x 50 x 80 cm un 30 kg svaru, tad skūtera/ elektroskūtera pārvadāšanas izmaksas ir 20 EUR.

Ja vismaz viens no iepakotā inventāra lineārajiem izmēriem pārsniedz noteikto izmēru 50 x 50 x 80 cm vai inventāra svars ir virs 30 kg, pārvadāšanas izmaksas ir 30 EUR.

5.2. Mūzikas instrumenti

5.2.1. Mūzikas instrumenti, kas pārsniedz rokas bagāžas izmērus, tiek pieņemti pārvadāšanai tikai ar Pārvadātāja rakstisku atļauju. Ja mūzikas instrumenta izmēri pieļauj tā novietošanu autobusa salonā (ģitāra, čells u.tml.), tad Pasažierim ir jāapmaksā otra blakus esošā sēdvieta. Pieņemot lēmumu, nodot mūzikas instrumentu bagāžas nodalījumā (maksājums saskaņā ar punktu 4.2.), pasažieris pats uzņemas atbildību par instrumenta tehnisko stāvokli un iespējamiem bojājumiem transportēšanas laikā.

5.2.2. Ja viens pasažieris vai pasažieru grupa pārvadā vairākus mūzikas instrumentus, pārvadāšanas cena ir apspriežama.

6. Tiesības atteikties pārvadāt

6.1. Pārvadātājs nepieņem pārvadāšanai kravas nodalījumā lielgabarīta kravu : celtniecības materiālūs, automobiļu detaļas, mēbeles, sadzīves un elektrisko tehniku (ledusskapji, veļas mazgājamās mašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, elektriskās un gāzes plītis, TV, video un mūzikas sistēmas, u.c.).

6.2. Pārvadātājam ir tiesības atteikt pārvadāšanai bagāžu, ja:

6.2.1. Bagāžas saturs, struktūra, forma vai aromāts varētu apdraudēt, bojāt vai smērēt citu pasažieru bagāžu, autobusa salonu vai bagāžas nodalījumu, vai arī traucēt citiem pasažieriem vai ekipāžai.

6.2.2. Ekipāžai ir aizdomas, ka tās saturs radīs problēmas savlaicīgai robežas šķērsošanai.

6.2.3. Ja pasažieris atsakās maksāt papildus par bagāžu, kas pārsniedz atļauto daudzumu vai lineāros izmērus bezmaksas pārvadāšanai, un kliedz, raud, uzvedas izaicinoši vai jebkādā citā veidā izpauž emocionālā vai fiziskā veidā savu neapmierinātību apkalpei iekāpšanas laikā, kad tiek pieprasīta samaksa par papildus bagāžu vai tiek atteikta papildus bagāžas transportēšana.
 

 

Ceļošana pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām un invaliditāti

1.1. Šī noteikumu sadaļa attiecas uz ceļojumiem, kurus veic pārvadātāji SIA “Norma-A”, OU “Ecolines Estonia”, UAB “Transinesta”, Z.o.o. “Ecolines-Polska”. Maršrutos, kurus veic citi pārvadātāji zem ECOLINES vārda, ir iespējama savādāka kārtība. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzam sazināties laicīgi ar pārvadātāju, kurš veic konkrēto braucienu.

1.2. Autobusa salonā kā pasažieru sēdvietu var izmantot ratiņkrēslu, kas ir piemērots DIN EN12183 vai DIN EN12184 standartam un kas ir aprīkots ar bloķēšanas sistēmu saskaņā ar DIN 75078-2, kā arī kura izmēri nepārsniedz 67 cm platumu un 100 cm garumu, kopējais svars - 250 kg.

1.3. Ja ratiņkrēsls atbilst citiem standartiem, ir pielāgots vai tam ir individuāla konstrukcija, izmaiņām jābūt dokumentētām un ražotājam jāapstiprina, ka šo konstrukciju var izmantot kā sēdvietu autobusa salonā.

1.4. Balstoties uz autobusa konstrukcijas īpašībām, autobusa salonā kā pasažieru sēdvietu var izmantot tikai 1 (vienu) ratiņkrēslu.

1.5. Autobusa bagāžas nodalījumā neizjauktā veidā var pārvadāt 1 (vienu) iepakotu ratiņkrēslu, kura izmēri nepārsniedz: platums 65 - 67 cm, garums 100 - 120 cm, augstums 70 - 80 cm, svars līdz 200 kg.

1.6. Autoostas, autobusu stacijas un citas pasažieru iekāpšanas un izkāpšanas vietas, kā arī robežpunkti nav iekļauti pārvadātāju atbildībā. Pārvadātājiem ir pieejama ierobežota informācija par stāvokli pasažieriem, kuriem ir ierobežotas pārvietošanās spējas vai invaliditāte.

1.7. Transporta pakalpojumi var tikt veikti pa jebkuru pārvadātāja maršrutu Eiropas Savienības teritorijā. Braucieniem uz trešajām valstīm, kā arī ar pārsēšanos uz citu pārvadātāju autobusiem var būt ierobežojumi.

2. Pārvadātāja informēšana

A/ Laiks un informācijas iesniegšanas metode

2.1. Ja pasažiera ceļošanas iespējas ir ierobežotas, pasažieris nevar staigāt un ir jāizmanto ratiņkrēsls kā sēdvieta autobusa salonā, pasažierim vai viņa pārstāvim iepriekš par to ir jāinformē pārvadātājs ne vēlāk kā 7 dienas pirms brauciena uzsākšanas.

2.2. Ja pasažieris ar ierobežotām pārvietošanās spējām vai invaliditāti var patstāvīgi vai ar eskorta palīdzību iekāpt un izkāpt no autobusa, kā arī autobusā izmantot standarta pasažiera sēdvietu, tad pasažierim vai viņa pārstāvim par to ir jāinformē ne vēlāk kā 36 stundas pirms brauciena uzsākšanas.

2.3. Lai nodrošinātu ērtāku un drošāku pakalpojumu, var būt nepieciešams precizēt pasažiera sniegto informāciju, tādēļ rekomendējam sazināties ar pārvadātāju 7 - 10 dienas pirms plānotā brauciena.

2.4. Informējot pārvadātāju saskaņā ar p. 2.1. un/vai p.2.2., pasažierim vai viņa pārstāvim /eskortam ir jādodas darba laikā no plkst. 9:00 līdz plkst. 18:00 uz jebkuru ECOLINES pilnvarotas pārstāvniecības birojā.

2.5. Informācija par paredzēto reisu var tikt nosūtīta arī uz pārvadātāja informatīvo e-pastu. Elektroniski nosūtīta informācija tiek uzskatīta par saņemtu, sākot ar pirmās darba dienas plkst. 9:00 pēc pieteikuma nosūtīšanas vai pēc saņemta apstiprinājuma paziņojuma no pārvadātāja.

2.6. Ja pasažieris vai viņa pārstāvis ir informējis pārvadātāju par braucienu tikai pa tālruni, pretenzijas par iespējamām kļūdām netiek pieņemtas.

2.7. Atbildību par savlaicīgu informācijas nodošanu pārvadātājam par pasažiera ar invaliditāti ceļošanu uzņemas biļešu tirdzniecības aģentūra, kura saņēmusi pasažiera iesniegumu.

2.8. Informācija par braucienu, kura nodota biļešu tirdzniecības aģentūrā, tiek uzskatīta par pārvadātāja saņemtu tikai ar pārvadātāja rakstisku apstiprinājumu par saņemšanu.

2.9. Informējot pārvadātāju par paredzēto reisu, pasažierim jāņem vērā svētku dienas un laiks ārpus darba laika.

B/ Informācija no pasažiera

2.10. Pasažierim ir pienākums nodrošināt pārvadātāju ar sekojošu informāciju:

 • maršruts un plānotā brauciena datums;
 • biļetes kopija vai biļetes numurs (ja biļete jau ir iegādāta);
 • informācija par pavadoni /biļetes numurs (ja pasažieris ceļo ar kādu kopā);
 • vai pasažieris patstāvīgi vai ar citas personas palīdzību var iekāpt un izkāpt no autobusa;
 • vai pasažieris, neraugoties uz fiziskiem ierobežojumiem, var izmantot pasažiera sēdvietu salonā vai viņam ir nepieciešams ratiņkrēsls;
 • informācija par nepieciešamo palīglīdzekļu, ortopēdisko līdzekļu pārvadāšanu bagāžas nodalījumā un to izmēriem (piemēram, ratiņkrēsls, staigāšanas rāmis (tikai salocītā veidā) u.t.t.);
 • bagāžas vienību skaits, izņemot ratiņkrēslu;
 • kontakta tālruņa numurs.

2.11. Lai apstiprinātu, ka brauciena laikā ir nepieciešams suns-pavadonis, pasažierim ir jāiesniedz attiecīgie dokumenti, kas apliecina, ka suns ir apmācīts pavadīt neredzīgos vai personas ar invaliditāti.

2.12. Lai nodrošinātu drošu braucienu, pārvadātājam ir tiesības pieprasīt no pasažiera dokumentus, kas apliecina ratiņkrēsla atbilstību p. 1.2. un p. 1.3. standartiem. Ja krēsls neatbilst prasībām, tad to kā sēdvietu salonā nav iespējams izmantot un tiesības uz transportu zaudē savu spēku.

3.1. Pasažieris ar ierobežotām pārvietošanās spējām vai invaliditāti biļetes var iegādāties, mainīt un atteikt ar tādiem pašiem noteikumiem kā citi pasažieri.

3.2. Mainot brauciena datumu vai atsakoties no biļetes, pasažierim ar invaliditāti ir jāinformē pārvadātājs.

3.3. Gadījumos, kad tiek mainīts brauciena datums, iepriekšējā vienošanās par noteikto braucienu zaudē spēku. Informācija pārvadātājam par jauno brauciena datumu tiek nodota saskaņā ar p. 2. "Pārvadātāja informēšana".

3.4. Pavadonim, pavadot pasažieri ar ierobežotām pārvietošanās spējām vai invaliditāti (pārvietošanās ratiņkrēslā), tiek nodrošināta atsevišķa bezmaksas biļete.

3.5. Sunim-pavadonim (ar apliecinošu sertifikātu) tiek piešķirta atsevišķa bezmaksas vieta.

3.6. Ja pavadošā persona iesniedz dokumentus, kas pierāda vajadzību pastāvīgi pavadīt pasažieri, tad kompānija-pārvadātājs kā nemateriālas vērtības žestu var piedāvāt papildus atlaidi pavadošās personas ceļojumam. Pārvadātājam ir tiesības bez paskaidrojuma atteikt papildus atlaidi.

4.1. Uz pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām vai invaliditāti un viņu pavadoņiem attiecas visi punkti par pasažieru un bagāžas pārvadāšanu.

4.2. Ja pasažieris nav informējis pārvadātāju par savu braucienu un bagāžu (p. 2.), pārvadātājs centīsies izdarīt visu iespējamo, lai nodrošinātu ceļojumu, bet patur tiesības atteikt pasažierim braucienu, ja tiek uzskatīts, ka šis brauciens var ietekmēt pasažiera komfortu un drošību.

4.3. Pārvadātājam ir tiesības atteikt pasažierim ceļojumu vai ierosināt alternatīvas, ja pasažiera iepriekš sniegtā informācija būtiski atšķiras no faktiskā, proti, informācija par pasažieri, maršrutu un brauciena laiku, palīglīdzekļu izmēriem, nedeklarētu ratiņkrēslu utt.

4.4. Gadījumos, kad pasažieris nav sniedzis patiesu informāciju par viņa braucienu un bagāžu, pārvadātājs nevar garantēt brīvu vietu pasažiera palīglīdzekļiem bagāžas nodalījumā.

5.1. Pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadātājs iesaka ceļot kopā ar draugiem, ģimeni vai citiem pavadoņiem, kuri varētu palīdzēt, ja nepieciešams. Autobusiem ir garas distances starp pieturām, un mūsu komandai ne vienmēr būs iespējams apstādināt autobusu, lai palīdzētu pasažierim ar pārvietošanos pa salonu un pa kāpnēm, lai apmeklētu labierīcības.

 

 

Grozījumi noteikumos par pasažieru pārvadāšanu biļetēm, kuras iegādātas internetā

Biļetēm, kuras iegādātas internetā pēc 09/06/2016, ir spēkā vispārīgie pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumi, ja tie nav pretrunā ar papildus nosacījumiem. Ja informācija starp pasažieru pārvadāšanas noteikumiem un papildus nosacījumiem atšķiras, tad uz šīm biļetēm attiecas papildus nosacījumi.

Biļetēm piemēro sekojošas tarifu kategorijas:

 • Pieaugušie (19 - 59 gadi)
 • Bērni (0 - 12 gadi)
 • Jaunieši/ISIC (13 - 18 gadi, ISIC kartes īpašnieks)
 • Seniori/Invalīdi (virs 60 gadiem, invaliditātes apliecība)

Kompensācija par neizmantotajām biļetēm ( Pasažieru pārvadāšanas noteikumi, 6. nodaļa)

 • Iegādājoties biļetes ar 2 braucieniem, papildus "atlaide par 2 braucieniem" piemērojas abiem braucieniem.
 • Gadījumā, ja pasažieris atsakās no viena no braucieniem, pasažieris zaudē tiesības uz "atlaidi par 2 braucieniem". Tādā gadījumā atlikušais brauciens biļetē ir norādīts bez atlaides. Kompensācija par atteikto braucienu tiks aprēķināta, pamatojoties uz summas starpību starp kompensēto pirmo braucienu un standarta cenu.
 • Biļetēm, kuras iegādātas internetā līdz 09/06/2016, pirmā brauciena atteikšanas gadījumā piemēro procedūru pēc punkta 3.2. papildus nosacījumiem.
 • Pasažierim ir pienākums pārbaudīt biļetē norādītos datus uzreiz pēc biļetes saņemšanas. Ja līdz braucienam ir atlicis vairāk kā 24 stundas, pasažieris 12 stundu laikā, sākot no biļetes iegādes brīža, var anulēt biļeti un saņemt atpakaļ 100% no biļetes vērtību. Nauda tiek atgriezta saskaņā ar vispārējiem pasažieru pārvadāšanas noteikumiem (p.5.3.3.. 5.3.4., 5.3.5.). Šis noteikums neattiecas uz biļetēm ar atvērto datumu (OPEN DATE).

 

Privātuma Politika

1. Privātuma politika un atļauja izmantot datus

Jūsu personīgo datu aizsardzība ir mums ļoti svarīga. Tādēļ ECOLINES pievērš īpašu uzmanību personīgo datu aizsargāšanai un datu vākšanas, apstrādes un lietošanas laikā stingri ievērojot Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības un valstu tiesību aktus par datu aizsardzību.

Piekrītot Privātuma politikai, kas ir aprakstīta zemāk, Jūs piešķirat Ecolines viennozīmīgu, brīvprātīgas atļauju apkopot, apstrādāt un izmantot Jūsu personas datus ECOLINES sistēmā. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā brīdī.

2. Personīgo datu apkopošana, apstrāde un izmantošana.

ECOLINES izmantos saņemto informāciju, lai īstenotu ekonomiskās attiecības un savstarpējos norēķinus ar vislielāko cieņu un precizitāti.

Dati var tikt apkopoti sekojošiem iemesliem: biļešu iegāde un transporta pakalpojumu sniegšana, maksāšana par biļeti, rēķinu izrakstīšana, migrācija un muitas kontrole, administratīvās un juridiskās darbības, sistēmas uzturēšana un attīstīšana, programma lojāliem klientiem, darbs ar aģentiem un klientiem u.c.

Biļešu iegādei un transporta pakalpojumu sniegšanai mēs apkopojam šādus personas datus: vārds, uzvārds, pasažiera kontaktpersonas tālruņa numurs, e-pasta adrese (tiešsaistes pirkumiem).

Jūsu dati varētu tikt izmantoti, lai ar Jums varētu komunicēt, piemēram, lai nosūtītu pakalpojuma vai sistēmas ziņojumus, vēstules, reģistrācijas apstiprinājumu, informāciju par biļetēm u.c.

Dažreiz, lai izsniegtu biļeti, kuras maršruts paredz šķērsot robežu ar ES, ir vajadzīgi pases dati. Šos datus ECOLINES nesaglabā.

Maksājot par biļeti, izmantojot bankas karti, dati par maksātāja karti netiek ievadīti ECOLINES lapā. Maksājums tiek sagatavots un autorizēts SIA "Worldwide Latvia" (SIA "First Data Latvia") lapā.

Maksājot par biļeti, izmantojot maksājumu sistēmas, maksājuma dati netiek saglabāti.

Datus nepieciešamā daudzumā, lai izpildītu saistības un veiktu transportēšanu, var nodot pārvadātājiem.

Pamatotos gadījumos mēs paturam tiesības pārsūtīt klienta datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts aģentūrām un citām organizācijām, kas saistītas ar ceļojuma organizēšanu un kas var ietvert datu pārsūtīšanu ārpus ES. Gadījumos, kad klienta personas dati tiks pārsūtīti uz ārzemēm, ECOLINES darīs visu iespējamo, lai datiem nodrošinātu pienācīgu aizsardzības līmeni.

Personas datu apstrāde ir jebkura darbība, kas tiek veikta ECOLINES informācijas sistēmā un/vai personas datu failos, kas saistīti ar datu uzglabāšanu, atjaunināšanu, izmantošanu un dzēšanu.

3. Tiešā mārketinga un ziņu izplatīšana

Mēs varam izmantot informāciju, kuru Jūs esat mums nodevuši (piemēram, e-pasta adrese) mārketinga un komunikācijas nolūkiem, jo īpaši, lai informētu par dažādām akcijām un piedāvājumiem no ECOLINES pārvadātājiem. Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no šādas Jūsu datu izmantošanas.

ECOLINES nenodod personas datus trešajām pusēm reklāmas nolūkiem.

4. COOKIES (sīkfaili)

ECOLINES savā mājas lapā izmanto cookies - mazus teksta failus, kurus mūsu serveris pārraida Jūsu pārlūkprogrammai katru reizi, kad apmeklējat mājas lapu. Šie faili palīdz mums pielāgot vietni atbilstoši jūsu vajadzībām un palielināt izmantojamību.

Cookies var saglabāt vai ignorēt atkarībā no jūsu pārlūkprogrammas iestatījumiem.

5. Biedra privātais konts

ECOLINES lapā Jūs varat izveidot savu personīgo biedra kontu lojalitātes sistēmai, aizsargāts ar paroli. Kontā Jūs varat apskatīt pirkumu vēsturi, saņemt piedāvājumus no pārvadātāja u.c.

Obligātie lauki, kas atzīmēti ar zvaigznīti (*) satur personīgo informāciju, kas tiks izmantota ekskluzīvi konta izveidošanai un apstrādei.

Informācija (vārds, uzvārds) tiks izmantota, lai automātiski ievadītu datus turpmākajiem biļešu pirkumiem. Ja vēlaties, varat norādīt mobilā telefona numuru, kas tiks izmantots, lai nosūtītu informāciju situācijās, kad autobuss kavējas vai tiek mainīts maršruts.

6. Mobilā aplikācija ECOLINES

Mēs arī piedāvājam izstrādātu programmu ECOLINES biļešu iegādei mobilajās ierīcēs un planšetēs. Iegādājoties biļetes mobilajā aplikācijā, tiek piemēroti tie paši nosacījumi datu aizsardzībai, apstrādei un izmantošanai kā ECOLINES mājas lapā.

Token bankas kartes ātriem maksājumiem tiek glabātas tikai lietotāja ierīcē, ja tā ir brīvprātīga un nepārprotama piekrišana uzglabāšanai.

7. Datu drošība

Lai aizsargātu mūsu lapas un saistīto sistēmu lietotāja privātumu, mēs piedāvājam augsta līmeņa drošību.

Lai nodrošinātu drošu datu pārraidi tīklā, mēs izmantojam SSL (HTTPS) šifrēšanas protokolu.

Lai aizsargātu klienta intereses, mēs piedāvājam:

 • godīgu un likumīgu datu apstrādi,
 • datu apstrādi tikai atbilstoši noteiktajam mērķim un vajadzīgajam apjomam,
 • sava veida personas datu uzglabāšanu, kas nodrošina iespēju identificēt pasažieri jebkurā piemērotā laikā, kas nepārsniedz sākotnēji noteikto datu apstrādes mērķim paredzēto periodu,
 • personas datu precizitāti un tās savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

8. Saites uz trešo pušu vietnēm

Šī privātuma politika attiecas tikai uz ECOLINES mājas lapu. Tā kā mūsu lapā var būt saites uz citām interneta lapām, pirms datu norādīšanas ieteicams izlasīt šo lapu privātuma politiku. Mēs neesam atbildīgi par datiem, kas norādīti, apmeklējot citas vietnes.

9. Privātuma Politikas noteikumi un nosacījumi

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu lapas izmantošanas vai pievienošanās mūsu lojalitātes sistēmai, Jūs esat izlasījis un piekrītat Privātuma Politikas noteikumiem un nosacījumiem. Mēs paturam tiesības, ja nepieciešams, labot Privātuma Politikas galvenos noteikumus.

Lai atrisinātu visus jautājumus un problēmas, kas saistītas ar Privātuma politiku vai datu apstrādi, un, ja klients vēlas atteikties saņemt komerciālus paziņojumus vai pilnīgi izdzēst datus no viņa personīgā konta, lūdzam, sazinieties ar mums pa e-pastu [email protected].

Esi pirmais, kas uzzina par piedāvājumiem un akcijām