X
android apple

Informacje dla podróżujących

 

Niemcy:
Test może być wykonany najwcześniej 48h przed wjazdem do Niemiec . 
Zgłoszenia wjazdu do Niemiec należy dokonać na portalu http://www.einreiseanmeldung.de/.W przypadku technicznych problemów z elektroniczną rejestracją, można stosować papierową deklarację zastępczą.
Więcej informacji o podróży do Niemiec:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy

Litwa:
Test może być wykonany maksymalnie 72 godziny przed wjazdem na Litwę(PCR albo AT lub RAT). Test nie obowiązują w trzech przypadkach: dla podróżujących tranzytem, zaszczepionych (obydwie dawki) przeciw COVID-19 lub dla ozdrowieńców, którzy przechorowali w ciągu 90 dni przed przyjazdem na Litwę. Zgłoszenie wjazdu na Litwę należy dokonać na portalu: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form
Więcej informacji o podróży na Litwę:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/litwa

Łotwa:
Test może być wykonany (tylko test PCR!) nie wcześniej niż 72 godziny przed przybyciem do granicy łotewskiej lub wejściem na pokład przewoźnika pasażerskiego. Po wykonaniu tekstu, ale nie wcześniej niż 48 godzin przed przyjazdem na Łotwę zarejestrować się na stronie www.covidpass.lv.
Więcej informacji o podróży na Łotwę:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/otwa

Estonia:
Test może być wykonany (tylko test PCR!) nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą. Wszystkie osoby przyjeżdżające z Polski do Estonii obowiązuje 14-dniowa kwarantanna. 
Więcej informacji o podróży do Estonii:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/estonia

Czechy
Podróżni z Polski mogą wjechać na terytorium Czech wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (np. do pracy, na leczenie, z powodów rodzinnych, urzędowych), o ile posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa. Dla tych osób, przyjazd do Czech na okres powyżej 12h wymaga: wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego (https://plf.uzis.cz/) i okazania negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72h przed wjazdem lub antygenowego wykonanego nie później niż do 24h przed wjazdem, a następnie poddania się kwarantannie i powtórzenia testu w Czechach do 5 dni od wjazdu (https://www.mvcr.cz/mvcren/imgDetail.aspx?docid=22293714). Wyjazdy w celach turystycznych nie są możliwe. Wyjątkiem od tej zasady tj. zwolnieniem z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19 zostali objęci m. in.: ozdrowieńcy, którzy przechorowali COVID-19, nie mają oznak zachorowania i posiadają zaświadczenie od lekarza, o ile nie upłynęło więcej niż 90 dni od pierwszego pozytywnego testu PCR.
Więcej informacji o podróży do Czech:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/czechy

Białoruś
Od 22 października 2020 r. osoby (w tym obywatele RP) przyjeżdzające na Białoruś z Polski podlegają na terytorium Białorusi obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie.
Powyższy obowiązek nie dotyczy: kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego, załóg statków powietrznych, statków morskich, obsady pociągów międzynarodowych, osób przejeżdżających tranzytem przez Białoruś nie trwającym dłużej niż 24h, obywateli Białorusi, cudzoziemców i bezpaństwowców posiadających zezwolenie na pobyt na Białorusi, powracających z podróży służbowej.
Więcej informacji o podróży: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/bialorus

Rosja
Obywatele RP nie mogą wjechać na terytorium Federacji Rosyjskiej. Wyjątek od zakazu –informacje na : https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rosja
Po przyjeździe na terytorium Rosji podczas kontroli granicznej należy przedstawić negatywny wynik testu  PCR na wirus COVID-19 wykonanego nie wcześniej niż 3 dni do przyjazdu do Rosji
Więcej informacji o podróży: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rosja

Dowiaduj się o nowościach i atrakcyjnych promocjach jako pierwszy