X
android apple

Правила

Правила за превоз на пътници
Правила за превоз на багаж
Пътуване на пътници с ограничени възможности за предвижване и инвалидност
Допълнения към правилата за превоз на пътници за билети, закупени през интернет
Права на пътниците в съответствие с Постановление (eu) No. 181/2011.
Политика на конфиденциалност
Правила на други превозвачи (частни) :
Правила за превоз на пътници и багаж за превозвача "АВТОБУС-ТУР"
Ред за реализация на билети, правила за превоз на пътници и багаж (ООО "ААЗ Трейдинг-Автолюкс")

 

Правила за превоз на пътници

 1. Термини, използвани в правилата
 2. Действие на правилата
 3. Права и задължения на пътниците и превозвача при осъществяване на превоза
 4. Закупуване и връщане на билет, изменение на регистрираните в него данни
 5. Отказ от пътуване
 6. Компенсация за неизползван билет
 7. Ред за разглеждане на претенции
 8. Специални условия

1. Термини, използвани в правилата

1.1. Време на тръгване – местно време, посочено в билета като възможно най-ранното време за тръгване и което може да се измени на по-късно по независещи от превозвача причини.
1.2 Телефон на пътника - Телефонният номер на пътника, посочен при покупката на билета, връзката по който трябва да е достъпна по цялата територия, по която преминава маршрутът на автобуса. 

1.3. Отклонения от графика на движение (закъснение) - отклонение от графика на движение се счита превишаването на запланираното за пътуване време с 10%, но не по- малко от един час.

1.4. Отстъпка - понижение на цените, предоставяна на определени категории пътници, а също така в случаи на различни акции и особени случаи.

1.5. Багаж - вещи, предвидени за лично ползване от пътника, опаковани в чанти и куфари и предвижвани с този рейс в багажното отделение на автобуса. (Товар виж 1.10) .

1.6. Билет - договор между пътника и превозвача, даващ на пътника право да използва автобусното пътуване в съответствие с данните регистрирани в билета (име, фамилия на пътника; маршрут на пътуването; дата и време).

1.7. Цена на билета– стойността на превоза на Пътника по избрани параметри на пътуването към момента на неговото закупуване.Цената на билета представлява динамична величина  и в зависимост от различни фактори (сезонност, специални предложения, фактор на запълване, време на закупуване и др.) може да се изменя.

1.8. Пътуване - движение по маршрута в едно направление от начална до крайна точка (включително и смяна на автобуса/прекачвания).

1.9. Доверени представителства на ECOLINES - доверени фирми и филиали на ECOLINES, които представляват превозвача в Латвия (в Рига, Лиепа и Даугавпилс), в Литва (във  Вилнюс, Каунас и Мариямпол), в Естония (в Талин), в Русия (в Санкт-Петербург, Москва, Псков, Калининград), в Беларус (в Минск). Пълна контактна  информация на www.ecolines.net в раздела Контакти.

1.9.1. Превозвачи на ECOLINES- превозвачи, които в своята дейвост използват търговската марка ECOLINES, в Латвия- SIA” Norma-A”; в Русия- ООО «Амрон»; в Естония- OU “ Ecolines Estonia”; в Литва UAB “Transinesta” , в Полша «Ecolines Polska», в България "Ecolines Bulgaria" Ltd; в Беларусия «Автобус-Тур», в Украйна «Украински Линии».

1.10. Закъснение - виж. Отклонение от графика на движение.

1.11. Разписание - график на движение, съдържащ време, място и последователност на спирките по маршрута, а също така и дните и времето на осъществяване на пътуването.

1.12. Маршрут - установен път следван от автобуса между определени точки.

1.13. Превозвач - организация, предприемач, приел отговорността за превоз по поръчка, договор с пътника или на друго правно основание.

1.14. Пътник - физическо лице, използващо автотранспортно средство за пътуване и превоз на багаж, а също така и други услуги предлагани от превозвача в съответствие с договора (билета) или на друго правно основание.

1.15. Време на пристигане - ориентировъчно време на пристигане на автобуса в конкретен град, при отчитане на необходимото време за преминаването на съответния промеждутък от пътя, при съблюдаване на ПБДП и имайки в предвид пътните и други обстоятелства. Посоченото време на пристигане се явява местно време за конкретния регион. Времето на пристигане може да се измени по независещи от превозвача непредвидени причини.

1.16. Бонусна програма- /изключена от 2.10.2017/ виж Система за лоялност.

1.17. Редовни документи за пътуване - документи, позволяващи да се пресичат вътрешни и външни граници на страните, срокът на който не е изтекъл или не изтича по време на предполагаемото пътуване. За подробности виж. т.3.2.2.

1.18. Пътуване с отворена дата- заплатено право на Пътника да извърши пътуване по посочения в билета маршрут при условие, че на избрания ден съществува посочения маршрут, има свободно място в салона на автобуса, и цената в момента на затваряне на билета е равна  или по-ниска от цената посочена в билета.

 До момента на качване в автобуса, пътникът е длъжен да регистрира пътуването с открита дата за избрания рейс.

 До момента на качване в автобуса, пътникът е длъжен да регистрира пътуването с открита дата за избрания рейс.

1.19. Ръчен багаж - не големи вещи за лично ползване, не превишаващи размерите 45 см х 35 см х 20 см (от 01.06.2015.) и тегло от 5 кг (връхна дреха, женска чанта, бутилка вода, чадър, ноутбук и т.н.). Ръчния багаж се разполага под краката или на багажния рафт. За съхранението на ръчния багаж по време на рейса, в това число при спирки и граници, отговаря лично пътникът.

1.20. Прекачване - смяна на автобуса в рамките на едно пътуване.

1.21. Система за лоялност- разработена от превозвачите програма по предоставяне на допълнителни изгоди за пътниците (отстъпки, върнати пари, ваучери). По- подробно в раздел Система за лоялност.

1.22. Мобилно приложение на ECOLINES - разработено програмно обезпечение за закупуване на билети на ECOLINES от мобилни телефони и таблети.

2.1. Настоящите правила определят правата, задълженията и отговорностите на пътника и превозвача и се отнасят за международните автобуси на ECOLINES. За билети, закупени при акции, са възможни специални условия, за които пътника се информира отделно, и които са посочени в билетите, закупени при акциите. Ако в специалните правила е определен друг ред, в такъв случай трябва да се прилагат тези уточняващи правила.

2.2. В случай на внасяне в правилата за превоз на пътници на каквито и да е изменения, за билети, закупени по-рано, в сила остават правилата, действащи в момента на закупуване на билета.

2.3. Извадката от правилата, разположени на обложката на билета, или в билетите има само информационен характер. При възникване на спорни ситуации по въпроси свързани с прилагането на правилата между Пътник и Превозвач, следва да се придържат към пълния текст на посочените правила.

2.4. В случай, че която и да е точка от настоящите Правила противоречи на действащото законодателство и правови актове, то относно дадената точка действат правилата, предвидени в нормативните актове, при това другите точки от правилата остават действащи.

2.5. Действията на правилата за превоз на пътници на ECOLINES и багаж се разпространяват и за всички билети, закупени чрез мобилното приложение на ECOLINES. Отговорност за достоверността на информацията в билетите, реализирани чрез агресивни -сайтове (сайтове на автогари, BUSFOR, Infobus, Inbus и други електронни системи) носят посочените партньори в рамките на договорните отношения.

3.1. Пътникът е длъжен да пази билета (в това число и електронния) до края на пътуването и да го представя при поискване от службите за контрол и/или екипажа за повторна проверка.

3.2. Пътникът е длъжен да се яви на мястото за тръгване на автобуса, посочено в билета, и да се регистрира при стюардесата не по-късно, от 10 минути преди посоченото в билета време на тръгване (По подробно за редовните документи за пътуване виж.т. 3.2.2).

3.2.1. При качване в автобуса, пътникът е длъжен да представи редовни документи за пътуване. Пътникът е предупреден за това, че при отказ да представи документите или при липса на който и да е от документите, превозвачът има право едностранно да прекрати договора с пътника. Превозвачът има право също така да откаже пътуване, ако в екипажа на автобуса възникнат подозрения, че документите за пътуване на пътника могат да създадат проблеми с граничните служби и забавяне по-време на преминаване на границата.

3.2.2. Редовни документи за пътуване - документи, позволяващи да се пресичат вътрешни и външни граници на страните, срокът на годност на които не е изтекъл или не изтича по време на предполагаемото пътуване. Документите представляват: Паспорт или ID карта на гражданин на страна от ЕС за влизане и/или преминаване през територията на страни от ЕС, страни от Шенген или др. страни, ако вътрешното законодателство на страните не предвижда наличието в пътника на други документи за пътуване. Паспорт и виза, залепена в посочения паспорт - за влизане и/или преминаване през територията на страни, за които се прилага от законодателството на страната визов режим; миграционна карта. Детски паспорт, документ за пътуване на детето и виза, залепена в посочения паспорт- за влизане и/или преминаване, пребиваване на територията на страната, за която се прилага визов режим, установен от законодателството на страната. За преминаването с деца е възможно изискване на допълнителни документи за пътуване, а именно акт за раждане, нотариално заверено пълномощно от родителите, бракоразводно дело, решение от съда и т.н. Броят на тези документи зависи от законодателството на страната, от която или в която ще влиза детето. Дипломатически паспорт, служебен паспорт и виза, в случай, че това е предвидено от законодателството на крайните страни или страните през, които се преминава транзит. Свидетелство за връщане (оформя се от консулските отдели)

3.2.3. Ако се предполага, че пътника ще пресича държавни граници по особени правила (или документи за пътуване), отличаващи се от стандартната процедура за пресичане на граници от общия поток на пътници, то пътникът е длъжен да съгласува с превозвача своето пътуване не по-късно от 7 работни дни до пътуването, предоставяйки потвърждение за възможността за пресичане на границите.

3.3. Търсене на пътници неявили се за качване в автобуса (в това число  и  по телефона) и/ или допълнително изчакване на закъсняващи пътници не се предвижда.

3.4.1. Времето на пристигане и времето на тръгване за всички спирки, които не се явяват крайни точки, може да се уточни в представителствата на  ECOLINES, или изпращайки SMS, следвайки инструкциите в билета, а също така и на сайта на превозвача в раздел Пътуване- Намери моя автобус

3.4.2. Автобусът прави спирки по маршрута, съгласно разписанието, отчитайки непредвидените обстоятелства(виж.т.7.8.1). Продължителността на спирането се обявява от шофьора или стюардесата. При изтичането на това време автобусът тръгва, а закъснелите пътници продължават пътуването самостоятелно без компенсация за пътуването.

Безплатно се разрешава превозът на три единици багаж, теглото на всяка не трябва да превишава 30 кг, и ръчен багаж, който трябва да се намира в салона на автобуса при пътника. Подробна информация в Правилата за превоз на багаж.

3.5. Безплатно се разрешава за превоз до две единици багаж, теглото на всяка единица не трябва да превишава 30 кг и ръчен багаж, който трябва да се намира в салона на автобуса при пътника. Подробна информация в Правилата за превоз на багаж.

3.6. 1 Допълнителен багаж или товар се приема за превоз само при наличие на свободно място в багажното отделение на автобуса и срещу допълнително заплащане. Свободното място в багажното отделение се определя от шофьора при товарене на автобуса, имайки в предвид общото количество пътници в автобуса, разпределението по градове и други фактори. Превозвачите препоръчват  превоз на допълнителен багаж да се съгласува предварително. В периода от 15.05 до 15.09 и от 15.12 до 15.01 провозът на допълнителен багаж е ограничен, приема се за превоз само с писмено разрешение от превозвача.

3.6.2 Превозвачът има право да откаже на Пътника превоза на допълнителен багаж. В този случай ако Пътникът вземе решение да се откаже от пътуването, стюардесата или персонала отговарящ за качване в автобуса, анулират пътуването  и поставят забележка на билета на пътника. Такива билети не могат да се връщат и да получават компенсация.

Пътникът има право в личния си кабинет в Системата за лоялност, да оформи ново пътуване с отстъпка съгласно т.3.6.3

3.6.3. Пътници , регистрирани в Системата за лоялност, могат да изпратят на адрес [email protected]., заявка заедно с потвърждаващи документи (билет със забележка за отказ от превоза на допълнителен багаж) и ID кода.

В течение на  3 работни дни в личния кабинет на участника, на пътника ще бъде предоставена отстъпка в размер на 90% от стойността на пътуването, която той може да използва при оформянето на новото пътуване.

Превозът на допълнителен багаж трябва да се съгласува с превозвача предварително. Предоставянето на посочената отстъпка не означава, че е получено съгласие за превоза на допълнителния багаж. 

3.7. 1 Превозвачът носи отговорност, само за наличието на единиците багаж(или товар), който е приел за превоз, т.е. на пътника е бил издаден документ (багажна лепенка), подтвърждаваща приема на багажа или товара. В този случай, ако багажът е изгубен цялостно или частично, или на него е нанесена загуба, Превозвачът носи отговорност само за стойността за възстановяване, отчитайки амортизацията, в размер на такава стойност на загубата, която е посочена в документите и/или с помощта на други правни методи за доказателства.

3.7.2. Превозвачът не носи отговорност за нанасяне на каквато и да е загуба на вещи , които не се допускат за превоз в багажното отделение на автобуса , съгласно т. 3.9.2, а също така за удрящи се, бързоразвалящи се, неправилно опаковани, ценни (пари, документи, электронни и технически средства и т.д.) предмети.

3.7.3. Превозвачът препоръчва вещи, които са много ценни, да се застраховат. Превозвачът не отговаря за незначителни или повърхностни наранявания на зарегистрания багаж, в частност за счупени колела и дръжки, за загуба на колони за връзване и дребни повреди, такива като резки, надрасквания, зацапвания или петна, които са се появили в хода на обичайната амортизация и експлоатацията по време на пътуването. За съхранението на ръчния багаж отговаря лично пътникът.

3.7.4. По-подробна информация за превоза на багаж  и за тарифите е достъпна в представителствата на ECOLINES, в автобусите или на сайта www.ecolines.net

3.8. Ако пътникът се яви за качване в автобуса в мръсно облекло, в нетрезво състояние (включително последствия от употребата на алкохолни напитки / наркотични средства) или под друг вид заплашващ или ограничаващ безопасността, здравето или комфорта на другите пътници и/или екипажа, държи се неадекватно, агресивно, подозрително или не носи в себе си документи, необходими за пресичането на границите, превозвачът има право едностранно да развали договорът за осъществяване на пътуването. В този случай пътникът не се допуска до пътуване. Стюардесата, шофьорът или друг представител на превозвача отбелязва на билета причината за прекратяване на договора и пътник с такъв билет, в случай на претенции, се обръща към представителството на ECOLINES за разглеждане на конкретния случай.

3.9. По време на рейса на пътниците е забранено:

3.9.1. Превоз на животни и птици,

3.9.2. Да превозва, вещества и предмети, опасни за живота и здравето на човека, а също така и вещества и предмети, които могат да принесат вреда на имуществото и на другите пътници.

3.9.2.1. Забранени за превоз:
всякакви видове оръжие(бойно, служебно, лично и др.), неговите съставни части и компоненти, в това число антикварно, историческо, сувенирно;
-боеприпаси за оръжия и патрони;
-запалими смеси и взривоопасни вещества;
-конструктивно сходни с оружието изделия (изделия с лично-битови и промишлени цели, манекени и макети, имитиращи на външен вид оръжие, боеприпаси и предмети, поразяващото действие на които е основано на използването на запалими вещества, спортни снаряди, конструктивно сходни с оръжие и боеприпаси);
-стоки (устройства) и технологии с двойно назначение, които могат да бъдат използвани при създаването на въоръжение и военна техника, а също така и други цели, създаващи опасност за живота, здравето и имуществото.

3.9.3. Да пият алкохолни напитки.

3.9.4. Да пушат в салона и тоалетната на автобуса.

3.9.5. С поведението си да пречат на екипажа или да създават неудобства на другите пътници.

3.9.6. Да поставят краката си на седалките или да преграждат пътеките на автобуса.

3.9.7. Да лежат на седалките или на пода на автобуса.

3.9.8. С цел безопасност на самия Пътник, а също така за избягване причиняването на вреда на другите пътници и на транспортното средство се забранява по време на движението на автобуса предвижването в салона на автобуса и стоенето в проходите на автобуса.

3.10.1 Ако за пътника по време на пътуването възникнат проблеми с държавните инстанции, а също така ако пътникът нарушава правилата за превоз, екипажът на автобуса има право самостоятелно да свали дадения пътник от автобуса или да се обърне към правоохранителните органи и да действа съгласно техните указания. В такива случаи стойността на пътуването не се възстановява.

3.10.2. Пътникът е длъжен да възмести превозвача за загубите, възникнали поради пристигането на пътника на границите на страните по маршрута (транзитните страни) на транспортното средство на превозвача, без документ (паспорт и/или виза, друг документ), даващ правото за влизане в страната по маршрута.

3.10.3. Пътникът е длъжен да се отнася внимателно към оборудването на автобуса, недопускайки неговото нараняване. Пътникът носи материална отговорност за вредата причинена на транспортното средство и е длъжен да възмести Превозвача.

3.10.4. С цел предотвратяване на престъпления или установяване на обстоятелствата и/или лицата, извършили правонарушения, за обезпечаване безопасността на пътниците  и екипажа, а също така и съхранението на имуществата в салоните на автобусите на ECOLINES е възможно поставянето на системи за видеонаблюдение. Превозвачът се задължава да използва, предава и пази получената информация, само за изпълннение на по-горе посочените цели.

3.11. Особени правила:

3.11.1. Пътниците с номера на местата от  1 до 4 трябва да са с поставени колани

3.11.2. Местата с номера от 1 до 4 не могат да се заемат от пътници по-млади от 14 години.

3.11.3. Деца до 12 години се допускат до пътуване само при съпровождане от пълнолетно лице.

3.11.4. // изключен от 15.05.2018

3.11.5. При закупуването за един пътник на няколки места, всяко допълнително място е необходимо да се заплати по тарифа "Лица >60, инвалиди, допълнителни места", други отстъпки не се прилагат.

3.11.6. Закупувайки билет в автобуса, трябва да имате в предвид, че цената на билета може да се различава от цените, предлагани в агенствата или в интернет. За билети, закупени в автобусите, не се отнасят акционни предложения и отстъпки, а също така не се начисляват бонусни точки.

3.11.7.При закупуване на билет в автобуса, цената на билета може да се различава от цените, предлагани в агенствата или в интернет. За билети, закупени в автобуса, не се прилагат акционни предложения и отстъпки,_* а също така такива билети не участват в системата за лоялност. Продажбата на билети в автобуса се осъществява по стандартна тарифа.

4.1.1. Превозвачът носи отговорност, само за доставката на пътника в посочената в билета точка. Застрахователни полици за здраве и багаж могат да се оформят самостоятелно в Застрахователна компания.

4.1.2. По време на рейса, превозвачът може да оказва допълнителни услуги, наличието или отсъствието на които, зависят от направлението или дължината на рейса - платени (бюфет, телефон), безплатни (стюардеса, видео, тоалетна, климатик, одеяла, Wi-Fi, 220V, кафе апарат, индивидуален вграден мултимедиен екран (без слушалки) и т.н.)

4.1.3. Разписанието на движение на автобуса не предвижда време за оформяне на Tax Free.

4.2.1. Всички места в автобуса са еднакво комфортни.Превозвачът си запазва правото без предварително предупреждение, да смени мястото на пътника по причина на замяня на автобуса или желаейки да обезпечи безопасността на Пътниците и екипажа и или с цел максимално качествено осъществяване на превозите.
Схемата на автобуса при покупката на билета носи чисто информационен характер, възможни са изменения в модела на автобуса, в разположението на местата и проходите между тях..

4.2.2. В случай, че от завода - производител мястото в автобуса е оборудвано с колани за безопасност, Пътникът по време на движение на автобуса е длъжен да ги постави.

4.3. Ако билетът е закупен с отстъпка, по време на пътуването е необходимо да носите документ, подтвърждаващ обоснованото прилагане на отстъпката. Ако по маршрута са предвидени отстъпки за обособени възрастови групи (деца, младежи, лица по-възрастни от 60 години), то отстъпката се прилага в съответствие с възрастта към момента на първото пътуване (отиване). За студенти подтвърждение за билета с отстъпка се явява наличието на ISIC карта. В случай на отсъствие на документа, подтвърждаващ обосноваността на прилагане на отстъпката, пътникът има право да ползва пътуването, само след като осъществи доплащане до стандартната (без отстъпка) стойност на билета.

4.4.1. Ако данните, регистрирани в билета, не съответстват на параметрите на рейса (маршрут, време на тръгване, крайна точка на пътуване, направление и тарифна категория) или документите, представени от Пътника при качване в автобуса, то пътникът няма право да използва това пътуване.

4.4.2. В билета се посочва пълното име на пътника (име и фамилия без съкращения, умалително-ласкателна форма или псевдоними) съгласно данните посочени в документите за пътуване. Ако изискването не е изпълнено, то пътникът няма право да използва това пътуване.

4.4.3. Билетът  в тези случаи ( т.4.4.1, т.4.4.2) се анулира, парите за билета не подлежат на връщане. За осъществяване на пътуването, пътникът е длъжен да закупи нов билет с правилните данни.

4.5. При доплащане от  10 % от стойността на билета може да се промени името и (или) фамилията на Пътника (не по-късно от 24 часа до момента на първото пътуване), запазвайки останалите параметри (маршрут, крайна точка на пътуване, направление и тарифна категория). Тази услуга е достъпна само в представителствата на  ECOLINES .

В билети, закупени в личния кабинет на участника от Системата за лоялност, не може де се смени името и фамилията на пътника.

4.6. За пътувания с автобусите на превозвачите на ECOLINES Освен превозвачите «Украински Линии» и  ААЗ Трейдинг - Автолюкс преди момента на първото пътуване за билетите от един маршрут може да се промени точката на тръгване/пристигане. Тази услуга е достъпна само в представителствата на ECOLINES (освен в Украйна). Ако промененият билет е по-скъп, то пътникът е длъжен да доплати разликата, ако е по-евтин, то разликата не се връща. Смяната на градове за тръгване/пристигане по време на качване в автобуса или по време на рейса не се предвижда.

4.7. Загубените билети се възстановяват в агенствата, където те са закупени, в съответствие с правилата на агенствата. Билети с отворена дата не подлежат на възстановяване. Възстановени билети е невъзможно да се върнат и да се получи компенсация за неизползвано пътуване, също така не може да се промени датата на пътуване.

4.8. Ако на пътника е известен номера на билета и защитния код, то билетът безплатно може да се разпечата от сайта на ECOLINES www.ecolines.net . Ако пътникът няма тази възможност, то талон за качване в автобусите на превозвачите от ECOLINES (освен превозвача «Украински Линии», ААЗ Трейдинг - Автолюкс) може да получите при качване в автобуса от стюардесата, шофьора или представител на превозвача, а също така и в представителствата на ECOLINES (освен в Украйна). При липса на багаж се допуска наличието в пътника само на електронен билет.

4.9. Да се промени датата  на тръгване за нова дата може не по-късно от 24 часа до посочета в билета стара дата за пътуване. Смяната на дата за пътуване е възможна във всяко агенство продаващо билети за рейсовете на ECOLINES, а също така и на сайта www.ecolines.net.

Ако цената за пътуване към момента на смяната на дата е по-висока от посочената в билета, то на пътника ще му бъде предложено да заплати нов билет. За интернет-билети стойността на старото пътуване ще бъде възстановена по сметка на купувача. Стойността на старото пътуване за билети закупени в агенства, се възстановява в мястото на покупка.

 

Представителставата на  ECOLINES оказват услугата  по смяна на дата безплатно, другите агенства могат да изискват заплащане в зависимост от своите правила. При промяна на датата на пътуване по телефона, притенции за възможни грешки, произтичащи от регистрацията на билета, не се приемат.

4.10. Отворена дата.

4.10.1. Отворена дата на пътуване е възможна само за билет със стандартна стойност, включвайки и тарифната категория за възраст. Билет с отворена дата е действителен 1,5 година от датата на закупуване. Срокът на годност на билета е посочен в билета. Да отворите дата за пътуване може да извършите само в представителствата на ECOLINES.

4.10.2. До момента на качване в автобуса, пътникът е длъжен да регистрира пътуването с открита дата за избрания рейс. Пътници, притежаващи нерегистрирани билети с отворена дата за пътуване не се допускат до рейсовете на  ECOLINES.

.4.10.3. Затваряне на дата може да се извърши самостоятелно на сайта www.ecolines.net, чрез мобилната апликация, а също така във всяко агенство, продаващо билети за рейсовете на ECOLINES.

Ако цената на пътуването към момента на затварянето на билета е по-висока от цената посочена в билета, то на пътника ще бъде предложено за заплати нов билет.За интернет – билети, стойността на пътувване с открита дата ще бъде възстановена по сметката на купувача. Стойността за пътуване с открита дата на билета, закупен в агенство, се възстановява на мястото на покупка.

4.11. За билети, закупени при акции и/ или с отстъпка, могат да важат следните ограничения: срок за осъществяване на пътуването, възможност за смяна на датата на пътуване, смяна на времето на пътуване, възможност за отказ от пътуване, възможност за смяна на името и фамилията на пътника. Тези ограничения се посочват в условията на акциите или отстъпки и в самия билет. Отстъпките и акциите могат да важат само за отделни страни  или валути за плащане.

5.1 Отказ от пътуване трябва да се оформи не по-късно от 1.5 час преди тръгването на автобуса.При несвоевременен отказ от пътуване, компенсация не се изплаща.Купувайки двупосочен билет, пътникът има право на отказ от цялото пътуване(отиване и връщане) или от обратната посока, отказ от пътуване само на отиване е невъзможно.

5.2. Оформянете на отказ от пътуване може да направите:

5.2.1. В агентството от което сте закупили билета.

5.2.2. В екстрени случаи, когато пътникът не може да се яви за тръгване или в агенството от което е закупил билета, отказ от пътуване може да се извърши в представителствата на ECOLINES.

5.2.3. Не по-късно от 1,5 часа преди тръгването на автобуса в Интернет на сайта www.ecolines.net в раздел "Анулиране на билет". Отказът се счита за оформен след получаване на съответното потвърждение за извършената операция.

5.2.4. Не по-късно от 1,5 часа преди тръгването на автобуса, изпращайки смс на телефона, посочен в билета. Отказът се счита за оформен след получаване на телефона на съответното потвърждение (смс) за извършената операция. Съобщение (смс) с код за анулация съгласно инструкцията в билета се изпраща за всеки билет отделно.

5.2.5. Не по-късно от 1,5 часа преди тръгването на автобуса в мобилното приложение. Отказът се счита за оформен след получаване на съответното потвърждение за извършената операция.

5.3.1. В агентството в което е закупен билетът, при представяне на билета със своевременно оформения отказ, касовия бон и документ удостоверяващ самоличност.

5.3.2. Компенсацията може да се получи в рамките на 6 месеца от датата на оформяне на отказа.

5.3.3. Компенсация за билет, закупен през Интернет, се превежда на банковата сметка, от която е извършено плащането на билета до 15 работни дни. В случай на продължителни , държавни празници, срокът на връщане на компенсацията може да бъде увеличен по независещи от Превозвача причини.

5.3.4. Ако билетът е бил закупен с Яндекс-пари, в течение на 15 дни от момента на получаване от администратора на попълнено заявление от клиента. В случай на продължителни, държавни празници, срокът на връщане на компенсацията може да бъде увеличен по независещи от Превозвача причини.

5.3.5. Компенсация за билет, закупен в Интернет в белоруски рубли при покупка чрез WEB PAY или Easy Pay, се изплащат в офиса на ECOLINES Belarus на адрес: г. Минск, ул. Бобруйская 21, пом.3 при представяне на паспорт.

5.3.6 За билети, реализирани чрез агресивни сайтове (сайтове на автогари, BUSFOR, Infobus, Inbus и други електронни системи) допълнително важат Редът и Правилата на партньорите по реализиране на връщането на билета.

6.1. При отказ от пътуване по-рано от 24 часа до тръгването на автобуса се връща 70% от стойността на пътуването.

6.2. При отказ от пътуване в периода на време от 24 часа до 1.5 час от посоченото в билета време на тръгване се връщат 50% от стойността на пътуване.

6.3. При отказ от пътуване по-късно от 1.5 час до посоченото в билета време на тръгване, а също така и след тръгването на автобуса пари за неизползвано пътуване не се връщат.

6.4. Ако тръгването на автобуса се забави по вина на превозвача, пътникът има право да се откаже от пътуване и представяйки билета с оформен отказ, може да получи компенсация в размер на 100% от стойността на билета.

6.5. Ако рейсът е отменен по вина на превозвача, се връщат 100% от стойността на билета и компенсация за преките разходи до мястото на тръгване на автобуса при наличието на подтвърждаващи документи.

6.6. В случай, че контактният /мобилният телефон посочен от пътника в билета, се окаже неправилен и с него не може да свърже или да се изпрати смс, фирмата -превозвач сваля от себе си отговорността за информирането на клиента навреме за каквито и да е изменения, свързани с рейса. Претенции при такива случаи няма да се приемат.

7.1.1. Претенции за отклонение от графика на движение се разглеждат и подлежат на компенсация само в случаите, ако те са възникнали по вина на Превозвача.

7.1.2. Пътникът носи пълна индивидуална отговорност за неправилното оформяне на документите за право на пресичане на границите на държавите по маршрута. В случай на недопускане на пътника за пътуване или свалянето на пътника от автобуса по време на контрол, стойността на пътуването не се връща и претенции по този повод не се разглеждат.

7.1.3. Пътникът самостоятелно и осъзнато приема решение за ползване на бюфета ( в това число и приготвянето на напитки от апарата за кафе) по време на движението на автобуса. Претенции към превозвача по повод напръскани или изцапани дрехи не се разглеждат и не подлежат на каквато и да е компенсация.

7.2.1. Жалби и претенции от пътници относно пътувания (с копия на билетите и др. потвърждаващи документи ) трябва да бъдат адресирани към фирмата-превозвач, изпълняваща  дадения рейс в течение на 90 дни след датата на изпълнение на пътуването. Заявлението трябва да се подаде на сайта на превозвача в раздел Инфо-Жалби.

За извършване на щателно оперативно вътрешно разследване  и с цел изясняване на обстоятелствата по инцидента, а също така и за отстраняване на възможните обосновани недостътъци и недопускането на появата на нови такива, Превозвачите препоръчват жалбите и претенциите  да се изпращат в най-кратки срокове след пътуването.  

7.2.2. Адресът на превозвача може да научите в агенството, от което сте закупили билета или на сайта на превозвачите www.ecolines.net. Отговорността за качеството на пътуване напълно се отнася към фирмата-превозвач.

7.2.3. В краен случай, жалби за рейсовете на превозвачите на ECOLINES (освен за превозвача «Украински линии», ААЗ Трейдинг - Автолюкс) може да подадете във всяко представителство на ECOLINES или на електронен [email protected].

7.2.4. Представителството, приемащо претенцията и предаващо я на фирмата-превозвач, не носи отговорност за действията на фирмата-превозвач за разглеждането на заявлението и съдържанието на отговора.

7.2.5. Жалбите се разглеждат от фирмите- превозвачи в течение на 90 дни от момента на получаването им и всички подтвърждаващи претенцията документи. В случай,че тези претенции и/или потвърждащите документи на Пътника са на език , различаващ се от държавния език на фирмата-превозвач, то срокът за разглеждане на завлението може да бъде увеличен за срок, необходим за превода на заявлението и/или документите, но не по-малко от 15 работни дни.

7.2.6. На заявления, предложения и персонални въпроси на пътниците, превозвачът си остава правото да дава отговор в устен вид.

7.3. В случай, че тръгването по маршрута, се забавя по вина на превозвача, но пътникът реши да използва пътуването, претенции за забавяне на тръгването и пристигането не се приемат. Ако пътникът реши да не използва пътуването е необходимо да се действа в съответствие с точка 6.4.

7.3.1. В случай, че тръгването по маршрута се отменя по вина на превозвача, но пътникът се съгласява да премести датата на тръгване и да използва пътуването по-късно, то претенции за компенсации и възникнали допълнителни разходи не се приемат.

7.4. Принудителни спирания по технически причини по време на рейса:

7.4.1. В случай, че рейсът е прекъснат по вина на превозвача и превозвачът не може да обезпечи прехвърляне на друг автобус на превозвача, на пътникът при отказ от продължаване на пътуването се изплаща компенсацията за неизползваното разстояние в зависимост то стойността на закупения билет, или превозвача компенсира стойността на билета за друг автобус (или на билет за втора класа за влак, ако по маршрута не пътува друг автобус) до мястото на пристигане, посочено в билета на превозвача.

7.4.2. Допустимото забавяне на автобуса по пътя по вина на превозвача съставлява 10% от времето, предвидено по разписанието на движение. Ако забавянето по време на пътуването по вина на превозвача превишава допустимото, превозвачът изплаща на пътника компенсация за времето в път превишаващо допустимото .

7.5. Пътникът е длъжен да изясни цялата необходима и интересуваща го информация преди закупуването на билета в това число информация за: изпълнението на рейса, точния маршрут, достъпния сервиз в автобуса, необходимите документи за пресичане на граници и т.н.Такава информация, в рамките на своята компетенция, устно или писмено може да даде служителя по обслужване на клиенти в упълномощените представителства на ECOLINES.

7.6. Пътникът е длъжен да провери верността на посочените в билета данни веднага след получаването на билета. Претенции относно правилността на данните в билета се приемат само в деня на закупуване на билета. По-късно изменения в билета се извършват съгласно с точки 4.5 или 4.6 от настоящите правила.

7.7. 1. В случай на непредвидени обстоятелства Превозвачът да промени/отмени рейса, информирайки за това Пътниците по посочения по време на покупка телефонен номер (за билети , закупени през интернет, по имейл и/или по телефона).

7.7.2.С цел предоставяне на по-качествени услуги от превозвачите, а също така и в случаите, когато пътникът допуска възможност за отсъствие на връзка (телефон, имейл), превозвачите от ECOLINES настоятелно препоръчват на пътниците не по-късно от един ден преди пътуването да посетят раздела Моят билет в сайта ни и да обновят информацията за рейса.

7.8. Превозвачът не носи отговорност :

7.8.1. За отклонения от разписания, несвоевременно предоставяне на транспортно средство, възникнали вследствие на обстоятелства от непреодолима сила (включително, но не ограничивайки ги: времеви условия, задръствания ("тапи") на пътищата, действия на държавни органи, минаване на граници и т.н., а също така действия на самите пътници, влияещи за изпълнението на самите обстоятелства) или други обстоятелства (технически проблеми с автобуса по пътя към мястото на тръгване), които Превозвачът, въпреки предприетите мерки, не могат да се предвидят или предотвратят

7.8.2. За каквито и да е загуби, които са възникнали за пътника по причини на отклонение от графика за пътуване, с изключение на случаите на мълчаливо съгласие или съзнателно грубо неизпълнение на отговорностите на фирмата-превозвач.

7.8.3. За каквито и да е несполучливи прекачванията на каквито и да е видове транспорт по причини на отклонение от графика на движение, с изключение на случаите на прекачвания, които са посочени в билетите на ECOLINES. Ако пътникът не успява да пристигне на време за гарантираното прекачване, посочено в билета, ECOLINES обезпечава на пътника алтернативен вид транспорт.

7.8.4. За каквито и да е загуби, които са възникнали за пътниците в резултат на престъпна дейност на което и да е частно лице (в това число на други пътници, участници в движението или екипажа).

7.8.5. При проблеми, възникнали с пътника с държавни инстанции във връзка с документи (паспорт, визи, застраховки и т.н.) или от съдържанието на багажа на пътника.

7.8.6. За вещи, оставени или забравени в салона на автобуса. Намерените в салона на автобуса вещи се предават за съхранение в офиса на Превозвача, обслужващ конкретния рейс. Ако сред намерените вещи има бързоразвалящи се хранителни продукти, те веднага се подлагат на унищожение. Ако собственикът на вещите не се намери в рамките на 1 месец, вещите стават собственост на Превозвача. За съхранението на намерените вещи (повече от 3 дни) при предаванетто им на техния собственик се взима такса в размер на 50 EUR.

8.1. Действията на отделните точки от тези правила може да бъдат временно преустановени без предварително уведомяване, за това свидетелства съответния надпис на билета.

8.2. Пътник с билет, на който има такъв надпис, не може да се уповава на точка от правилата, действаща до въвеждането на специалните условия. Претенции за такива билети не се приемат за разглеждане.

8.3. Качването на пътници на спирките Рига / Летище, Рига (Juglas iela), Рига (Plavnieki-2),Салакгрива, Айзкраукле, Валмиера, Яакабпилс, Бауска, Tallinn (Vana-Pääsküla), Парну, Нарва, Кохтла-Яарве и Паневежис се извършва САМО при наличие на предварително закупен билет .

8.4. Специални условия Закупувайки билет, Клиентът признава, че ECOLINES може да използва и-мейла и телефона на клиента за маркетингови цели, в частност, за изпращане на Клиента на търговска информация (безплатна информация за отстъпки и акции),изходящи от ECOLINES по електронна поща или SMS

8.5 Ако причина за отмяна на рейса са станали обстоятелства от непродолим характер (форс-мажор), то всички закупени за отменения рейс билети остават действащи и се преоформят на билети с отворена дата. Такива билети не подлежат на връщане.

Под обстоятелства от непреодолим характер в рамките на тези правила се подразбират също така решенията на държавните органи за ограничаване вътрешните движения в страната и /или между страните (частична или пълна забрана за осъществяване на вътрешни и /или международни пътнически превози).

 1. Термини, използвани в правилата
 2. Общи правила
 3. Безплатен превоз на багаж
 4. Багаж, за който трябва да се доплаща
 5. Превоз на особен багаж
 6. Право на отказ от превоз

1.1. Багаж – вещи на пътника, предвидени за превоз в багажното отделение на автобуса.

1.2. Ръчен багаж- неголеми вещи за лично ползване, не превишаващи по размери 45 см х 35 см х 20 см и тегло 5 кг (връхна дреха, дамска чанта, бутилка вода, чадър, ноутбук и т.н.).

2. Общи правила

2.1. При превоза на багаж в багажното отделение на автобуса, превозвачът носи отговорност само за наличието на единиците багаж, но не гарантира съхранението на неговата цялост и работоспособност. Превозвачът не носи отговорност за незначителното или повърхностно нараняване на багажа, в частност за счупени колела или дръжки, загубени колани за връзване или частични повреди, такива като прорези, драскотини, огъвания или петна, които се появяват в хода на нормалната експлоатация и употреба по време на пътуването. За съхранението на ръчния багаж отговорност носи самият пътник.

2.2. При заплащане на допълнителен багаж на пътника се издава квитанция за плащане, на основание на която пътникът може да получи финансов документ с касов бон в представителствата на ECOLINES. Превоза на допълнителен багаж без квитанция за плащане е забранен.

2.3. На всяка единица превозван багаж се залепва лепенка с номер, съответстваща лепенка със същия номер се залепва на билета или на дубликат на билета на пътника.

2.4.Предавайки багажа си, пътникът трябва да има предвид, че по протежение на целия рейс достъпът до личните вещи в багажното отделение е невъзможен.

2.5. Връщането на багажа на пътника се извършва само при представяне от пътника на съответната багажна лепенка.

2.6. Превозвачът препоръчва на пътника преди пътуване да застрахова своя багаж.

2.7. За съхранението на ръчния багаж по време на рейса, в това число по време на спиранията или преминаването на границите, отговаря лично пътникът.

2.8. С цел безопасност при поискване от Превозвача, пътникът е длъжен да представи на Превозвача съдържанието на своя багаж. В случай на отказ Превозвачът има право да не допусне до пътуване дадения пътник.

2.9. Багаж без пътник не се превозва.

2.10. В правилата за превоз на пътници и багаж са определени максималните линейни размери на багажа. Превишаването на посочените величини води до допълнително заплащане за превоза на багаж или до отказване на превоз.

3. Безплатен превоз на багаж

3.1. Безплатно се разрешава да се превозва:

3.1.1. Ръчен багаж, който трябва да се намира в салона на автобуса при пътника. Ръчния багаж се разполага под краката или на багажния рафт. Забранено е разполагането на ръчен багаж в проходите на салона на автобуса.

3.1.2. До 3-и (три) единици багаж, теглото на всяка единица не трябва да превишава 30 кг.

Обемът се разпределя по следния начин:

3.1.2.1. За 1-на (една) единица багаж линейните размери трябва да не превишават 50*50*80 см вкючително колела, джобове и дръжки.

3.1.2.2. За 2-е (две) единици багаж линейните размери на всяка единица  не трябва да превишават 65*30*45 см, включително колела, джобове и дръжки.

3.1.2.3. За 3-и (три) единици багаж линейните размери не трябва да превишават 20*55*60 см.

3.1.3. На пътници – деца при липса на друг багаж се разрешава безплатния превоз на детска количка (само в сгънат вид).

3.1.4. На пътници – инвалиди се разрешава безплатен превоз на инвалидна количка (само в сгънат вид).

3.1.5. Превозът на туристически раници в багажното отделение е ограничен, на не повече от една единица за един пътник. В случай на превоз на турестическа раница, допълнителен багаж без предварително оформено съгласие с превозвача не се приема за превоз.

4. Багаж, за който трябва да се доплаща

4.1. Допълнителен багаж се приема за превоз само при наличието на свободно място в багажното отделение на автобуса и за отделно заплащане. Свободното място в багажното отделение се определя от шофьора при качване, вземайки под внимание общото количество пътници в автобуса, разпределени по градове и други фактори. Превозвачите препоръчват при превоз на допълнителен багаж това да съгласуват  с превозвача/ превозвачите своевременно (не по-малко от 5 работни дни до пътуването).

4.1.1. Превозвачът има право да откаже на пътника превоза на допълнителен багаж. В този случай, ако пътникът вземе решение да се откаже от пътуване, стюардесата отбелязва това на билета и пътник с такъв билет има право доплащайки 10% от стойността на билета, да смени датата на пътуване. Тази услуга е достъпна само в представителствата на ECOLINES. Такива билети не може да бъдат върнати и да се получи компенсация за тях. Пътници, регистрирани в Системата за лоялност, може да изпратят заявката заедно с потвърждаващите документи  (билет със забележка) и ID кода на адрес [email protected]. В течение на 3 работни дни в личния кабинет  на участника, на пътника ще бъде предоставена отстъпка от  90% от стойността на пътуването, която той може да използва при оформянето на новото пътуване.

4.1.2. При наличието на свободно място в автобуса може да се превозва не повече от 2 единици допълнителен багаж на пътник. В случай на една единица допълнителен багаж линейния размер не трябва да превишава 50*50*80 см, за две едници линейният размер на всяка единица не трябва да превишава 40*50*50 см. 65*30*45 см, включително колела, джобове и дръжки.

4.2. За всяка допълнителна единица багаж пътникът заплаща в брой сумата от 30 EUR (до 30 кг). В случай, че се заплаща в друга валута, разчетът се извършва спрямо курса на банката към еквивалента – EUR.

4.3. За всяка единица багаж, параметрите на която превишават размерите посочените в т. 3.1.2 , пътникът заплаща в брой сумата от 20 EUR. В случай, че се заплаща в друга валута, разчетът се извършва спрямо курса на банката към еквивалента – EUR.

4.4. В периода от 15.05 до 15.09 и от 15.12 до 15.01 превозът на допълнителен багаж се ограничава, приема се само срещу писмено разрешение от превозвача.

5. Превоз на особен багаж

5.1 Спортен инвентар

На всеки рейс се приема ограничено количество комплекти спортен инвентар, за това пътници, планиращи да превозват спортен инвентар, трябва предварително да съгласуват тази услуга с Превозвача.

5.1.1. Велосипед

5.1.1.1. Велосипеди (в събран и опакован вид) се приемат с писмено разрешение за превоз за линиите Рига – Талин, Рига – Тарту, Рига – Вилнюс, Рига – Калининград, Рига – Минск, Рига – Мариямпол, Лиепа – Мариямпол, Калининград – Варшава, Калининград – Гдиня, Талин – Санкт-Петербург. Стойността на услугата е 30 EUR. Услугата може да се заплати предварително в представителствата на ECOLINES. В случай на заплащане в друга валута разчетите се извършват спряма банковия курс към еквивалента – EUR.

5.1.1.2. За други маршрути велосипеди се приемат за превоз само с писмено разрешение от Превозвача по договорна цена.

5.1.1.3. Линейните размери на сгънатия и  упакован велосипед не трябва да превишават 130*100*30 см

5.1.2. Друг спортен инвентар

Спортен инвентар се приема за превоз в багажното отделение само с писмено разрешение на Превозвача по договорна цена.

Максималния линеен размер не трябва да превишава 1.80 м.

5.1.3. Скутер (гирборд, моноколело) и електроскутер. Скутери и електроскутери се приемат за превоз само в сгънат и опакован вид с писмено разрешение на превозвача. //Отменен от 1 март 2020 года// Ако в багажното отделение на автобуса, пътникът превозва в качеството на багаж само сгънат и опокован скутер/електроскутер, или общият превозван багаж, включително посочения инвентар, не превишава количеството и размера на багажа, безплатно разрешен за превоз (виж. т. 3.1.2), то писмено разрешение на превозвача не е задължително. Ако линейните размери на опакования инвентар не превишава по размери 50*50*80 см, и тегло 30 кг, то стойността на превоз на скутера/ електроскутера е 20 EUR. Ако дори един от линейните размери на опакования инвентар превишава зададените размери 50*50*80 см, или теглото е по-високо от 30 кг, то стойността на превоза е 30 евро.

5.2. Музикални инструменти

5.2.1 Музикални инструменти размерите на които превишават посочените в т. 1.2. размерите на ръчен багаж, се приемат за превоз само с писмено разрешение на Превозвача. Ако размерите на музикалния инструмент му позволяват да се помести в салона на автобуса (китара, виолончело и т.н.), то в такъв случай пътникът е длъжен да заплати второто място до него. Ако пътника вземе решение да предаде музикалния инструмент в багажното отделение, то той поема отговорността за съхранението и работното състояние на инструмента. Превоза на музикалния инструмент в багажното отделение на автобуса, пътника заплаща съгласно т. 4.2.

5.2.2. В случай на превоз на няколко музикални инструмента от един пътник или от група пътници, цената за превоза се договаря.

6. Право на отказ от превоз

6.1. Превозвачът не приема за превоз в багажното отделение и салона на автобуса свръхгабаритен товар: строителни материали, автомобилни резервни части, предмети, мебели, битова и електротехника, включително всякакви хладилници, перални и съдомиялни машини, электрически и газови печки, телевизори, видео и музикални устройства и т.н.

6.2. Превозвачът има право да откаже превоз на багаж или ръчен багаж, ако:

6.2.1. Съдържанието, структурата, формата, състоянието или миризмата на багажа или ръчния багаж могат по-какъвто и да е начин да повредят багажа, ръчния багаж или дрехите на другите пътници, салонът на автобуса или багажното отделение, а също така могат да пречат на пътниците или екипажа на автобуса.

6.2.2 Ако екипажа на автобуса има подозрения, че съдържанието на багажа или ръчния багаж на пътника могат да предизвикат забавяне по време на преминаване на границите.

6.2.3. Ако пътникът, се отказва да доплати за багаж, превишаващ количеството или размерите , утвърдени за безплатен превоз, крещи, плаче, държи се предизвикателно или по какъвто и да е емоционален или физически начин изразява своето недоволство към екипажа при качване в автобуса по повод доплащането или отказа от такова.

 

Пътуване на пътници с ограничени възможности за предвижване и инвалидност

1. Изключения и ограничения

1.1. Този раздел от правилата се отнася за пътувания с превозвачи SIA “ Norma-A”, OU ” Ecolines Estonia”, UAB “Transinesta”, Z.o.o. “Ecolines-Polska”.

За маршрутите на другите превозвачи, изпълнявани под знака на  ECOLINES, е възможен друг ред. За по-подробна информация е необходимо предварително да се обръщате директно към превозвача, осъществявайки конкретно пътуване.

1.2. В салона на автобуса в качеството на пътническа седалка могат да се използват инвалидни столове съответстващи на стандарта DIN EN12183 или DIN EN12184, оборудвани със система за закрепване по стандарта DIN 75078-2, а също така размерите им не трябва да превишават ширина 67см, дължина 100 см, общо тегло – 250 кг.

1.3. Ако инвалидният стол отговаря на други стандарти, или има индивидуална конструкция, то в такъв случай измененията трябва да бъдат документирани и  подтвърдени от производителя, че конкретната конструкция може да бъде използвана в качеството на място за сядане в салона на автобуса.

1.4. Изхождайки от конструктивните особености на автобусите, в салона на автобуса в качеството на пътническа седалка може да се намира само 1 (един) инвалиден стол.

1.5. В багажното отделение на автобуса в събрано състояние може да се превозва 1 (един) опакован инвалиден стол, размерите на който не трябва да превишават следните размери: ширина – 65-67 см, дължина 100-120 см, височина 70-80 см, тегло до 200 кг. 

1.6. Автогарите, автоспирките и всякакви други места за тръгване и пристигане на пътници, а също така граничните пунктове, не влизат в областта на отговорност на превозвача. Превозвачите имат ограничена информация за наличието на условия за лица с ограничени възможности или инвалидност на тях.

1.7. Превозите могат да се осъществяват по всеки маршрут на превозвача на територията на Европейския съюз. За пътувания в трети страни, а също така за пътувания с прекачване на други превозвачи, са възможни ограничения.

2. Информиране на превозвача

A/ Срокове и начини за подаване на информация

2.1. Ако възможностите за предвижване на пътника са ограничени, пътникът не може да ходи и е необходимо използването на инвалиден стол в качеството му на седалка в салона на автобуса, то пътникът или негов представител трябва да уведоми превозвача не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването.

2.2. Ако пътникът с ограничени възможности за предвижване или инвалидност може самостоятелно или с помоща на придружител да извърши качване или слизане от автобуса, а в автобуса да ползва обикновенна пътническа  седалка, то пътникът или негов представител трябва да уведоми превозвача не по-късно от 36 часа преди началото на пътуването.

2.3. Тъй като за осъществяването на по комфортни и безопасни услуги може да възникне необходимост от уточняване на представената от пътника информация препоръчваме да се обръщате  7-10 дни преди предполагаемото пътуване.

2.4. За информирането на превозвача по т. 2.1 и/или т. 2.2.

пътникът или негов представител /придружителят трябва да се обърне в работни дни от 9 до 18.00 към всяко упълномощено представителство на превозвача ECOLINES.

2.5. Информация за предполагаемото пътуване може също така да изпрати на информационните е-майли на превозвачите. Информация, изпратена по електронен начин, се счита за получена, започвайки от  9.00 на първия работен ден от обръщениета или след получаване на подтвърждение от превозвача за уведомлението. 

2.6. Ако пътникът или негов представител е информирал превозвача за пътуването само по телефона, то претенции за възникнали грешки не се приемат.

2.7. Отговорност за своевременното предаване на информацията на превозвача за пътуването на пътника с ограничени възможности носи агенството за продажба на билети, което е получили заявлението на пътника.

2.8. Информация за пътуването, предадена в агенство за продажби на билети, се счита за получена от превозвача само при писмено подтвърждение за получаването му от страна на превозвача. 

2.9. Информирайки превозвача за предполагаемото пътуване , пътникът е длъжен да информира да отчита наличието на на празнични дни и неработно време.

B/ Информация от пътника:

2.10. Пътникът е длъжен да представи на превозвача:

- маршрут и планирана дата на пътуване,

- копие на билета или номер на билета (при наличие на вече закупен билет)

- информация за придружаващите/номер на билетите (ако ппътникът осъществява пътуването с придружител)

- може ли пътникът самостоятелно или с помоща на друго лице да осъществи качването или слизането от автобуса.

- може ли пътникът, въпреки физическите ограничения, да ползва в салона на автобуса пътническа седалка или му е необходим инвалиден стол.

- информация за възможните спомагателни, ортопедически средства  за превоз в багажното отделение на автобуса и техните размери (например, инвалиден стол, ролатор (само в сгънато състояние) и т.н.).

- количеството на багажните единици освен инвалидния стол,

- телефон да връзка

2.11. За подтвърждаване на необходимостта от постоянно съпровождане от куче-водач по време на пътуването, пътникът трябва да представи съответните документи за това, че кучето е преминало обучение за съпровод на слепи или лица с инвалидност.

2.12. За осъществяването на безопасно пътуване превозвачът има право да поиска от пътника документи, подтвърждаващи съответствието на инвалидния стол по стандартите от т. 1.2. и т. 1.3. Ако креслото не отговаря на изискванията, то използването на стола в салона ще бъде невъзможно и правото на пътуване ще загуби своята сила.

3. Заплащане за пътуването

3.1. Пътници с ограничени възможности на предвижване  или инвалидност закупуват, сменят или връщат билети за пътуване при същите условия,както и останалите пътници.

3.2. При смяна на дата или отказ от пътуване, пътникът с ограничени възможности  е длъжен да информира превозвача.

3.3. В случай на смяна на дата на пътуване договореностите за конкретното пътуване губят силата си.

Информация до превозвача за новата дата на пътуване се подава в съответствие с точките от раздела 2. «Информиране на превозвача».

3.4. За придружителя се закупува отделно място срещу отделно заплащане.

3.5  За куче-водач ( при наличието на потвърждаващи документи ) се оформя отделно безплатно място.

3.6. Ако придружителят представи документи, подтвърждаващи необходимостта от постоянно съпровождане на пътника, то фирмата- превозвач може в жест на добра воля да предостави на придружителя допълнителна отстъпка за пътуването. Превозвачът има право без обяснения за причините да откаже присъждането на каквато и да е допълнителна отстъпка.

4. Отказ от пътуване

4.1. За пътници с ограничени възможности  или инвалидност, а също така и на техните придружители се прилага действието на всички точки от правилата за ревоз на пътници и багаж.

4.2. В случай на отсъствие на информация от пътника (т.2.) за своето пътуване и багаж, то превозвачът ще направи всичко възможно за обезпечаване на пътуването , но има право да откаже на пътника пътуването, ако счете, че конкретното пътуване може да повлияе на комфорта и безопасността на самия пътник.

4.3. Превозвачът има право да  откаже  пътуване на пътника или да предложи алтернативен вариант, ако представената предварително информация от пътника  за пътуването съществено се различава от действителността, а именно информация за пътника, дата  и маршрут  на пътуване, несъответстващи размери на спомагателните средства, наличие на незаявен инвалиден стол и т.н.

4.4. В случай на отсъствие на достоверна информация от пътника за неговото пътуване  и багажа му, превозвачът не може да гарантира наличието на свободно място в багажното отделение на автобуса за спомагателните средства на пътника.

5. Други

5.1. На пътникът с ограничени възможности на предвижване, превозвачът препоръчва да пътува заедно с с приятели, родственици или други придружители, които могат да окажат помощ в случай на необходимост.Автобусите минават големи разстояния между спирките и екипажът на автобуса не винаги ще могат да спрат автобуса за оказване на пътника на помощ за предвижване в салона на автобуса  и по стълбите за посещение на тоалетната.

 

Допълнения към правилата за превоз на пътници за билети, закупени през интернет

1. За билети, закупени през интернет след ***/06/2016, са в сила общите правила за превоз на пътници и багаж, ако те не противоречат на тези допълнения. Ако информацията в правилата за превоз на пътници и в допълненията се разминават, то за тези билети се прилагат допълненията.

2. За билетите се прилагат следните тарифни категории:

2.1. Възрастни (19-59 години)

2.2. Деца (0-12 години)

2.3. Младежи/ISIC ( 13-18 години, притежатели на карти ISIC)

2.4. Пенсионери/Инвалиди (по-стари от 60 години, удостоверение за инвалидност).

3. Компенсация за неизползван билет (Правила за превоз на пътници раздел 6 )

3.1. При покупка на билети с 2 пътувания допълнителната «отстъпка за 2 пътувания» се прилага за двете пътувания.

3.2. В случай на отказ от едно от пътуванията, пътникът губи правото на «отстъпка за 2 пътувания». По-този начин, останалото пътуване се отразява в билета без да се счита отстъпката. Връщането на парични средства за анулацията на пътуването ще се отчитат изхождайки от сумите, останали след компенсиране на първото пътуване до стандартната стойност на билета.

3.3. За билети, закупени през интернет до ***/06/2016, в случай на отмяна на първото пътуване, се прилага редът на т.3.2. от тези допълнения.

3.4. Пътникът е длъжен да провери верността на посочените в билета данни , веднага след получаване на билета. Ако до пътуването е останало повече от 24 часа,пътникът в течение на 12 часа от момента на закупуването на билета може да анулира билета и да получи 100% от стойността му за връщането му. Пари по сметка се превеждат съгласно общите правила за превоз на пътници ( т.5.3.3., 5.3.4., 5.3.5.). Това правило не важи за билети с отворена дата на пътуване (OPEN DATE).

Политика на конфиденциалност

1. Политика на конфиденциалност и разрешение за използване на данни

Защитата на Вашите лични данни е много важна за нас.Поради това  ECOLINES отделя особено внимание на защитата на личните ви данни, а по време на тяхното събиране, обработка и използване се придържа строго към изискванията на нормативните актове на Европейския съюз и националните законодателства по защита на данните.

Съгласявайки с изложената по-долу Политика на конфиденциалност, Вие предоставяте на ECOLINES еднозначно, доброволно разрешение за събиране , обработка и използване на Вашите лични данни в системата на ECOLINES. Вие можете да откажете своето съгласие по всяко време и този отказ ще  важи за бъдещ период.

2. Събиране, обработка и използване на личните данни.

 1. ще използва получената информация с цел на реализация на взаимните ни  икономическите отношения и взаиморазчети с максимално уважение и акуратност.

Данните могат да бъдат събрани за следните цели: оформяне на билети и оказване на услуги по превоза, заплащане на билети, представяне на фактури, миграционни и митнически контрол, администритивни и юридически действия, поддържане и развитие на системата, програма за лоялни клиенти, работа с агенства и клиенти и др.

За оформяне на покупка на билети и оказване на услуги по превоза, ние събираме следните лични данни:  име, фамилия, телефон за контакт на пътника, електронна поща (за покупки в интернет).

Вашите данни за адрес и електронна поща може да бъдат използвани за връзка с Вас, например за изпращане на сервизни или системни съобщения,писма с потвърждения за регистрация, информация за билети и др.

Понякога за оформянето на билет, за рейс за който се предполага, че  ще пресича граници с ЕС, са необходими паспортни данни. Тези данни не се съхраняват от  ECOLINES.

При заплащане на билети с помоща на банкови карти, данните на картата на платеца не се въвеждат на страницата на  ECOLINES, платежът се оформя и   авторизира на страницата на фирма SIA ''Worldline Latvia'' ( SIA ''First Data Latvia'') .

При заплащане на билета с помоща на платежна система данните за плащане не се съхраняват. 

Данните в необходимия обем за изпълнение на ангажиментите и осъществяването на пътуването могат да бъдат предоставени на фирмите превозвачи.

В обосновани случаи ние си оставяме правото да предаваме данните на клиентите на правоохранителните органи, държавните институции, а също така и на други организации, отговарящи за организацията на пътуването, което може да означава включително и предаване на данните извън пределите на ЕС. ECOLINES ще приложи всички усилия, в случаите в които личните данни се предават в чужбина, данните да са обезпечени с необходимата степен на защита.

Под обработка на личните данни се разбира всяко действие, осъществявано в информационната система на ECOLINES и/или картотеката за лични данни, свързано със съхранението, обновяването, използването и премахването на данните за Вас.

3. Пряк маркетинг и изпращане на новини

Ние може да използваме получените от Вас данни (например, електронната ви поща)  за маркетингови или комуникационни цели, в частност за информиране за различни акции и други предложения от превозвачите на ECOLINES. Вие във всеки един момент можете да се откажете от подобно използване на Вашите данни.

ECOLINES не предоставя лични данни на трети лица с рекламни цели.

4. COOKIES

На своя сайт ECOLINES исползва cookies- файлове, съдържащи определени настройки за обмяна между вашия  браузер и нашата система.Тези файлове ни помагат да настроим сайта в съответствие с вашите потребности и да повиши удобството за използване.

Cookies могат да се съхранят или игнорират в зависимост от настройките на вашия браузер.

5. Лична сметка на участника

На страницата на ECOLINES Вие може да създадете лична сметка на участника в системата за лоялност, защитена с парола.  В сметката Вие може да прегледате историята на покупките си, да получите лични предложения от превозвача и др.

Задължителните полета, които са отбелязани със звездичка (*),съдържат лични данни, използвани изключително за създаването и обработката на сметката.

Информацията (име, фамилия) ще се използват също така за автоматично въвеждане на данни за последващи покупки на билети.По желание може да се посочи също така номер на мобилния телефон за изпращане на уведомление в случай на задържане на рейса или изменение на маршрута.

6. Мобилно приложение на ECOLINES

Ние също така предлагаме разработено софтуерно приложение за покупка на билети на  ECOLINES за мобилни телефони и таблети. Купувайки билет с помоща на мобилното приложение, се прилагат същите условия по защитата, обработката и използването на личните данни, както и на интернет – страницата на  ECOLINES.

Token банкови карти за бързи плащания се съхраняват само на устройствата на ползвателя при условие на неговото доброволно и еднозначно съгласие за съхранение.

7. Безопасност на данните

За защита на личния живот на ползвателя на нашия сайт и свързаните с него системи, ние предлагаме високо ниво на безопасност.

За да гарантираме безопасното предаване на данни по мрежата ние използваме протокол за шифроване SSL(HTTPS), алгоритъм на шифроване RSA-2048.

За да защитим интересите на клиента ние гарантираме:

-честна и законна обработка на данните,

-обработка на данните само в съответствие с посочените цели и в необходимия обем,

- такъв вид на съхранение на личните данни, който гарантира възможност да идентифицираме пътника във всеки един момент, който не превишава периода, предназначен за посочената в началото цел за обработка на данните,

- точността на личните данни и тяхното своевременно обновление, изправяне и отстраняване, ако данните не са пълни или са неточни.

8. Връзки с уебсайтове на трети лица

Посочената политика на конфеденциалност се прилага изключително за сайта на  ECOLINES. Тъй като нашия сайт може да има връзки с други интернет-страници, ние ви препоръчваме да се запознаете с Политиката на конфиденциалност на личните данни на тези страници, преди да предоставите там данните.Ние не носим отговорност за данните, предоставени при посещение на други сайтове.

9. Условия и изменения на Политиката за  Конфиденциалност

Ние приемаме факта, че преди да използвате нашата интернет – страница или при присъединяването към нашата система за лоялност, Вие сте се запознали с настоящите приниципи и условия на Политиката ни на конфеденциалност, а също така сте ги приели. Оставяме си правото при необходимост да  внасяме изменения в основните условия на Политиката за конфиденциалност.

За решаване на всички възникващи въпроси и проблеми, свързани с Политиката за конфиденциалност или с обработката на данни, а също така ако клиента иска да се откаже от получаването на търговски предложения или напълно да отстрани данните си от личната си сметка, моля да свържете с нас на адрес [email protected]

Научете първи за отстъпките и акциите